BWYDLEN

Beth yw Tumblr?

Crynodeb cyflym o'r hyn sydd angen i chi ei wybod am Tumblr i amddiffyn eich plentyn rhag gwneud ap Zift.

Yn groes rhwng WordPress a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook ac Instagram, mae Tumblr yn rhoi'r gallu i ddefnyddwyr greu blogiau a'u rhannu gyda dilynwyr a ffrindiau ar draws nifer o lwyfannau cymdeithasol.

Fe'i gelwir hefyd yn blatfform microblogio ffurf fer ac mae'n cynnal mwy na 425 miliwn o flogiau ac mae'n 7fed ymhlith y llwyfannau cymdeithasol blaenllaw ledled y byd. (ffynhonnell: Statista)

Beth yw'r oedran lleiaf ar gyfer Tumblr?

T & Cs Tumblr dywedwch fod yn rhaid i chi fod yn 13 i ddefnyddio'r platfform.

Pam mae Tumblr yn boblogaidd gyda phlant?

Dyfyniadau gan ddefnyddwyr:

  • “Mae'r holl gyfryngau cymdeithasol wedi'u cyfuno'n un”
  • “Lle mae eich diddordeb yn eich cysylltu â phobl”
  • “Wikipedia rhwydweithiau cymdeithasol!”

Gyda dros 167 biliwn o swydd Tumblr ar y platfform, mae'n cynnig lle i blant ddarganfod pobl sydd â diddordeb o'r un anian neu archwilio pynciau a allai fod yn eithaf arbenigol. Mae hefyd yn dwyn ynghyd y blogio a'r cyfryngau cymdeithasol o dan yr un to i roi ffordd i bobl ifanc gael adborth amser real ar yr hyn maen nhw'n ei bostio a chreu cymuned o amgylch diddordeb neu bwnc cyffredin.

Beth allwch chi ei wneud ar yr app?

  • Creu blog a phostio fideos, ffotograffau a dolenni i wefannau eraill
  • Rhannwch eich cynnwys gyda ffrindiau a dilynwyr
  • Gall defnyddwyr danysgrifio i ddilyn blogiau ar y platfform sy'n ymddangos ar eu Dangosfwrdd ac ateb neu hoffi'r post unigol (yn union fel Facebook)
  • Gallwch bostio cofnodion blog yn union ar y platfform neu hefyd ar wefannau cyfryngau cymdeithasol eraill fel Facebook, Twitter, ac Instagram

A yw'n ddiogel i'm plentyn 13-mlwydd-oed?

Mae nifer gyfyngedig o nodweddion diogelwch felly mae'n bwysig cymryd peth amser i adolygu'r math hwnnw o gynnwys y mae pobl yn ei bostio a sut y gallai hyn effeithio ar eich plentyn.

Gosodiadau Preifatrwydd Cyfyngedig

Mae pob swydd yn gyhoeddus yn ddiofyn ac nid oes unrhyw ffordd i wneud cyfrifon yn breifat

Yn cynnwys cynnwys sensitif

Er y gellir hidlo cynnwys sensitif yn 'Modd Diogel' mae yna lawer o gynnwys penodol y gall pobl ifanc gael mynediad iddo trwy wneud chwiliadau ar y platfform.

Sut alla i eu hamddiffyn rhag cynnwys amhriodol?

Os yw'ch plentyn yn defnyddio Tumblr gwnewch yn siŵr ei fod yn ymwybodol o rai o'r nodweddion diogelwch canlynol a sut i riportio unrhyw gynnwys a allai eu cynhyrfu. Hefyd, gwnewch yn ymwybodol o'r cynnwys y gallant ei weld a'u cynghori pa gamau i'w cymryd os ydynt yn rhedeg i mewn i faterion ar y platfform.

Efallai y byddai'n syniad da adolygu'r platfform gyda'i gilydd i weld beth mae pobl yn ei bostio ac a yw'r nodweddion diogelwch yn ddigonol i gefnogi'ch plentyn.

Nodweddion y gallwch eu defnyddio i wneud y platfform yn fwy diogel i'ch pobl ifanc

Nodwedd Modd Ddiogel Tumblr

yn 2017 Cyflwynodd Tumblr Modd Diogel nodwedd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr guddio hidlwyr cynnwys cymhwysol i guddio cynnwys sensitif ar eu Dangosfwrdd (dyma lle gall defnyddwyr weld postiadau o flogiau y maent yn eu dilyn a rhyngweithio â defnyddwyr eraill ar y wefan). Mae'r nodwedd yn lleoliad optio i mewn yn hytrach nag optio allan.

Pan fydd Safe Mode ar Tumblr yn ychwanegu sgrin dros unrhyw gynnwys y mae wedi'i nodi fel un sensitif ei natur. Os yw defnyddwyr dros 18 gallant glicio drwodd i weld y cynnwys.

Mae'n golygu nad yw'r cynnwys yn cael ei dynnu'n llwyr o borthiant defnyddiwr felly gellid ei gyrchu o hyd.

Blocio defnyddwyr

Fel llwyfannau eraill, gall defnyddwyr rwystro defnyddwyr eraill a allai fod yn anfon negeseuon diangen, ail-flogiau neu'n dilyn. Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi wneud hyn sy'n fanwl yma.

Sylwch, er y gellir rhwystro defnyddwyr, gallant weld y cynnwys y mae'r defnyddwyr wrth ei bostio fel pob post yn gyhoeddus.

Rhoi gwybod am gamdriniaeth ar Tumblr

Gellir adrodd am unrhyw gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol Tumblr trwy ffurflen ar-lein ar y platfform - gweler yma.

I riportio post neu flog cliciwch ar yr eicon rhannu (awyren bapur) a dewis “Adrodd”. Bydd hyn yn agor y ffurflen lle gallwch ychwanegu manylion am y mater.

Ar ôl anfon adroddiad bydd Tumblr yn adolygu'r adroddiad ac yn penderfynu pa gamau y dylid eu cymryd. Os ydynt yn penderfynu nad yw'r cynnwys yn torri canllawiau cymunedol efallai na fydd yn cael ei ddileu.

Mae'r rhestr yn cynnwys cynnwys y gellir ei riportio yn cynnwys niwed plant dan oed, dryswch neu ddynwarediad, hunanladdiad neu hunan-niweidio, torri casineb casineb, amheuaeth o derfysgaeth, gore, anffurfio neu bestiality, cynnwys neu fygythiad treisgar, ac aflonyddu.

Gallwch hefyd ymweld â'u canolfan gymorth i riportio materion ehangach a brofir ar y platfform