BWYDLEN

Sut i ddadactifadu / dileu hen gyfrifon cyfryngau cymdeithasol

Gan ei bod yn ddechrau'r flwyddyn, mae'n wych gwneud rhywfaint o lanhau gwanwyn digidol. Os byddwch chi neu'ch plant yn rhoi'r gorau i ddefnyddio gwefan, ap, platfform neu wefan rhwydwaith cymdeithasol, mae'n syniad da dadactifadu neu ddileu'r rhain. Mae cael gormod o gyfrifon digidol yn codi'ch risg o gamddefnyddio neu ddwyn data. Felly, rydym wedi darparu camau ar sut i ddileu neu ddadactifadu rhai o'r apiau / llwyfannau poblogaidd.

Facebook

logo facebook

Sut i ddadactifadu eich cyfrif Facebook

 • Mewngofnodi yna cliciwch y triongl tuag i lawr yn y gornel dde uchaf. Ar ffôn symudol, hon fydd y tair llinell lorweddol yn y gornel dde isaf.
 • dewiswch Gosodiadau a Phreifatrwydd > Gosodiadau.
 • Cliciwch Eich Gwybodaeth Facebook yn y golofn chwith.
 • Cliciwch Deactivation a Dileu.
 • Dewiswch Deactivate Cyfrif, Yna Parhewch i Ddadweithio Cyfrif a dilynwch y cyfarwyddiadau i gadarnhau.

Gallwch ail-greu'ch cyfrif ar unrhyw adeg trwy fewngofnodi yn ôl i Facebook neu drwy ddefnyddio'ch cyfrif Facebook i fewngofnodi yn rhywle arall. Bydd angen i chi gael mynediad i'r e-bost neu'r rhif ffôn symudol rydych chi'n ei ddefnyddio i fewngofnodi i gyflawni'r adweithio.

Noder: Efallai y bydd rhai pethau'n parhau i fod yn weladwy (er enghraifft negeseuon preifat rydych chi wedi'u hanfon).

Sut i ddileu eich cyfrif Facebook

 • Mewngofnodi a chliciwch ar y triongl tuag i lawr yn y gornel dde uchaf. Ar ffôn symudol, hon fydd y tair llinell lorweddol yn y gornel dde isaf.
 • dewiswch Gosodiadau a Phreifatrwydd > Gosodiadau.
 • Cliciwch Eich Gwybodaeth Facebook yn y golofn chwith.
 • Cliciwch Deactivation a Dileu.
 • Dewiswch Dileu Cyfrif yn Barhaol yna cliciwch Parhewch i Ddileu Cyfrif.
 • Cliciwch Dileu Cyfrif, nodwch eich cyfrinair ac yna cliciwch parhau.

Twitter

Sut i ddadactifadu eich cyfrif Twitter

Ar Twitter, gallwch ddadactifadu eich cyfrif - mae'n dileu'n barhaol ar ôl 30 diwrnod. Yn ystod yr amser hwn mae eich cyfrif yn cael ei ddadactifadu.

 • Mewngofnodwch i Twitter ar benbwrdd.
 • Cliciwch ar Gosodiadau a phreifatrwydd o'r gwymplen o dan eich eicon proffil.
 • O'r Cyfrif tab, cliciwch ar Deactivate eich cyfrif ar waelod y dudalen.
 • Darllenwch wybodaeth dadweithredu'r cyfrif, yna cliciwch Analluogi @username.
 • Rhowch eich cyfrinair pan ofynnir i chi a chadarnhewch eich bod am symud ymlaen trwy glicio ar y deactivate botwm cyfrif.

Instagram

eicon instagram

Sut i analluogi'ch cyfrif Instagram dros dro

 • Log i mewn i'ch cyfrif (ni allwch analluogi'ch cyfrif dros dro o fewn yr app Instagram).
 • Cliciwch eich llun proffil ar y dde uchaf a dewis Proffil, yna dewiswch Golygu Proffil.
 • Sgroliwch i lawr, yna tapiwch neu gliciwch Analluoga fy nghyfrif dros dro yn y gwaelod ar y dde.
 • Dewiswch opsiwn o'r gwymplen nesaf at Pam ydych chi'n anablu'ch cyfrif? ac ail-nodwch eich cyfrinair. Dim ond ar ôl i chi ddewis rheswm o'r ddewislen a nodi'ch cyfrinair y bydd yr opsiwn i analluogi'ch cyfrif yn ymddangos.
 • Cliciwch Cyfrif Analluogi Dros Dro.

