BWYDLEN

Ymgyrch cynnwys ar-lein gadarnhaol i blant

Mae'r ymgyrch newydd hon yn codi ymwybyddiaeth o'r angen i ddarparu cynnwys digidol i blant sy'n eu helpu i ddysgu, cael hwyl a datblygu golwg gadarnhaol arnynt eu hunain ac eraill.

Mae practis meddygol Ymgyrch Cynnwys Ar-lein Cadarnhaol (POCC), wedi'i drefnu gan Rhyngrwyd gwell i blant, yn digwydd o'r 25 i 29 Medi 2017. Bydd yn rhoi cyfle i rieni, athrawon, plant a sefydliadau sy'n creu cynnwys i blant ledaenu'r gair am gynnwys cadarnhaol ar-lein a sicrhau bod plant yn cael mynediad at y profiadau gorau posibl ar-lein.

Rhannwch ef ar gyfryngau cymdeithasol

Cefnogwch yr ymgyrch taranau i ledaenu'r gair i'ch rhwydwaith o deulu a ffrindiau. Dilynwch y sgwrs yn ystod yr wythnos gan ddefnyddio #positivecontent hashtag.

Cymerwch ran mewn sgwrs Twitter

Fel rhan o'r ymgyrch wythnos o hyd, bydd sgwrs Twitter rhieni a gofalwyr ddydd Mercher 27 Medi am 2 o'r gloch. Cymerwch ran trwy ddefnyddio #ChatPOCC a chael awgrymiadau a thriciau ac ffeithlun i helpu'ch plentyn i gael y gorau o'r rhwyd.

Gweler cynnwys cadarnhaol ar-lein i blant

Edrychwch ar ein rhestr o apiau hwyliog a gafaelgar i blant a phobl ifanc am syniadau ar apiau a all helpu'ch plentyn i gael profiad cadarnhaol ar-lein.

Gallwch hefyd weld ein rhestr o apiau lles am ddim gall hynny helpu i wella iechyd a datblygiad meddwl cyffredinol eich plentyn.

gweler yr 'Rhestrau gwirio Cynnwys Ar-lein Cadarnhaol'i weld pa ganllawiau y dylai cynhyrchwyr cynnwys eu dilyn i ddarparu cynnwys o ansawdd da i blant.

Mwy am ymgyrch POCC

Beth yw Rhyngrwyd gwell i blant?

Rhyngrwyd gwell i blant yn cynnig lle ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, arbenigedd, adnoddau ac arferion gorau rhwng rhanddeiliaid diogelwch ar-lein allweddol i gynyddu mynediad at gynnwys o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc, cynyddu ymwybyddiaeth a grymuso, creu amgylchedd diogel i blant ar-lein, ac ymladd. yn erbyn cam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio'n rhywiol ar blant. Fe'i sefydlwyd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd.

swyddi diweddar