Hwb cyngor gemau ar-lein

Mynnwch awgrymiadau arbenigol ar hapchwarae i gefnogi plant

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Beth welwch chi yn yr adran hon

Esbonio gemau ar-lein

Mae hapchwarae ar-lein yn golygu y gallwch chi chwarae mewn amser real gyda phobl ledled y byd trwy gyfrifiadur, consol gemau, llechen neu ffôn clyfar wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd. Gall gemau ar-lein gynnig byd o antur i blant ymgolli ynddo, ond mae'n bwysig deall sut y gall plant aros yn ddiogel a pha gemau sy'n briodol i'w hoedran.

Er mwyn cefnogi rhieni, rydym wedi creu canolbwynt o gyngor i egluro a deall byd gemau ar-lein ac annog plant i gêmio'n ddiogel ac yn gyfrifol ar-lein.

Pam mae hapchwarae gyda'n gilydd yn bwysig

#Pledge2Game

Rwy'n addo chwarae gemau fideo gyda fy mhlentyn i'w helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da a chynnig fy nghefnogaeth pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

Adduned Nawr
Diolch am addo!
3
6
9
10

Logo gwrth-fwlio-cynghrair

GYDA CHEFNOGAETH GAN
GAMING EXPERT ANDY ROBERTSON

Adnoddau dogfen

Gêm canllaw diogel

Mynnwch awgrymiadau a chyngor i helpu pobl ifanc i gael y gorau o'u profiad hapchwarae.

DARLLENWCH MWY
Sgroliwch i Fyny