Y canolbwynt cyngor gemau

Mynnwch awgrymiadau arbenigol ar hapchwarae i gefnogi plant

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Esbonio gemau ar-lein

Mae hapchwarae ar-lein yn golygu y gallwch chi chwarae mewn amser real gyda phobl ledled y byd trwy gyfrifiadur, consol gemau, llechen neu ffôn clyfar sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd. Gall gemau gynnig byd o antur i blant ymgolli ynddo, ond mae'n bwysig deall sut y gall plant aros yn ddiogel a pha gemau sy'n briodol i'w hoedran.

Er mwyn cefnogi rhieni, rydym wedi creu canolbwynt o gyngor i egluro a deall byd gemau ar-lein ac annog plant i gêmio'n ddiogel ac yn gyfrifol ar-lein.

Pam mae hapchwarae gyda'n gilydd yn bwysig

Logo gwrth-fwlio-cynghrair

GYDA CHEFNOGAETH GAN
GAMING EXPERT ANDY ROBERTSON

#Pledge2Game

Rwy'n addo chwarae gemau fideo gyda fy mhlentyn i'w helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da a chynnig fy nghefnogaeth pan fydd ei angen arnynt fwyaf.

Adduned Nawr
Diolch am addo!
1
9
3
4

Ein Adrannau

Hapchwarae ar-lein: The Basics

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am hapchwarae er mwyn parhau i ymgysylltu a'u cefnogi

Darllen mwy

Hapchwarae ar-lein: Y risgiau

Dysgwch sut i amddiffyn eich plentyn rhag risgiau posibl gemau ar-lein

Darllen mwy

Hapchwarae ar-lein: Y buddion

Gweld sut y gall hapchwarae fod o fudd i ddatblygiad a rhagolygon eich plentyn yn y dyfodol

Darllen mwy

Hapchwarae ar-lein: Yr adnoddau

Sicrhewch restr o'r adnoddau argymelledig i helpu plant i gael y gorau o hapchwarae ar-lein

Darllen mwy

Gêm canllaw diogel

Mynnwch awgrymiadau a chyngor i helpu pobl ifanc i gael y gorau o'u profiad hapchwarae.

dysgu mwy

Gweithio gyda Supercell

Ynghyd â Supercell rydym wedi cyfieithu ein cyngor hapchwarae mewn ystod o ieithoedd i gynnig mwy o gefnogaeth, cliciwch i weld cynnwys ynddo chinese | Ffrangeg | Portiwgaleg | Sbaeneg| Almaeneg

dysgu mwy
Sgroliwch i Fyny