Pecyn rhieni i athrawon

Helpu rhieni i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Mae llawer o rieni yn dibynnu ar ysgolion i helpu i'w cadw'n gyflym a helpu i ddelio ag unrhyw faterion ar-lein. Mae yna lawer o ffyrdd hawdd y gallwch chi annog rhieni i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw, gweler isod rai deunyddiau y gellir eu lawrlwytho i'ch helpu chi.

Cyflwyniadau rhieni

Detholiad o gyflwyniadau diogelwch ar-lein, ynghyd â sgriptiau, y gallwch eu lawrlwytho a'u defnyddio gyda'r nos neu mewn gwasanaethau rhieni.

Ysgol Gynradd

Dewch o hyd i ystod eang o adnoddau ar-lein ysgolion cynradd i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Lawrlwytho

Cyflwyniad seiberfwlio

Yn rhoi cefnogaeth i rieni ar seiberfwlio a sut i ddelio ag ef.

Lawrlwytho

Cyflwyniad bwlio

Yn rhoi cefnogaeth i rieni ar fwlio a sut i ddelio ag ef.

Lawrlwytho

Posteri, Taflenni a Dramâu

Defnyddiwch ein hamrywiaeth o daflenni, canllawiau oedran, posteri a sgriptiau chwarae i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein gyda'r nos i rieni, sesiynau un i un neu fel tecawê syml.

Pecyn Poster

Yn dangos materion allweddol a'r angen i ddeall a chymryd rhan.

Gweler y poster

Taflenni

Gweler ein taflenni ac adnoddau e-Ddiogelwch am ddim sydd ar gael i'w lawrlwytho.

Gweld Adnodd

Canllawiau oedran

Cymerwch gip ar ein canllawiau diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran

Gweld Adnodd

Chwarae ar y Rhyngrwyd

Trioleg o ddramâu i addysgu teuluoedd ar ddiogelwch rhyngrwyd

Gweler sgriptiau

Adnoddau digidol

Rydym wedi darparu baneri ar-lein disglair ac effeithiol, e-Gylchlythyr misol ac ystod o ganllawiau diogelwch digidol y gallwch eu defnyddio i rannu'r datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein.

Baneri digidol

Defnyddiwch ein baneri ar-lein i dynnu sylw at gyngor gwych sydd ar gael ar ein gwefan

Lawrlwytho

e-gylchlythyr

Gweler y rhifynnau diweddaraf o'n e-Gylchlythyr misol a thanysgrifio

Gweld Adnodd

Canllawiau cyfryngau cymdeithasol

Rhannwch ganllawiau preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol gyda rhieni

Gweld yr adnodd

Ap Materion Rhyngrwyd

Ap tabled diogelwch ar-lein ar gyfer rhieni a phlant 8-10 oed

Gweld Adnodd

Ap Digiduck

Ap stori addysgiadol, e-ddiogelwch ar gyfer blynyddoedd 3-7

Gweld Adnodd

Canllawiau sgwrsio

Awgrymiadau arbenigol i helpu rhieni i siarad am seiberfwlio gyda'u plentyn

Gweld yr adnodd
Sgroliwch i Fyny