BWYDLEN

Canllaw technoleg i blant 2024

Archwiliwch ein canllaw i dechnoleg plant sydd wedi'i gymeradwyo gan arbenigwyr

O dabledi ar gyfer dysgu i'r ffôn clyfar diweddaraf, mae digon o dechnoleg plant i ddewis ohonynt. Defnyddiwch y canllaw hwn i helpu i roi diogelwch ar-lein yn gyntaf a gwneud y dewisiadau gorau ar gyfer eich teulu.

Mae plentyn yn defnyddio dyfeisiau technoleg gwahanol ar y llawr.

Ynglŷn â'n canllaw prynu technoleg

Mae'r rhyngrwyd wedi newid y ffordd rydyn ni'n siopa, yn enwedig i'r plant yn ein bywydau. Ond, os ydych chi'n bwriadu codi dyfais i'ch plentyn, gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau.

O Nintendo Switches i Spheros, rydyn ni wedi dadansoddi sut mae pob cynnyrch yn gweithio a sut i'w sefydlu gyda diogelwch ar-lein mewn golwg. Gyda chyngor arbenigol ac adborth rhieni, gallwch ddewis y cynnyrch cywir, yn ddiogel.

Dewiswch o liniaduron, oriawr clyfar, ffonau a theclynnau; dewiswch y categori y mae gennych ddiddordeb mewn ei brynu.

Ym mhob canllaw, fe welwch adolygiadau dan arweiniad arbenigwyr ac adborth a gymeradwyir gan rieni gyda diogelwch ar-lein mewn golwg. Dewiswch y cynnyrch sy'n iawn i chi a'ch plentyn a darganfyddwch y camau y gallwch eu cymryd i sicrhau eu bod yn cael mynediad at yr hyn sy'n briodol i'w hoedran ac yn ddiogel. 

Gosod dyfeisiau plant yn ddiogel

Atebwch gwestiynau am eu dyfais newydd i gael cyngor diogelwch personol.

CAEL EICH TOOLKIT

Dewiswch y math o dechnoleg y mae gennych ddiddordeb ynddo

Adnoddau a chanllawiau ategol

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella