BWYDLEN

Ffeithiau a chyngor hunan-niweidio

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Deall hunan-niweidio

Yn aml deellir bod hunan-niweidio yn ymateb corfforol i boen emosiynol o ryw fath a gall fod yn gaethiwus iawn.

Wrth i ddefnydd plant o'r byd ar-lein dyfu, mae materion iechyd meddwl cynyddol fel hunan-niweidio ar ffurf wahanol ar-lein. Mae plant bellach wrthi'n ceisio cam-drin ar-lein fel ffordd i hunan-niweidio.

Os ydych chi'n amau ​​bod eich plentyn yn hunan-niweidio neu os hoffech gael mwy o gyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y mater, bydd y canolbwynt cyngor yn rhoi mewnwelediad gan ein panel arbenigol a chyngor ar ba sefydliadau sydd ar gael i roi un i chi a'ch plentyn- cefnogaeth i un.

Adnoddau diweddaraf a chyngor arbenigol

Cymerwch gip ar yr erthyglau a'r adnoddau diweddaraf sydd ar gael i gefnogi'ch plentyn ar y mater hwn.

Adnoddau dogfen

Erthygl arbenigol: Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod am 'hunan-niweidio digidol'

Darllen mwy

Cysylltwch â Young Minds Llinell Gymorth i Rieni am gefnogaeth un i un

Cyngor gan rieni a phobl ifanc

Ffilm gan Young Minds lle mae Rhieni a phobl ifanc yn rhannu eu profiadau 

Ein Adrannau

Dysgu am Hunan-niweidio

Deall y risgiau y gallai plant eu hwynebu ar-lein i gynnig y gefnogaeth gywir

Darllen mwy

Amddiffyn eich plentyn

Gweld cyngor i roi'r offer cywir i blant herio eithafiaeth ar-lein a meithrin eu gwytnwch digidol

Darllen mwy

Deliwch ag ef

Dysgu strategaethau ar sut i fynd i'r afael â radicaleiddio a ble i geisio cymorth os ydych chi'n pryderu

Darllen mwy

Adnoddau

Gweler rhestr o sefydliadau a all eich cefnogi chi a'ch plentyn

Darllen mwy

Gweler y canllaw rhieni a gofalwyr a grëwyd gan Brifysgol Rhydychen i helpu rhieni, gofalwyr, aelodau eraill o'r teulu a ffrindiau i ymdopi pan fydd person ifanc yn hunan-niweidio

Gweler yr adnodd