BWYDLEN

Atal hunan-niweidio a hunanladdiad gyda R;pple

Logo ar gyfer Atal Hunanladdiad R; pple

Mae R;pple yn darparu neges o obaith i'r rhai sy'n chwilio am dermau sy'n ymwneud â hunan-niweidio a hunanladdiad ar-lein. Lawrlwythwch yr estyniad porwr rhad ac am ddim hwn i gydnabod Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd i ddefnyddio cymorth gan elusennau iechyd meddwl 24/7 ar adegau o argyfwng.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw R; pple?

R; pple yn offeryn estyn gwe am ddim a ddefnyddir i atal hunan-niweidio a hunanladdiad. Penderfynodd Alice Hendy ei greu ar ôl colli ei brawd, Josh, i hunanladdiad ym mis Tachwedd 2020.

Cyn cymryd ei fywyd, roedd Josh wedi chwilio ar-lein am dechnegau hunanladdiad. Darparodd canlyniadau'r chwiliad un llinell gymorth ond dim byd arall. Credai Alice fod angen mwy ar y rhai sy'n dioddef o deimlad o anobaith.

Mae R; pple yn cynnig cefnogaeth iechyd meddwl i ddefnyddwyr sy'n chwilio am gynnwys niweidiol trwy ddarparu gwahanol adnoddau a neges o obaith iddynt.

Sut mae'n atal hunan-niweidio?

Pan fyddwch chi'n ychwanegu'r estyniad R;pple at borwr gwe, bydd unrhyw chwiliadau sy'n ymwneud â hunan-niweidio neu hunanladdiad yn ysgogi naidlen awtomatig. Bydd hyn yn dangos neges o obaith ac yn cyfeirio defnyddwyr at adnoddau rhad ac am ddim fel llinellau cymorth, gwasanaethau testun a gwe-sgyrsiau iddynt gael cymorth. Daw'r holl adnoddau gan elusennau iechyd meddwl ac maent ar gael 24/7.
Pop-up R; pple i helpu i atal hunan-niweidio a hunanladdiad

Pam y'i gelwir yn 'R; pple'?

Pan fydd rhywun yn cymryd ei fywyd, mae'n effeithio ar gyfartaledd o 135 o bobl. Mae'r effaith cryfach hon yn cynnwys teulu a ffrindiau ynghyd â chydweithwyr, cyfoedion a'r gymuned ehangach.

Pwy ydyw?

Gall unigolion a'u rhieni ddefnyddio'r offeryn, ond mae sefydliadau fel Universities UK a Network Rail wedi ei ddefnyddio hefyd. Mae'r offeryn hwn yn rhoi cymorth iechyd meddwl i fyfyrwyr a gweithwyr pe bai ei angen arnynt.

Mae Alice yn gobeithio datblygu R;pple fel a rheolaeth rhieni opsiwn gyda nod mwy o ddarparwyr addysg yn y DU yn ei gymryd i atal chwiliadau hunan-niweidio mewn ysgolion.

Ble mae ar gael?

Alice Hendy a'i brawd, Josh

Mae R; pple ar gael ar hyn o bryd ar Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge a Safari.

I ychwanegu R; pple, ewch i'r siop we briodol a chwiliwch amdano yn ôl enw. Yna byddwch yn cael opsiwn i'w ychwanegu at eich porwr. Yn syml, dilynwch y cyfarwyddiadau wrth iddynt ddod i fyny i'w gosod a dechrau ei ddefnyddio.

Gellir dod o hyd i ganllawiau gosod llawn ar Gwefan R; pple.

swyddi diweddar