BWYDLEN

Pobl ifanc yn dyddio ar-lein a pherthnasoedd

Helpwch bobl ifanc i aros yn ddiogel wrth iddynt ryngweithio ag eraill ar-lein

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella