BWYDLEN

Tîm Materion Rhyngrwyd

Gyda'n gilydd, mae gennym ni hyn.

Mae Internet Matters yn cefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol gydag adnoddau cynhwysfawr ac arweiniad arbenigol i'w helpu i lywio byd diogelwch rhyngrwyd plant sy'n newid yn barhaus.

Wedi’i lansio ym mis Mai 2014 gan ein partneriaid sefydlu, BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media, mae Internet Matters yn deall yr heriau y mae rhieni a gofalwyr yn eu hwynebu wrth lywio’r dirwedd ddigidol sy’n newid yn barhaus.yn

Fel cyd-rieni, rydyn ni'n ei gael. Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw hi i gadw ar ben diogelwch ar y rhyngrwyd, felly rydyn ni'n cynnig y cyngor a'r wybodaeth orau sydd ar gael i'ch helpu chi i ymgysylltu â bywyd ar-lein eich plentyn a rheoli'r risgiau y gall eu hwynebu ar-lein.

Gan gydweithio ag arweinwyr diwydiant fel Google, Samsung a Meta, ynghyd ag arbenigwyr, y llywodraeth ac ysgolion, rydym yn darparu offer, awgrymiadau ac adnoddau i deuluoedd. P'un a yw'ch plentyn yn cymryd ei gamau cyntaf ar-lein neu os oes angen arweiniad arnoch ar fater penodol, mae gan ein gwefan bopeth sydd ei angen arnoch i wneud ei fywyd ar-lein yn foddhaus, yn hwyl ac, yn anad dim, yn ddiogel. Gyda'n gilydd, mae gennym ni hyn.

Dangos bio llawn Gwefan awdur

Holi ac Ateb

Cyfraniadau awdur