BWYDLEN

Mae Google a YouTube yn lansio adnodd newydd 'Teach from Home' ar gyfer athrawon a theuluoedd

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i athrawon a theuluoedd gefnogi addysg plant o'u cartref, mae Google wedi lansio'r porth 'Teach from Home'.

Er mwyn ei gwneud hi'n haws i athrawon a theuluoedd gefnogi addysg plant gartref, mae Google wedi lansio'r 'Dysgu O Gartrefporth.

Mae Teach From Home yn ganolbwynt canolog o wybodaeth, awgrymiadau, hyfforddiant ac offer o bob rhan o Google for Education i helpu athrawon i ddal ati i addysgu, hyd yn oed pan nad ydyn nhw yn yr ystafell ddosbarth.

Ar hyn o bryd mae'r dudalen yn cynnwys cefnogaeth ar sut i gysylltu â myfyrwyr fwy neu lai trwy eu teclyn Hangouts a chyngor ar sut i wneud cwisiau ar-lein gan ddefnyddio Google Forms. Mae Google yn bwriadu ychwanegu mwy o gyngor dros amser i'w gwneud hi'n gyfoethocach i Athrawon ei ddefnyddio.

Cefnogi athrawon gyda sesiwn i ddechrau ar G Suite

Hefyd, mae'r tîm yn Google Education wedi trefnu a digwyddiad rhithwir i athrawon a gweithwyr proffesiynol addysg am 12.30 pm ddydd Gwener 27ain Mawrth. Bydd y sesiwn hon yn darparu'r camau cyntaf ar gyfer cael ysgolion ac athrawon ar waith gyda Google Classroom, Hangouts Meet a mwy.

Sut mae YouTube Learning yn cefnogi teuluoedd

Er bod yr adnodd yn canolbwyntio'n bennaf ar offer i helpu athrawon i reoli dysgu o bell gyda'u myfyrwyr, mae yna hefyd adran ar gyfer teuluoedd o'r enw 'Dysgu @ Hafan'.

Gwneud y gorau o Ddysgu YouTube

Mae Learn@Home yn tynnu sylw at sianeli hwyliog ac addysgol y gall plant eu gwylio gartref a all eu helpu i ddysgu am bynciau penodol. Trefnir y sianeli a argymhellir yn ôl oedran (Sianeli i deuluoedd â phlant 13 oed a hŷn, Sianeli i deuluoedd â phlant 5 ac i fyny a Sianeli i deuluoedd â phlant cyn oed ysgol).

Mae hwn yn adnodd gwych i deuluoedd ei ddefnyddio i ategu gwaith cartref wrth wneud y gorau o'r platfform YouTube.

swyddi diweddar