BWYDLEN

Ffeithiau a chyngor ar seiberfwlio

Helpu plant i fynd i'r afael â bwlio ar-lein
a chadwch yn ddiogel ar-lein.

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Mynnwch awgrymiadau ac arweiniad arbenigol

Dewiswch ganllaw isod i helpu plant i fynd i’r afael â bwlio ar-lein.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella