BWYDLEN

Mae Samsung Kids Mode App yn creu lle ar-lein sy'n addas i blant i helpu plant i archwilio'n ddiogel

Fideo byr yn arddangos buddion ap Modd Plant Samsung ar gyfer plant ifanc.

Os oes gennych dabled neu ffôn clyfar Samsung, mae Modd Plant yn ffordd wych o droi eich dyfais yn ofod teulu-gyfeillgar i'ch plentyn chwarae a dysgu mewn amgylchedd mwy diogel. Dysgwch fwy am sut y gallwch ei ddefnyddio i gefnogi taith ddigidol eich plentyn.

Beth yw manteision defnyddio Modd Plant?

Mae adroddiadau Ap Modd Plant yn helpu i gadw'ch plant yn ddiogel wrth gael eu difyrru gan ddefnyddio ffôn clyfar neu lechen Samsung. Mae gan yr ap ystod o nodweddion hwyliog a thros 2500 apiau addysg a hamdden unigryw i gyd o fewn man diogel.

Pa reolaethau sydd ar gael? 

Mae ardal rheolaethau rhieni apiau yn caniatáu i rieni wneud nifer o bethau i sicrhau bod eu plant yn ddiogel tra ar ffôn clyfar neu lechen Samsung gan gynnwys; gosod terfynau amser defnydd, lawrlwytho apiau penodol i Kids Mode a sicrhau bod yr ardal wedi'i gwarchod gan god PIN diogel a osodir gan rieni.

Pa ddyfais y mae'n gydnaws â hi? 

Gellir defnyddio'r ap ar ddyfeisiau sydd ag OS Android 8.0 ac is a gellir ei lawrlwytho o'r Galaxy Store. Gall y rhai sydd ag OS mwy newydd ddefnyddio Kids Home sy'n hygyrch o'r Quick Panel Preload. Dewiswch yma i gael mwy o wybodaeth am Cartref Plant.

Adnoddau


Dysgu mwy am sut mae Samsung yn gweithio gyda ni i gynnig cefnogaeth i rieni yn y DU i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Ewch i safle micro

swyddi diweddar