BWYDLEN

Cwcis - drama newydd wedi'i hysbrydoli gan straeon go iawn am faterion allweddol ar-lein

Fel rhan o'r prosiect Cyberscene, Ymddiriedolaeth Dosbarth Meistr Theatr Royal Haymarket a Kidscape presennol Cwcis - drama wedi'i hysbrydoli gan straeon ar-lein gwir am 120 o fyfyrwyr. Mae'n dilyn saith o bobl ifanc yn eu harddegau sy'n delio ag effeithiau secstio, radicaleiddio a seiberfwlio.

Mewn byd o hapchwarae, vlogio, negeseuon gwib a ffrydio, mae bydoedd ar-lein ac all-lein saith yn eu harddegau yn gwrthdaro pan fydd pob un yn agored i ochr dywyllach eu bywydau digidol ac yn wynebu realiti secstio, radicaleiddio a seiberfwlio.

Mae Sosa, Llundeiniwr caled, hoyw, strydog yn dod o hyd i gysur yn alawon ei hoff artist rap, ond mae ei byd ar-lein yn chwalu pan fydd hi'n cwrdd â'i heilun o'r diwedd.

Ar ôl gwahanu, mae Simon, gamer brwd ac Eva, vlogger uchelgeisiol, yn cael eu gorfodi i ddelio ag effeithiau dinistriol secstio a cham-drin ar-lein ailadroddus.

Yn llawn dop gyda’r seren bop Zayne Malik, mae Salena yn cychwyn cyfeillgarwch ar-lein gydag uwchfan di-wyneb arall ac yn gyflym yn cael ei hun yn mynd i’r afael â’i ffydd ac wedi ei pherswadio i wneud taith hir gyda thynged anhysbys.

Mae cwcis wedi cael eu hysbrydoli a'u datblygu o gyfres o weithdai theatr gyda myfyrwyr o golegau ledled Llundain ac mae'n hanfodol i unrhyw riant, athro neu berson ifanc sy'n cael trafferth gydag effeithiau ein byd digidol ehangach.

Llysgenhadon Prosiect: Lily Allen, Maddy Hill, Ted Reilly a'r Arglwyddes Viola Grosvenor

Mwy i'w archwilio

Dysgwch fwy am Mae cwcis yn chwarae

Cael gwybod mwy am Prosiect Cyberscene

Cyrraedd adnabod cast y ddrama

Cyflwynir Cwcis gan Ymddiriedolaeth Dosbarth Meistr Theatr Royal Haymarket mewn partneriaeth â Kidscape a The Pureland Foundation.

swyddi diweddar