BWYDLEN

R; pple - helpu i atal hunan-niweidio a hunanladdiad gyda'r offeryn ar-lein rhad ac am ddim hwn

Logo ar gyfer Atal Hunanladdiad R; pple

Ar gael nawr i gydnabod Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd (10 Medi), mae R; pple yn darparu neges o obaith i'r rhai sy'n chwilio am dermau sy'n ymwneud â hunan-niweidio a hunanladdiad ar-lein. Mae'r estyniad porwr rhad ac am ddim hwn yn defnyddio cefnogaeth gan elusennau iechyd meddwl 24/7 ar adegau o argyfwng.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw R; pple?

R; pple yn offeryn estyn gwe am ddim a ddefnyddir i atal hunan-niweidio a hunanladdiad. Penderfynodd Alice Hendy ei greu ar ôl colli ei brawd, Josh, i gyflawni hunanladdiad ym mis Tachwedd 2020.

Cyn cymryd ei fywyd, roedd Josh wedi chwilio ar-lein am dechnegau hunanladdiad. Darparwyd llinell gymorth fel rhan o'r canlyniadau chwilio ond dim byd arall. Credai Alice fod angen mwy i helpu'r rhai sy'n dioddef o deimlad o anobaith.

Mae R; pple yn cynnig cefnogaeth iechyd meddwl i ddefnyddwyr sy'n chwilio am gynnwys niweidiol trwy ddarparu gwahanol adnoddau a neges o obaith iddynt.

Sut mae'n gweithio?

Pan fydd yr estyniad R; pple yn cael ei ychwanegu at borwr gwe, bydd unrhyw chwiliadau sy'n ymwneud â hunan-niweidio neu hunanladdiad yn ysgogi naidlen awtomatig. Bydd hyn yn dangos neges o obaith ac yn cyfeirio defnyddwyr at adnoddau am ddim fel llinellau cymorth, gwasanaethau testun a sgyrsiau gwe iddynt gael cefnogaeth. Daw'r holl adnoddau gan elusennau iechyd meddwl ac maent ar gael 24/7.
Pop-up R; pple i helpu i atal hunan-niweidio a hunanladdiad

Pam y'i gelwir yn 'R; pple'?

Pan fydd rhywun yn cymryd ei fywyd, mae'n effeithio ar gyfartaledd o 135 o bobl. Mae'r effaith cryfach hon yn cynnwys teulu a ffrindiau ynghyd â chydweithwyr, cyfoedion a'r gymuned ehangach.

Pwy ydyw?

Gall unigolion a'u rhieni ddefnyddio'r offeryn, ond mae sefydliadau fel Universities UK a Network Rail wedi ei ddefnyddio hefyd. Mae'r offeryn hwn yn rhoi cymorth iechyd meddwl i fyfyrwyr a gweithwyr pe bai ei angen arnynt.

Mae Alice yn gobeithio datblygu R; pple fel opsiwn rheoli rhieni gyda'r nod mwy o gael ei ddarparu gan ddarparwyr addysg y DU.

Ble mae ar gael?

Alice Hendy a'i brawd, Josh

Mae R; pple ar gael ar Google Chrome ar hyn o bryd a bydd ar gael yn fuan ar gyfer Firefox, Microsoft Edge, Opera a Safari.

I ychwanegu R; pple, ewch i siop we Chrome a chwilio amdano yn ôl enw. Yna rhoddir opsiwn i 'Ychwanegu at Chrome'. Cliciwch hwn, yna 'Ychwanegu Estyniad' a bydd yn cael ei osod ar eich porwr.

Gellir dod o hyd i ganllawiau gosod llawn ar Gwefan R; pple.

swyddi diweddar