BWYDLEN

Ffosiwch adroddiad cam-drin yn y gêm Label 2017

Mae'r ymchwil hon yn tynnu sylw at y ffaith bod 1-in-2 o'r holl gamers ar-lein wedi bod yn destun bwlio o fewn gêm ar ryw adeg.

canfyddiadau allweddol

Gan weithio gyda Habbo, creodd Ditch the Label yr adroddiad hwn i archwilio natur a maint y bwlio mewn amgylcheddau gemau ar-lein.

Dros gyfnod o 4 diwrnod, arolygwyd 2,515 o bobl ifanc rhwng 12 a 25 oed am eu profiadau o fod yn destun bwlio, gweld a chyflawni bwlio mewn amgylcheddau gemau ar-lein.

Rhannu a lawrlwytho Arolwg Bwlio Blynyddol

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar