BWYDLEN

Ymchwil 2013 Cybersafe i gefnogi ymgyrch rhyngrwyd fwy diogel

Ymchwil gychwynnol a gomisiynwyd gan BT, TalkTalk, Sky a Virgin Media i gefnogi datblygiad Internet Matters, deall profiadau a phryderon rhieni a nodi galwadau priodol i weithredu.

canfyddiadau allweddol

Comisiynwyd yr ymchwil hon i gefnogi creu Internet Matters yn 2013.

Yn seiliedig ar y canfyddiad bod 74% o rieni eisiau mwy o wybodaeth a chyngor am ddiogelwch ar-lein, mae'r pedwar Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd, BT, TalkTalk, Sky a Virgin Media, yn datblygu ymgyrch wybodaeth i helpu rhieni i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

Rhannu a lawrlwytho Adroddiad ymchwil Cybersafe

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar