BWYDLEN

Hwb cyngor gemau ar-lein

Dewch o hyd i'r cyngor diweddaraf i ddeall byd gemau ar-lein ac annog pobl ifanc i gêmio'n ddiogel ac yn gyfrifol ar-lein.

Gweler y canllawiau oedran Hapchwarae

Pam mae plant yn mwynhau gemau ar-lein? Mae gamer ifanc yn rhannu ei rhesymau pam ei bod hi'n mwynhau chwarae gemau aml-chwaraewr fel Fortnite.

Ydych chi'n newydd i gemau ar-lein?

gweler ein pethau sylfaenol gemau ar-lein i fynd i'r afael â hanfodion hapchwarae ar-lein. Fe gewch chi gyngor ar beth yw, beth mae plant yn ei wneud mewn gwirionedd tra maen nhw'n hapchwarae a llawer mwy.

 • Awgrymiadau ar sut i ddewis y gemau gorau i blant
  Darllenwch funud 2
 • Cwestiynau cyffredin am hapchwarae
  Darllenwch funud 1
 • Yr hyn y mae'r ymchwil yn ei ddweud wrthym am hapchwarae
  Darllenwch funud 2
Gwyliwch y rhestr chwarae: Mamau Ellie Gibson a Helen Thorn ar yr hyn y mae angen i bob rhiant ei wybod am hapchwarae yn ddiogel
Pwyswch Start ar gyfer PlayStation Safety

Cwis Diogelwch Ar-lein PlayStation gyda Sony

Chwaraewch y cwis rhyngweithiol hwn gyda'ch plentyn i weld beth mae'n ei wybod am ddiogelwch PlayStation a darganfod unwaith ac am byth pa un ohonoch chi yw'r Hyrwyddwr Diogelwch Ar-lein!

CHWARAE NAWR

Yn poeni am risgiau gemau ar-lein?

Mae hapchwarae wedi dod yn faes chwarae digidol newydd i lawer o blant a phobl ifanc, felly, cymdeithasu trwy hapchwarae bellach yw'r norm. Mae hyn yn cynnig rhai buddion gwych ond hefyd risgiau posibl y mae'n rhaid i blant fod yn ymwybodol ohonynt. Gwelwch ein canllaw risgiau hapchwarae ar-lein i ddysgu mwy.

 • Beth i'w wneud os bydd hapchwarae yn mynd allan o law
  Darllenwch funud 5
 • Awgrymiadau i gadw gemau ar-lein yn iach
  Darllenwch funud 2
 • Sut i osod rheolaethau ar gemau a chonsolau
  Darllenwch funud 5
 • Deall sgôr oedran gemau
  Darllenwch funud 2
 • Templed cytundeb teulu digidol
  Darllenwch funud 2

Angen cyngor ar gemau penodol mae plant yn eu chwarae?

Gweler yr erthyglau canlynol i gael cyngor wedi'i deilwra ar bopeth sydd angen i chi ei wybod am y gemau a'r llwyfannau mwyaf poblogaidd y mae plant yn eu defnyddio.


Cyngor wedi'i greu gyda chefnogaeth Games Expert Andy Robertson

Oeddech chi'n gwybod y gall hapchwarae dyfu sgiliau plant?

Er bod digon o wylio allan am gemau ar-lein, gall hefyd gynnig llawer o fuddion fel gwella sgiliau darllen cynnar, datblygu sgiliau datrys problemau a helpu i feithrin perthnasoedd. Gwelwch ein Canllaw buddion hapchwarae ar-lein am fwy o gefnogaeth.

Mynnwch gyngor wedi'i deilwra gan ein partneriaid

Supercell

Ynghyd â Supercell, un o brif ddatblygwyr gemau symudol y byd, rydyn ni wedi tynnu awgrymiadau ac offer ymarferol at ei gilydd i helpu rhieni i gefnogi plant wrth iddyn nhw lywio byd gemau ar-lein.

Celfyddydau Electronig 

Fel rhan o'n hymgyrch ar y cyd Chwarae Gyda'n Gilydd / Chwarae'n Glyfar ynghyd â'r Celfyddydau Electronig fe wnaethon ni greu cyngor i helpu teuluoedd i fynd i'r afael â hi hapchwarae fideo cyfrifol.

 • Just Jack - profiad cadarnhaol yn y byd digidol
  Darllenwch funud 2
 • Mae mam SEND teen yn rhannu effaith gadarnhaol technoleg ar ei phlentyn
  Darllenwch funud 2

A yw'ch plentyn yn agored i niwed?

O'n hymchwil rydym yn gwybod bod plant â SEND a'r rhai sydd â rhai ffyrdd o fyw mewn mwy o berygl ar-lein. Felly, rydyn ni wedi creu canllawiau i'ch helpu chi i ddeall pa gymorth ychwanegol sydd ei angen arnyn nhw i'w helpu i ffynnu ar-lein.

 • Cefnogi profiad gofal plant i gadw'n ddiogel wrth hapchwarae
  Darllenwch 7 munud
 • Cefnogi plant SEND i aros yn ddiogel wrth hapchwarae
  Darllenwch funud 2
 • Mae cefnogi plant LGBTQ yn aros yn ddiogel wrth hapchwarae
  Darllenwch funud 2

Mwy yn yr adran hon

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella