BWYDLEN

Gwylio partïon - y nodwedd gwylio grŵp ewch i

delwedd parti gwylio facebook

Rydyn ni'n rhoi gwybod i chi beth yw partïon gwylio a sut y gallwch chi a'ch teulu eu defnyddio yn ystod eich amser segur.

Beth yw parti gwylio a sut mae'n gweithio?

Gyda phartïon gwylio, gallwch wylio ffilmiau neu sioeau ar-lein wrth sgwrsio â ffrindiau a theulu i gyd ar yr un pryd.

Gallwch ddewis pa bynnag sioe neu ffilm rydych chi am ei gwylio, rhannu'r ddolen gyda'ch ffrindiau neu'ch teulu a dechrau siarad â nhw trwy'r nodwedd sgwrsio grŵp - mae hyn yn ymddangos ar yr un sgrin rydych chi'n ffrydio arni.

Ffynonellau partïon gwylio sydd ar gael

Parti Netflix
Bydd angen cyfrif Netflix ar unrhyw un sy'n defnyddio'r gwasanaeth hwn, mae'n rhad ac am ddim ond dim ond o benbwrdd neu liniadur y gallwch chi ffrydio.

Ciplun plaid Netflix

Parti Gwylio Facebook
Gallwch greu Parti Gwylio (angen bod yn weinyddwr neu'n olygydd i ddechrau) o'ch News Feed neu linell amser, mewn grŵp, ar dudalen, neu o unrhyw fideo rydych chi'n ei wylio.

Y tu hwnt i'r llwyfannau poblogaidd hyn, mae yna offer trydydd parti eraill a all eich galluogi i ddefnyddio YouTube neu Facebook i greu partïon gwylio. Cymerwch gip yma.

Sut mae partïon gwylio yn gweithio?

Parti Netflix

  • Gosod yr estyniad. Ar ôl i chi osod yr estyniad, bydd ychydig o eicon 'NP' yn ymddangos yn eich porwr Google Chrome.
  • Pan fyddwch chi'n dechrau gwylio fideo Netflix, gallwch glicio ar yr eicon a chreu dolen.
  • Yna gallwch chi rannu'r ddolen hon ag unrhyw un rydych chi am wylio Netflix gyda nhw (cyhyd â bod ganddyn nhw estyniad Parti Netflix hefyd).

Sut i ddechrau Parti Netflix

Parti Gwylio Facebook

  • Gallwch greu Parti Gwylio (angen bod yn weinyddwr neu'n olygydd i ddechrau) o'ch News Feed neu linell amser, mewn grŵp, ar dudalen, neu o unrhyw fideo rydych chi'n ei wylio.

Sut i ddechrau Parti Gwylio Facebook

A oes unrhyw bryderon preifatrwydd a diogelwch?

Parti Netflix - Mae'n gymharol ddiogel gan eich bod ond yn cyfathrebu â phobl rydych chi wedi rhannu cyswllt Parti Netflix â nhw.
Yn ôl Netflix Party's Polisi Preifatrwydd , mae'r gwasanaeth ar gyfer defnyddwyr 13+ oed. A Netflix's Telerau Defnyddio dywedwch fod yn rhaid i unrhyw un o dan 18 oed ddefnyddio'r gwasanaeth wrth gael ei oruchwylio gan oedolyn.

Parti Gwylio Facebook - Nid yw hanes eich gwylio byth yn weladwy i eraill ar Facebook; fodd bynnag, gellir gweld y canlynol:

  • Hoffi neu ddilyn Tudalen
  • Hoffi fideo
  • Sylw ar Dudalen neu fideo: Gall unrhyw un a wnewch gael ei weld gan unrhyw un ar Facebook
  • Ymuno â pharti gwylio: Cadwch mewn cof nad yw parti gwylio yn gyhoeddus. Os cewch eich gwahodd i barti gwylio, dim ond y bobl yn y parti gwylio fydd yn gwybod eich bod wedi ymuno
  • Yn cynnal parti gwylio: Dim ond y bobl rydych chi'n dewis rhannu'ch parti gwylio â nhw fydd yn gwybod amdano. Pan ddaw'ch parti gwylio i ben, rhennir post ailadrodd gyda chrynodeb fideo â'ch cynulleidfa ddethol
  • Rhannu pennod neu gyfres: Gallwch ddewis rhannu fideo i'ch llinell amser neu mewn neges uniongyrchol i berson neu grŵp. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, bydd yn weladwy i'r gynulleidfa o'ch dewis

Sut i gadw'ch plentyn yn ddiogel wrth ddefnyddio'r nodwedd parti gwylio

Mae gan Facebook isafswm oedran o 13 oed, felly gwnewch yn siŵr nad yw plant o dan yr oedran hwn yn defnyddio'r ap. Os yw'ch plentyn yn ei arddegau yn defnyddio Facebook Watch Party, gallant bob amser gosod y gynulleidfa ar gyfer eu swyddi adeg postio neu yn eu gosodiadau preifatrwydd.
Wrth ddefnyddio Netflix Party, atgoffwch eich plentyn i beidio â rhannu'r ddolen hon ag unrhyw un nad ydyn nhw'n ei hadnabod a gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei oruchwylio wrth ddefnyddio'r estyniad.

Hwb StaySafeStayHome dogfen

Cymerwch gip ar ein cynnwys Hwb wedi'i guradu ar gyfer teuluoedd sy'n addasu i'r arfer newydd hwn o aros gartref.

Tudalen ymweld

swyddi diweddar