Gweithgaredd ar-lein, cyfryngau cymdeithasol a phobl ifanc | Materion Rhyngrwyd

Gweithgaredd ar-lein, cyfryngau cymdeithasol a phobl ifanc

Gall actifiaeth ar-lein neu ddigidol, yn enwedig trwy'r cyfryngau cymdeithasol, fod yn ffordd wych o addysgu pobl am faterion cymdeithasol ac i godi ymwybyddiaeth. Fodd bynnag, weithiau gall actifiaeth ar-lein danio gwybodaeth anghywir, sgamiau / twyll, a lleferydd casineb ar-lein.

Beth yw actifiaeth ar-lein neu ddigidol?

Mae actifiaeth ar-lein neu ddigidol yn defnyddio technoleg, fel cyfryngau cymdeithasol, e-bost, a / neu wefannau fel math o actifiaeth - gan alluogi lledaenu ymwybyddiaeth a gwybodaeth am newid gwleidyddol a / neu gymdeithasol.

Gweithgaredd ar-lein, cyfryngau cymdeithasol a phobl ifanc

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn gyrchfan offerynnol newydd i bobl ifanc ar faterion cymdeithasol - ee mudiad Black Lives Matter, #MeToo, ac ati, yn enwedig yn ystod y pandemig covid-19. Weithiau cyfeirir at hyn fel actifiaeth gymdeithasol.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn allweddol wrth rannu'r math hwn o wybodaeth i bawb a allai fod ei eisiau. Er enghraifft, mae Instagram yn fwy parod i dderbyn pobl ifanc ac mae'n ffordd wych o rannu cynnwys. Gall miliynau o bobl weld hashnod syml, meme, ar Instagram mewn eiliadau yn unig.
Yn ogystal ag Instagram, Twitter, Facebook, Go-fund Me, deisebau ar-lein a hyd yn oed TikTok, mae pob platfform arall y mae pobl ifanc wedi ei ddefnyddio i rannu, trafod a chodi arian am anghyfiawnderau cymdeithasol. Mae rhai ymgyrchoedd ar-lein hyd yn oed wedi gorfodi llywodraethau i basio deddfau penodol y tu ôl iddynt.
Fodd bynnag, weithiau gall cynnwys a rennir ar y llwyfannau hyn gynnwys delweddau niweidiol er mwyn cael gwerth sioc gan y gynulleidfa. Gall hyn beri gofid arbennig i blant ifanc - felly mae'n bwysig cymryd camau ymarferol i reoli'r hyn maen nhw'n ei weld ar-lein lle gallwch chi. O'u gwneud yn gywir, mae ymgyrchoedd ar-lein, deisebau a chodwyr arian yn ffordd wych o gefnogi achos. Fodd bynnag, bu achosion lle mae'r rhain wedi bod yn ffug ac felly wedi achosi lledaeniad camwybodaeth, casineb lleferydd a hefyd twyll.

Mae lledaeniad gwybodaeth anghywir yn tynnu sylw at ddiffyg profiad, gwybodaeth a naïfrwydd ymysg pobl ifanc mewn actifiaeth cyfryngau cymdeithasol.

Adeiladu gwytnwch digidol eich plentyn

  • Os yw'ch plentyn eisiau cefnogi achos - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud eich ymchwil eich hun i wybod beth yw pwrpas yr achos ac a yw'n ddilys. Defnyddiwch adnoddau gwirio ffeithiau fel Ffaith Lawn or Gwiriad Realiti BBC.
  • Os yw'ch plentyn yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, fel Instagram, Twitter neu TikTok - gallwch chi alluogi rhai gosodiadau preifatrwydd ar eu ffôn. Gallwch fudo, cuddio sylwadau tramgwyddus, rhwystro defnyddwyr neu eiriau penodol er enghraifft. Edrychwch ar ein Canllawiau Rheoli Rhieni i gael rhagor o wybodaeth.
  • Mae ein Pecyn Cymorth Gwydnwch Digidol yn darparu cyngor i helpu plant i ddod yn fwy gwydn ar-lein.
  • Edrychwch ar ein Arbenigwyr Holi ac Ateb IM am actifiaeth ar-lein.

Mwy i'w Archwilio

Gweler erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

Sgroliwch i Fyny