Eicon llifoleuadau 4
BWYDLEN

Pornograffi ar-lein
ffeithiau a chyngor

Amddiffyn ac addysgu plant am bornograffi ar-lein

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i ddelio â phornograffi ar-lein

Dewiswch ganllaw isod i helpu plant i fynd i'r afael â chynnwys oedolion.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella