BWYDLEN

Beth yw App Threads o Instagram?

Mae Josh Ochs o Smart Social yn darparu cyflwyniad i Threads gan app Instagram

Mae'r ap hwn wedi dod i ben. Threads, yr ap negeseuon diweddaraf a ddatblygwyd gan Facebook i rannu lluniau yn breifat a rhwng defnyddwyr a'ch ffrindiau agosaf.

Beth yw edafedd?

Mae Threads yn ap sydd wedi dod i ben am gadw i fyny gyda'ch ffrindiau agos. Dyma'r lle i chi rannu lluniau, fideos, statws a Straeon yn gyflym gyda'ch rhestr Ffrindiau Agos Instagram. Mae Instagram Close Friends yn caniatáu ichi rannu stori â phobl ar y rhestr honno yn unig. Gallwch greu neu olygu eich rhestr Ffrindiau Agos gan ddefnyddio'r app Instagram.

Pwy sy'n ei ddefnyddio?

Ers ei lansio ym mis Hydref 2019, mae'n dal i fod yn ap cymharol newydd ac felly mae'n anodd awgrymu grŵp oedran y defnyddwyr. Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod yr ap wedi'i anelu at ddefnyddwyr Instagram.

Beth yw isafswm terfyn oedran Threads?

Mae Threads wedi cael isafswm terfyn oedran o 12 a throsodd mewn siopau App ond yr isafswm sgôr oedran ar gyfer Instagram yw 13 a throsodd.

Sut mae ap Threads yn gweithio?

I rannu a derbyn negeseuon ar Threads bydd angen cyfrif Instagram sy'n bodoli eisoes neu mae opsiwn i arwyddo i Instagram os nad oes gennych gyfrif.

Ffrindiau agos yn unig

Mae Threads yn gweithio gan ddefnyddio eich rhestr Ffrindiau Agos Instagram. Os nad ydych wedi creu rhestr Ffrindiau Agos ar Instagram yna mae gennych yr opsiwn o hyd i greu hwn trwy'r app Threads. Gallwch olygu eich rhestr Ffrindiau Agos ar unrhyw adeg trwy'r gosodiadau.

Statws awto

Mae yna opsiwn i droi 'auto-status' sy'n rhoi caniatâd i Threads olrhain a diweddaru'ch statws yn seiliedig ar eich lleoliad, symudiad, lefel batri a chysylltiad rhwydwaith pan nad ydych chi'n defnyddio'r app. Dim ond y bobl rydych chi wedi'u dewis ar eich rhestr Ffrindiau Agos all weld eich statws.

Anfon a derbyn negeseuon

I dynnu lluniau a recordio fideos - bydd angen i chi ganiatáu i Threads gael mynediad i'ch camera a'ch meicroffon ar eich dyfais. Unwaith y rhoddir mynediad, gallwch dynnu lluniau a fideos yn ogystal â llwytho cyfryngau sy'n bodoli eisoes o gofrestr eich camera a'u rhannu gyda holl ddefnyddwyr eich Ffrindiau Agos neu bobl benodol. Nid oes angen i'ch Ffrindiau Agos lawrlwytho'r app Threads er mwyn derbyn eich negeseuon.

Bydd swyddi rydych chi'n eu creu yn Threads yn ymddangos ar eich straeon Instagram a bydd eich Ffrindiau Agos yn derbyn hysbysiad Instagram a / neu Threads (yn dibynnu a yw eu gosodiadau hysbysu wedi'u galluogi).

Yn dibynnu ar eich gosodiadau Instagram, gallwch gyrchu negeseuon uniongyrchol blaenorol rydych chi wedi'u hanfon at bobl yn eich rhestr Ffrindiau Agos.

Addasu

Gall defnyddwyr roi eu golwg eu hunain i'r app ac eiconio trwy ddewis ystod o themâu. Gallwch ychwanegu sticeri, GIFS, hashnodau, tagiau lleoliad, cyfeiriadau, testunau a dwdl at luniau neu fideos, yn debyg iawn i sut y gallwch chi wneud yn Instagram.

Defnyddio gosodiadau ar yr Trywyddau 

Mae Threads yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn i reoli pwy sy'n gallu gweld ei broffil a sut mae'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth Adrodd problem i dynnu sylw at unrhyw gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

  • Dewiswch eich ffrindiau agos: Dewiswch pwy rydych chi am eu hychwanegu at eich rhestr Ffrindiau Agos.
  • Dewisiadau hysbysiadau: Mae gennych yr opsiwn i dderbyn hysbysiadau gan eich ffrindiau agos trwy ddewis 'Turn On'. Yna dylech weld ysgogiad i naill ai 'Caniatáu' neu 'Peidiwch â Chaniatáu' Trywyddau i anfon hysbysiadau atoch.
  • Eich camera cartref: Gallwch greu hyd at lwybrau byr 8 ar eich camera o'ch ffrindiau agos. Mae'r cam hwn yn ddewisol a gallwch hepgor y cam hwn.
  • Statws awto: Dewiswch a ydych chi am droi statws awto, bydd hyn yn gadael i'ch ffrindiau gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich statws cyfredol, h.y., 'Gartref', 'Siopa', ac ati. Mae'r cam hwn yn ddewisol a gallwch chi hepgor y cam hwn.
  • Dewiswch eich Thema. Rhowch eich golwg eich hun i'r ap ac eicon trwy ddewis ystod o themâu. Mae'r cam hwn yn ddewisol a gallwch hepgor y cam hwn.
    Rydych chi i gyd wedi eu gosod!

Beth yw nodweddion diogelwch yr ap?

Gan fod hwn yn ap cydymaith i Instagram, gallwch ddefnyddio'r un swyddogaethau adrodd a blocio i godi unrhyw bryderon sydd gennych ar yr ap. Gallwch hefyd droi eich 'statws auto' ymlaen ac i ffwrdd i reoli a all eich ffrindiau agos weld ble rydych chi neu beth rydych chi'n ei wneud pan fydd yr ap ar agor neu ar gau.

Adnoddau dogfen

Mae Instagram wedi creu canllaw cynhwysfawr i rieni i ddysgu mwy am nodweddion yr ap a sut i gadw'ch plentyn yn ei arddegau yn ddiogel ar yr app.

YMWELIAD Â SAFLE

swyddi diweddar