Mae anablu'ch cyfrif dros dro yn golygu y bydd eich proffil, lluniau, sylwadau a hoff bethau yn cael eu cuddio. Gallwch ail-greu eich cyfrif trwy fewngofnodi yn ôl.

Sut i ddileu eich cyfrif Instagram

 • Ewch i'r Dileu Eich Cyfrif tudalen o ar ben-desg. Os nad ydych wedi mewngofnodi i Instagram ar y we, gofynnir ichi fewngofnodi yn gyntaf (ni allwch ddileu eich cyfrif o fewn yr app Instagram).
 • Dewiswch opsiwn o'r gwymplen nesaf at Pam ydych chi'n dileu'ch cyfrif? ac ail-nodwch eich cyfrinair. Dim ond ar ôl i chi ddewis rheswm o'r ddewislen y bydd yr opsiwn i ddileu'ch cyfrif yn barhaol yn ymddangos.
 • Cliciwch Dileu fy nghyfrif yn barhaol.

Sylwch, ni ellir adfer nac ail-greu cyfrifon wedi'u dileu yn y dyfodol.

Snapchat

Sut i ddileu eich cyfrif Snapchat

Nid yw dadactifadu ar gael ar Snapchat, ond gallwch ddileu eich cyfrif yn barhaol. Bydd yn cymryd 30 diwrnod i'r dileu ddigwydd - ac yn ystod yr amser hwn bydd eich cyfrif yn cael ei ddadactifadu.

 • Mewngofnodi o'r dudalen hon o unrhyw borwr. Ni fydd yn gweithio o'r App Snapchat.
 • Llenwch yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair ar gyfer y cyfrif rydych chi am ei ddileu.
 • dewiswch Mewngofnodi a nodi'r un wybodaeth eto.
 • dewiswch Dileu fy Nghyfrif ar y gwaelod

TikTok

Sut i ddileu eich cyfrif TikTok

Dim ond ar TikTok y gallwch chi ddileu eich cyfrif yn barhaol.

 • Ewch at eich Tab proffil.
 • Tap y Gosodiadau eicon yn y gornel dde uchaf.
 • Tap Rheoli fy Nghyfrif > Dileu Cyfrif.
 • Dilynwch y camau yn yr app i ddileu eich cyfrif.

Ar ôl i chi ddileu eich cyfrif mae'n barhaol ac ni ellir ei adfer ar unrhyw adeg. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi mwyach, bydd yr holl fideos yn cael eu colli a'u prynu. Efallai y bydd gwybodaeth a negeseuon a rennir yn dal i fod yn weladwy i eraill

YouTube

Sut i ddileu eich cyfrif YouTube

Mae Google yn berchen ar YouTube, ac felly mae eich cyfrif Google wedi'i gysylltu â'ch sianel YouTube. Nid oes angen sianel arnoch i ddefnyddio YouTube. Efallai y byddai'n syniad da ei ddileu i gyfyngu ar gasglu data wrth gadw'ch cyfrif Google.

 • Mewngofnodi a chliciwch ar eich logo siâp person yn y gornel dde uchaf.
 • Cliciwch Gosodiadau > Gosodiadau uwch > Dileu'r Sianel.
 • Cliciwch Gwiriwch eich cyfrinair > Rwyf am ddileu fy nghynnwys yn barhaol > Gwiriwch y blwch a chlicio Dileu Fy Nghynnwys.
 • Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gadarnhau.

MySpace

Sut i ddileu eich cyfrif Myspace

Yn 2016, gollyngodd hacwyr y tystlythyrau mewngofnodi ar gyfer cyfrifon 360 miliwn, gan gynnwys llawer a oedd wedi bod. Mewn ymateb, annilysodd Myspace gyfrineiriau'r cyfrifon hynny, felly efallai y bydd angen i chi ddefnyddio'r offeryn 'Wedi anghofio Cyfrinair' os ydych chi am ddileu eich cyfrif.

 • Mewngofnodi.
 • Cliciwch yr eicon gêr yn y gornel chwith isaf.
 • Cliciwch Cyfrif wedyn Dileu Cyfrif.

Cyfrifon na allwch eu dileu eich hun:

swyddi diweddar