BWYDLEN

Awgrymiadau diogelwch gêm bêl-droed FIFA 21 i deuluoedd

FIFA 21 yw un o'r gemau mwyaf poblogaidd i'r rhai sydd â diddordeb mewn chwarae pêl-droed yn rhithwir. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n rhoi rhai awgrymiadau diogelwch ar-lein i chi i wneud i'ch teuluoedd brofi'n fwy diogel yn y gêm.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw sgôr oedran FIFA 21?

Sgôr oedran FIFA 21 yw PEGI 3 yn y DU sy'n golygu nad oes cynnwys sy'n amhriodol i chwaraewyr ifanc. Yn yr UD mae'n cael ei raddio E i Bawb. Mae telerau ac amodau Electronic Arts (neu EA) yn nodi bod yn rhaid i chwaraewyr fod yn 13 neu drosodd i chwarae nodweddion ar-lein yn y gêm. Mae FIFA 21 yn rhad ac am ddim i'w chwarae (gyda thanysgrifiad) trwy EA Play ar bob prif gonsol, yn ogystal â Google Stadia, ac ar PC trwy Origin a Steam.

Beth sy'n wych am FIFA 21?

Os ydych chi neu'ch plentyn yn angerddol am bêl-droed, mae'r gêm efelychu pêl-droed realistig hon yn cynnig mwy na digon o ran cynnwys ac mae'n cynnwys miloedd o chwaraewyr, a'r Cynghreiriau, Clybiau a Chystadlaethau mwyaf ledled y byd i greu profiad chwaraeon cyffrous a deniadol.

O fodd Tîm Ultimate FIFA lle gallwch chi adeiladu eich carfan ddelfrydol i chwarae gyda grŵp o ffrindiau yn y modd sy'n canolbwyntio ar y stryd VOLTA PÊL-DROED, a sesiynau teuluol achlysurol i gystadlaethau esports mae yna lawer o ffyrdd i chwarae'r gêm.

Sut y gall wella datblygiad plant? 

Mae cyfres bêl-droed FIFA wedi cael ei defnyddio gan hyfforddwyr yn y gorffennol i helpu plant i ddysgu sut i chwarae'r gêm a thyfu eu 'dealltwriaeth dactegol'. I'r rhai sy'n chwarae yn y byd go iawn, gall fod yn ffordd i gwella eu dealltwriaeth o'r gêm a'r cyfan y mae'n ei olygu.

Beth ddylech chi wylio amdano ar FIFA 21?

Mae angen i chi dalu sylw ychwanegol i rai elfennau (fel ym mhob gêm).

Ymarferoldeb sgwrsio

Er bod plant wrth eu bodd yn rhyngweithio wrth chwarae trwy'r swyddogaethau sgwrsio, mae'n bwysig sicrhau bod plant yn ymwybodol o sut i fudo'r swyddogaeth os ydyn nhw'n clywed rhywbeth sy'n amhriodol ac yn ei riportio.

Os ydyn nhw'n chwarae gyda phobl, dydyn nhw ddim yn gwybod ei bod hi'n bwysig trafod beth sy'n briodol ac nad yw'n briodol ei rannu (gweler mwy o gyngor - Ydyn nhw'n gemau ar-lein gyda dieithriaid?).

Gwariant yn y gêm

Mae FIFA 21 yn caniatáu ichi brynu pethau i wella gameplay. Er mwyn osgoi pryniannau anfwriadol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cytuno gyda'ch plentyn, yr hyn y caniateir iddynt ei wario ymlaen llaw. Gallwch hefyd ddefnyddio rheolyddion ar y consolau maen nhw'n eu defnyddio i osod terfynau gwariant neu ychwanegu cyfrineiriau i reoli gwariant ar y platfform.

Beth yw'r nodweddion diogelwch y gallwch eu defnyddio i'w gwneud yn fwy diogel i bobl ifanc chwarae?

Amser Chwarae FIFA

Ar ôl i chi ddewis cynnwys FIFA Playtime, gallwch gadw llygad ar faint o amser sy'n cael ei dreulio yn y gêm, gemau sy'n cael eu chwarae, prynu Pecynnau FUT, a nifer y pwyntiau FIFA a brynir yn gyffredinol.

Mae'r nodwedd yn caniatáu ichi gadw llygad agosach ac aros mewn rheolaeth ar ryngweithio ar y gêm (ymwelwch Safle FIFA 21 i gael mwy o wybodaeth).

Swyddogaeth bloc a mud ar sgwrs

Os ydych chi neu'ch plentyn yn dod ar draws camdriniaeth, aflonyddu neu dwyllo yn y gêm mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi riportio pethau.

Gallwch naill ai ddefnyddio'r swyddogaethau adrodd yn y gêm (gweler Safle Asiantaeth yr Amgylchedd ar gyfer camau ar sut i wneud hyn) neu gallwch gysylltu â datblygwr y gêm trwy hyn ffurflen i riportio oddi ar y platfform.

Pethau y gallwch chi eu gwneud i sicrhau bod plant yn cael y profiad gorau

Annog plant i gymryd seibiannau rheolaidd
Gallwch wneud hyn trwy osod larwm neu ddefnyddio'r rheolyddion ar y consol neu'r platfform y maent yn eu defnyddio i'w helpu i reoli'n well faint o amser y maent yn ei dreulio yn hapchwarae. Gwel ein canllawiau hapchwarae sut i wneud i ddechrau arni.

Gofynnwch iddyn nhw chwarae mewn man cymunedol
Bydd hyn yn eich helpu i ymgysylltu â'u gameplay a chamu i mewn os byddwch chi'n clywed rhywbeth ar y sgwrs sain sy'n amhriodol.

Os yw emosiynau'n rhedeg yn uchel mewn gêm, gofynnwch iddyn nhw daro saib
Pan fydd plant yn chwarae ar eu pennau eu hunain, neu am gyfnod rhy hir, gall hyn effeithio ar eu hwyliau a'u cyflwr meddyliol. Gall rhwystredigaeth, ddim eisiau stopio neu hyd yn oed dicter fod yn symptomau rydyn ni'n sylwi arnyn nhw yn ein plant pan maen nhw wedi bod yn chwarae (darllenwch ein 'Beth i'w wneud os bydd hapchwarae yn mynd allan o law'erthygl am fwy o gyngor).

swyddi diweddar