BWYDLEN

Esboniodd ap Google Family Link - yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Gall rheoli bywyd digidol plentyn fod yn heriol wrth i'r byd ar-lein barhau i dyfu yn gyflym. Gall y Google Family Link newydd, a ddyluniwyd ar gyfer plant dan 13 oed, fod yn offeryn gwych i helpu plant i lywio diogelwch y byd digidol ac adeiladu arferion ar-lein mwy diogel.

Gweld sut y gall yr offeryn hwn helpu i roi rheolaethau a chefnogi plant i rieni wrth iddynt ddatblygu ar-lein.

Beth yw Google Family Link?

Mae Family Link yn ap rhad ac am ddim sy'n gweithio gyda dyfeisiau Android ac iOS i ganiatáu i rieni gadw golwg ar weithgaredd digidol eu plant.

Beth yw buddion allweddol yr ap i rieni?

Unwaith y bydd yr ap wedi'i sefydlu ar ddyfais y rhiant a'r plentyn, mae'n caniatáu i rieni gymeradwyo a rhwystro apiau o bell ar ddyfais y plentyn, rheoli amser sgrin a chloi'r ddyfais o bell pan mae'n amser chwarae, astudio neu gysgu.

A all hefyd rwystro cynnwys amhriodol?

Nid yw Family Link yn rhwystro cynnwys amhriodol ond bydd gan rai apiau eu hopsiynau hidlo eu hunain fel Google Search a Chrome. Gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu gosodiadau apiau i weld beth sy'n gweithio orau i'ch plentyn. Gwelwch ein Sefydlu Canllawiau Diogel i osod rheolaethau ar draws ystod o apiau, dyfeisiau a llwyfannau.

Ar ba ddyfeisiau y gellir defnyddio'r app?

Bydd angen dyfais arnoch sy'n rhedeg ar Android Nougat (7.0) neu'n uwch na iOS 9 neu'n uwch. Gweler y rhestr o ddyfeisiau cydnaws yma.

Sut mae cyswllt Google Family yn gweithio?

Mae Family Link yn cysylltu eich Android neu iPhone â ffôn neu dabled Android eich plentyn, i helpu rhieni i osod a theilwra rheolau sylfaenol digidol sy'n gweithio i'w teulu, fel:

Rheoli'r apiau y gall eu plentyn eu defnyddio

Cymeradwyo neu rwystro'r apiau y mae'r plentyn eisiau eu lawrlwytho o Google Play Store

Cadwch lygad ar amser sgrin

Gweld faint o amser y mae eu plentyn yn ei dreulio ar eu hoff apiau gydag adroddiadau gweithgaredd wythnosol neu fisol, a gosod terfynau amser sgrin dyddiol ar gyfer eu dyfais

Gosod amser gwely dyfais

Gweld lleoliad eu plentyn

Cloi dyfais eu plentyn o bell pan mae'n amser chwarae, astudio neu gysgu.

Mae rhiant yn lawrlwytho Family Link i'w ddyfais eu hunain ac yn creu Cyfrif Google ar gyfer eu plentyn trwy'r ap Family Link.

Pa mor hir yw'r broses setup?

Fel arfer tua munudau 30, fodd bynnag, os ydych chi'n rhedeg i mewn i faterion, gall gymryd mwy o amser.

Ar ôl i chi lawrlwytho'r app, mae'r broses yn cael ei rhannu'n gamau 3.

  • 1 cam - Dadlwytho'r ap a gwirio bod gennych chi'r cyfan sydd ei angen arnoch chi a nodi'ch cyfrif Google - 3 munud
  • 2 cam - Creu cyfrif Google eich plentyn - 10 munud
  • 3 cam - Cysylltu dyfais eich plentyn â'ch un chi trwy'r ap Family Link 15 - 20 munud

Os yw rhiant yn mynd i drafferthion yn y broses sefydlu neu y tu hwnt, a oes lle i gael cefnogaeth?

Y peth pwysicaf i'w wirio yw cydnawsedd dyfais i sicrhau nad ydych chi'n taro pen marw os nad yw dyfais eich plentyn yn gallu cysoni â'r app.

Os oes gennych unrhyw broblemau wrth sefydlu, ymwelwch â Cwestiynau Cyffredin Cyswllt Teulu Google tudalen neu gallwch gysylltu â Google trwy'r ap trwy lywio i adran 'Help ac Adborth' yr ap a thapio 'gweler yr opsiynau'. Byddwch yn gallu gofyn am 'Ffoniwch yn ôl' neu anfon e-bost i ofyn am gefnogaeth.

Pam ei bod yn hanfodol sefydlu cyfrif google ar gyfer fy mhlentyn? Fel y mae ar gyfer plentyn, a fydd hyn yn wahanol i gyfrif Google arferol gyda mwy o nodweddion diogelwch?

Er mwyn i Google gysylltu eich cyfrif a'ch nodi a'ch helpu i olrhain yr hyn y mae plentyn yn ei wneud ar eu dyfais, bydd angen iddynt gael cyfrif Google plentyn.

Mae'n hanfodol sefydlu cyfrif Google plentyn i nodi dyfais y plentyn a'i gysylltu â'r rhiant ddyfais i reoli sut maen nhw'n defnyddio eu dyfais. Yn wahanol i gyfrif Google arferol, gallwch osod cyfyngiadau o bell ar ba apiau y gall plant eu cyrchu a phryd y gellir eu defnyddio.

Beth sy'n digwydd pan fydd plentyn yn cyrraedd 13 oed? Sut gall rhieni reoli'r cyfnod pontio hwnnw?

Mae Family Link yn gweithio gyda chyfrifon Google yn unig ar gyfer plant o dan 13 a grëwyd trwy'r ap Family Link. Unwaith y bydd plentyn yn troi 13, gallant barhau i ddefnyddio Family Link os yw'n dewis gwneud hynny. Fodd bynnag, nid yw pobl ifanc â chyfrifon presennol yn gymwys i gael eu rheoli gan Family Link ar hyn o bryd.

Unwaith y bydd plant yn cyrraedd 13 oed ac nad ydyn nhw'n cael eu monitro mwyach, mae'n bwysig cael sgyrsiau parhaus am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein a chaniatáu iddyn nhw barhau i adeiladu eu gwytnwch ar-lein. Am fwy o fanylion ar sut i helpu plant i adeiladu eu gwytnwch digidol, gweler ein pecyn cymorth wedi'i greu gyda Dr Linda Papadopoulus.

 

Canllaw preifatrwydd i blant a phobl ifanc bwlb golau

swyddi diweddar