Polisi a hyfforddiant

Adnoddau diogelwch ar-lein

Gweld ystod eang o adnoddau i'ch hysbysu chi ac i gymryd rhan yn y datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein a'n pecyn cymorth i rieni wneud yr un peth.

Cadw i fyny â hyfforddiant a pholisi diogelwch ar-lein

Cadwch i fyny â'r datblygiadau diweddaraf mewn polisïau a gweithdrefnau diogelwch ar-lein trwy edrych ar ein rhestr o adnoddau. Fe welwch adnoddau yn ymwneud â pholisi ac arweiniad a'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf ar ystod o faterion.

Adnoddau a argymhellir

ymchwil
Effaith defnydd cyfryngau cymdeithasol a sgrin - Senedd y DU
Effaith defnydd cyfryngau cymdeithasol a sgrin ar iechyd pobl ifanc
xxxxx
xxxxx
ymchwil
Diogelwch ar-lein ar draws cenedlaethau - FOSI
Diogelwch Ar-lein ar Draws y Cenedlaethau
ymchwil
Cynllun Gwaith Atal Hunanladdiad - Gov
Atal Hunanladdiad
xxxx
xxxx
Polisi ac arweiniad
ar-lein-diogelwch-yn-y-cwricwlwm-childnet.png
Canllawiau cwricwlwm cyfrifiadurol KS3
Mae'r canllawiau hyn gan Childnet yn cynnig man cychwyn ar gyfer darparu addysgu diogelwch ar-lein sy'n cwrdd â gofynion Diogelwch Ar-lein yn y Cwricwlwm Cyfrifiadura.
Mae'r canllawiau hyn gan Childnet yn cynnig cychwyn ...

hyfforddiant

Dewch o hyd i'r rhaglenni hyfforddi diweddaraf sydd ar gael ar ystod o faterion ar-lein

Adnoddau a argymhellir

Polisi ac arweiniad
Amddiffyn plant - NSPCC
Amddiffyn plant mewn ysgolion
xxxxx
xxxxx
Polisi ac arweiniad
Hanfodion gwarchod diogel -
Hyfforddiant Diogelu ac E-ddiogelwch Ar-lein
Polisi ac arweiniad
Gwrth-fwlio-All-together-programme.png
Hyfforddiant All Together Online
xxxx
xxxx
Apiau ac Offer
dig_wings
Ôl-troed Digidol
xxxxx
xxxxx

Ymgysylltu â rhieni

Ni ddylai addysg am ddiogelwch plant ar-lein stopio yn yr ystafell ddosbarth. Gyda'r gefnogaeth gywir, mae yna ddigon o ffyrdd y gall rhieni fod yn rhan o'r broses hefyd.

Rydym wedi creu cyflwyniadau diogelwch ar-lein y gallwch eu lawrlwytho a'u rhedeg gyda rhieni i'w cael i feddwl am y materion. Fe welwch hefyd ddetholiad o adnoddau rhyngweithiol i'w rhannu gyda rhieni i'w defnyddio gyda phlant yn amgylchedd eu cartref.

Adnoddau a argymhellir

canllaw
Pecyn Gweithgaredd Band Eang
Pecyn Gweithgaredd Band Eang
Mae Sky Broadband yn ymuno â Sky Broadband Buddy ac yn creu pecyn gweithgaredd i deuluoedd.
Mae Sky Broadband yn ymuno â Sky ...
canllaw
BacktoSchoolGuides-1200x630
Canllawiau diogelwch Yn ôl i'r Ysgol Ar-lein
P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn yr ysgol gynradd, yn gwneud ffrindiau digidol newydd wrth iddyn nhw symud i'r 'ysgol fawr' neu'n parhau i adeiladu eu cylch cymdeithasol digidol yn yr ysgol uwchradd; defnyddiwch ein canllawiau oedran i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.
P'un a ydyn nhw'n darganfod y byd ar-lein yn ...
canllaw
ToolkitPosters-1200x630
Pecyn rhieni: Posteri
Defnyddiwch ein hamrywiaeth o bosteri i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein gyda'r nos, sesiynau un i un neu fel tecawê syml.
Defnyddiwch ein hamrywiaeth o bosteri i godi ...
canllaw
HelpingChildrenStaySafeOnlineLeaflets-1200x630
Helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein
Dysgu mwy am ein gwaith a sut rydyn ni'n helpu'r ysgol a theuluoedd i fynd i'r afael â materion ar-lein a chefnogi plant i gael y gorau o dechnoleg.
Dysgu mwy am ein gwaith a sut ...

Mwy o adnoddau

Defnyddiwch ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein ysgolion i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

weld mwy o

Defnyddiwch ein canllawiau oedran diogelwch ar-lein ysgolion i roi'r cyngor cywir i blant ddelio â rhai o'r heriau ar-lein y gallent eu hwynebu.

weld mwy o

Gweler fframwaith Addysg UKCIS ar gyfer Byd Cysylltiedig sy'n tynnu sylw at yr hyn y dylai plentyn ei wybod o ran technoleg ar-lein gyfredol, ei ddylanwad ar ymddygiad a datblygiad, a pha sgiliau sydd eu hangen arnynt i allu ei lywio.

weld mwy o
Sgroliwch i Fyny