Rhannu delwedd naid
BWYDLEN

Pecyn Cymorth Digidol fy Nheulu

Cyngor diogelwch ar-lein personol sy'n cyd-fynd ag anghenion digidol eich plentyn.

Sicrhewch eich pecyn cymorth wedi'i bersonoli

Mae yna Cwestiynau 7

Dylai gymryd 8 munud

Sut rydym yn defnyddio eich data
ESGIPIO AM AWR

Ydych chi'n siŵr eich bod chi am ganslo'r arolwg hwn?
Byddwch yn cael eich dychwelyd i'r hafan.

Rydym yn defnyddio eich manylion i roi pecyn adnoddau diogelwch ar-lein i chi wedi'i deilwra i anghenion eich plant. Darllenwch ein polisi preifatrwydd am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data.

Pecyn Cymorth Digidol fy Nheulu

Am fy mhlant

Cwestiwn 1/7

Ar gyfer faint o blant hoffech chi gael cyngor diogelwch ar-lein?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 +

Bydd y wybodaeth hon yn dweud wrthym faint o blant yr hoffech i ni roi cyngor diogelwch ar-lein i chi eu cefnogi.

Am fy mhlant

Cwestiwn 2 o 7

Pa mor hen ydyn nhw?

Plant 1
(Ychwanegu llysenw)
Ni all llysenw fod yn hwy na 7 nod

Dewiswch oedrannau eich plant fel y gallwn ddarparu adnoddau oedran-benodol yn eich pecyn cymorth.

Am fy mhlant

Cwestiwn 3 o 7

A oes unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol i'ch plentyn / plant?

Bydd y wybodaeth a roddwch yma yn ein helpu i ddarparu adnoddau diogelwch ar-lein wedi'u teilwra i gefnogi'ch teulu.

Cefnogi gweithgareddau ar-lein

Cwestiwn 4 o 7

Beth maen nhw'n ei wneud ar-lein yn bennaf?

Dewiswch bob un sy'n berthnasol.

Dewiswch y gweithgareddau sy'n berthnasol i'ch plentyn i gael cyngor ar risgiau, buddion a sut i'w gwneud yn ddiogel.

Diogelwch ap a llwyfan

Cwestiwn 5 o 7

Dewiswch yr apiau a'r llwyfannau maen nhw'n eu defnyddio i gael awgrymiadau diogelwch i gefnogi'ch plentyn.

Dewiswch yr apiau a'r platfform yr hoffech chi ddysgu mwy amdanynt. Byddwch yn cael cyngor ar beth i wylio amdano a sut i wneud defnydd o reolaethau rhieni a gosodiadau preifatrwydd ar bob platfform.

Mynd i'r afael â materion ar-lein

Cwestiwn 6 o 7

Dewiswch opsiynau o'r rhestr i gael awgrymiadau ac offer i amddiffyn eich plentyn.

Dewiswch y materion ar-lein y mae angen cymorth arnoch i reoli lles eich plentyn ar-lein.

OFFER ARGYMHELLION

Cwestiwn 7 o 7

Dewiswch bynciau rydych chi am sgwrsio â'ch plentyn ar fin cael adnoddau rhyngweithiol.

Dywedwch wrthym pa weithgareddau yr hoffech gael mwy o wybodaeth arnynt i gefnogi datblygiad eich plentyn.

Cefnogwch bob cam o bywyd digidol plant

Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw hi i ddod o hyd i'r wybodaeth gywir i gadw ar ben diogelwch rhyngrwyd eich plentyn.

Dyna pam rydym wedi creu'r pecyn cymorth hwn. Popeth sydd ei angen arnoch, mewn un lle, i gefnogi'ch plentyn wrth iddo dyfu i fyny yn ei fyd digidol. Gallwch hefyd danysgrifio ar gyfer diweddariadau a anfonir yn syth i'ch mewnflwch, wedi'u teilwra'n arbennig ar eich cyfer chi.

Dau gam yn unig y mae'n ei gymryd:

 • Atebwch ychydig o gwestiynau am arferion digidol eich plant (mae'n cymryd ychydig funudau yn unig)
 • Ewch â'ch pecyn cymorth yn syth i'ch mewnflwch i'w ddefnyddio mor aml ag y dymunwch

Beth yw y tu mewn y pecyn?

 • icon
  Mynnwch gyngor ac awgrymiadau oed-benodol i gefnogi eich plant ar-lein
 • icon
  Dysgwch am apiau a llwyfannau poblogaidd y mae eich plant yn eu defnyddio
 • icon
  Mynnwch wybodaeth am sut i ddelio ag unrhyw bryderon diogelwch ar-lein
 • icon
  Mynnwch argymhellion ar gyfer offer digidol i gefnogi eu diddordebau a'u lles

Beth gwybodaeth ydyn ni'n gofyn a pham?

Am fy mhlant

Er mwyn darparu adnoddau sy'n briodol i'w hoedran byddwn yn gofyn i chi nodi oedrannau'r plant yr hoffech eu cefnogi ar-lein.

Byddwch yn gallu llenwi'r ffurflen er mwyn i un neu fwy o blant gael cyngor pwrpasol.

Sut rydym yn defnyddio eich data
Bydd y wybodaeth a roddwch yn y ffurflen hon yn cael ei defnyddio i greu pecyn adnoddau personol i gefnogi eich plentyn ar-lein. Am fanylion ar sut rydym yn trin eich data, cyfeiriwch at ein Polisi Preifatrwydd.

Cefnogi gweithgareddau ar-lein

O hapchwarae i gymdeithasu ar-lein, byddwch yn cael cyfle i ddweud mwy wrthym am y gweithgareddau ar-lein y mae eich plant yn eu gwneud i gael awgrymiadau ymarferol i'w cadw'n ddiogel.

Apiau a diogelwch platfform

Sicrhewch y wybodaeth ddiogelwch ddiweddaraf am yr apiau a'r platfform y mae eich plant yn eu defnyddio i'w helpu i gadw rheolaeth ar eu profiad yn eu gofodau digidol.

Er enghraifft, cyngor ar sut i'w helpu i chwarae'n ddiogel neu osod rheolyddion ar apiau fel TikTok neu YouTube Kids.

Mynd i'r afael â materion ar-lein

Os ydych chi'n poeni am wahanol faterion ar-lein a allai effeithio ar eich plant, gallwch eu dewis yma, a byddwn yn rhoi llawer o adnoddau cryno defnyddiol i chi i'w cefnogi.

Offer argymelledig

Canfu ein hymchwil y gall siarad yn rheolaidd â’ch plant am eu bywydau ar-lein roi hwb gwirioneddol i’w lles digidol.

I gefnogi'r sgyrsiau hyn, byddwn yn gofyn a ydych am gael mynediad at offer rhyngweithiol a all helpu eich plant i dyfu a dysgu gan ddefnyddio technoleg.

Arhoswch yn wybodus diweddariadau diogelwch ar-lein personol

Yn ogystal â'r pecyn adnoddau personol, gallwch danysgrifio i dderbyn diweddariadau diogelwch ar-lein rheolaidd.

Mynnwch eich pecyn cymorth i ddechrau adeiladu amgylchedd digidol mwy diogel i'ch teulu heddiw neu rhannwch ef gyda chi'ch hun i'w wneud yn nes ymlaen.