BWYDLEN

Pecyn rhieni i athrawon

Helpu rhieni i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Mae llawer o rieni yn dibynnu ar ysgolion i helpu i'w cadw'n gyflym a helpu i ddelio ag unrhyw faterion ar-lein. Mae yna lawer o ffyrdd hawdd y gallwch chi annog rhieni i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw, gweler isod rai deunyddiau y gellir eu lawrlwytho i'ch helpu chi.

Cyflwyniadau Rhieni

Detholiad o gyflwyniadau diogelwch ar-lein, ynghyd â sgriptiau, y gallwch eu lawrlwytho a'u defnyddio gyda'r nos neu mewn gwasanaethau rhieni.

Posteri, Taflenni a Dramâu

Defnyddiwch ein hamrywiaeth o daflenni, canllawiau oedran, posteri a sgriptiau chwarae i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein gyda'r nos i rieni, sesiynau un i un neu fel tecawê syml.

Canllawiau Oedran

Cymerwch gip ar ein canllawiau diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran.

Gweld Adnodd

Taflenni

Gweler ein taflenni ac adnoddau e-Ddiogelwch am ddim sydd ar gael i'w lawrlwytho.

Gweld Adnodd

Pecyn Poster

Yn dangos materion allweddol a'r angen i ddeall a chymryd rhan.

Gweler y poster

Chwarae ar y Rhyngrwyd

Trioleg o ddramâu i addysgu teuluoedd ar ddiogelwch rhyngrwyd

Gweler sgriptiau

Adnoddau Digidol

Rydym wedi darparu baneri ar-lein effeithiol, cylchlythyrau yn rheolaidd ac ystod o ganllawiau diogelwch digidol y gallwch eu defnyddio i rannu'r datblygiadau diweddaraf ym maes diogelwch ar-lein.

Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd

Helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol ac annog diwylliant cadarnhaol a chynhwysol ar-lein.

DYSGU MWY

Hwb Diogelwch Digidol Cynhwysol

Offer ac adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc gyda SEND, y rhan honno o'r gymuned LGBTQ +, a phrofiadol o ofal.

GWELER HUB

Dewch o Hyd i'r Cwis Ffug

Defnyddiwch y cwis i brofi gwybodaeth plant a phobl ifanc o newyddion ffug a chamwybodaeth.

GWELER QUIZ

Cylchlythyr

Gweler y rhifynnau diweddaraf o'n Cylchlythyr wythnosol a thanysgrifiwch.

TANYSGRIFWCH

Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol

Rhannwch ganllawiau preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol gyda rhieni.

Gweld yr adnodd

Ap Digiduck

Ap stori addysgiadol, e-ddiogelwch am 3-7 blynedd.

Gweld Adnodd