BWYDLEN

Pornograffi ar-lein

ffeithiau a chyngor

Amddiffyn ac addysgu plant am bornograffi ar-lein

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Mynd i'r afael â phornograffi ar-lein

O ganlyniad i'w chwilfrydedd, neu ar ddamwain, gall plant ddod o hyd i bornograffi yn weddol hawdd ar y rhyngrwyd. Yn dibynnu ar eu hoedran, gall beri gofid neu ddryswch gan fod pornograffi yn portreadu delwedd afrealistig o ryw a pherthnasoedd.

Er bod diwydiant a'r Llywodraeth yn gweithio tuag at ddatrysiad i amddiffyn plant rhag gweld porn ar-lein, bydd deall sut y gall eich plentyn gael mynediad iddo a pha effaith y gall hyn ei gael ar eu hemosiynau yn eich helpu i'w paratoi ar gyfer yr hyn y gallent ei weld ac adeiladu eu gwytnwch os yw'n digwydd. .

Llywiwch ein canolbwynt cyngor i ddysgu mwy am y mater a dod o hyd i awgrymiadau ymarferol ar sut i roi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Gwyliwch fideo i weld pam ei fod yn bwysig

Fideo byr yn amlinellu'r hyn y mae angen i rieni ei wybod i amddiffyn plant rhag cynnwys rhywiol ar-lein.
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw i gael sgyrsiau sy'n briodol i'w hoedran gyda phlant am bornograffi ar-lein i'w hamddiffyn.

Ein Adrannau

Dysgu amdano

Darganfyddwch am effaith pornograffi ar-lein a'r hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud

Darllen mwy

Amddiffyn eich plentyn

Awgrymiadau i gael sgyrsiau ac offer i atal mynediad at gynnwys oedolion

Darllen mwy

Deliwch ag ef

Beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn agored i bornograffi ar-lein

Darllen mwy

Adnoddau

Ble i fynd i gael cymorth pellach

Darllen mwy

Angen cefnogaeth i gael sgyrsiau sy'n briodol i'w hoedran am ryw, perthnasoedd a porn ar-lein? Mae Amaze wedi creu cyfres 'Have The Talks' gyda chychwyn sgwrs a fideos i helpu

Ymweld â'r safle