BWYDLEN

Beth yw Bywyd Gacha? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Wedi'i chreu gan Lunime Inc., mae Gacha Life yn gêm chwarae rôl boblogaidd i blant sy'n caru cymeriadau anime. Dysgwch fwy isod am beth ydyw er mwyn i chi allu cadw'ch plentyn yn ddiogel.

Beth yw Bywyd Gacha?

Mae Gacha Life yn gêm chwarae rôl sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu ac addasu cymeriadau arddull anime. Mae'r gair 'gacha' yn cyfeirio at deganau bach yn Japan y gellir eu prynu o beiriannau gwerthu a dod mewn capsiwlau bach.

Gellir ei chwarae ar ffôn symudol neu gyfrifiadur personol ac mae'n caniatáu i blant chwarae rôl fel cymeriadau, gan greu straeon o'u dychymyg eu hunain. Mae'n fwyaf poblogaidd ymhlith plant hŷn a chyn-arddegau.

Sut mae'n gweithio?

Gall defnyddwyr ddewis gwahanol wisgoedd ac ategolion i'w cymeriadau eu gwisgo a gallant addasu rhannau o'u hymddangosiad fel eu gwallt a'u llygaid. Gallant ddewis o 8 gêm fach i'w chwarae neu gallant greu golygfeydd yn Modd Stiwdio a dod yn 'ffrindiau' gyda chymeriadau nad ydynt yn chwaraewyr (NPCs). Efallai y bydd rhai defnyddwyr yn uwchlwytho eu straeon Gacha Life i lwyfannau eraill i'w rhannu ag eraill.

A yw'n ddiogel i blant?

Mae ap Gacha Life wedi cael sgôr oedran o 9+ ar yr Apple App Store a Pawb ar y Google Play Store. Dylai rhieni fod yn ymwybodol o'r nodwedd sgwrsio, mynediad at bryniannau mewn-app, a hysbysebion yn y gêm. Sicrhewch fod gennych pryniannau mewn-app anabl i gyfyngu ar wariant.

Mewn rhai achosion, codwyd pryderon am achosion o ddieithriaid yn gofyn i ddefnyddwyr dan oed wirio eu hoedran drwy anfon delweddau amhriodol ohonynt eu hunain. Felly, mae'n bwysig cael sgyrsiau gyda'ch plentyn am yr hyn maen nhw'n ei wneud ar-lein a phwy maen nhw'n siarad â nhw. Bydd hyn yn eu helpu i ddatblygu eu meddwl beirniadol o'r hyn sy'n dderbyniol a'r hyn nad yw'n dderbyniol. Mae'n bwysig eu bod yn deall pryd i fflagio rhywbeth i oedolyn priodol pe bai'n cael ceisiadau o'r fath.

Mae polisi preifatrwydd Gacha Life yn annog rhieni i fod yn wyliadwrus gyda “defnydd eu plant o e-bost a nodweddion cyfathrebu a thrafodol ar-lein eraill.” Gall rhieni ofyn am adolygiad a/neu ddileu gwybodaeth bersonol eu plentyn unrhyw bryd erbyn cysylltu â Gacha Life a rhoi'r un enw sgrin, cyfrinair a chyfeiriad e-bost iddynt ag a gyflwynodd eich plentyn.

Beth yw Gacha Heat?

Mae Gacha Heat yn gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr Gacha Life sy'n uwchlwytho'r cynnwys ar lwyfannau eraill fel TikTok a YouTube. Mae'r cynnwys yn amhriodol ac yn sarhaus, ac mae'n mynd y tu hwnt i straeon o fewn gameplay Gacha Life. Gall y cynnwys hwn gynnwys trais rhywiol a deunydd rhywiol arall neu gall gynnwys perthnasoedd sy'n amhriodol i'w hoedran sy'n normaleiddio ymddygiadau camdriniol.

Mae'n broblematig oherwydd ei ddefnydd o gymeriadau a chelf Gacha Life. Gallai plentyn weld y fideos hyn, gan feddwl ei fod yn briodol iddo. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth maen nhw'n ei wylio a gweld sut y gallwch chi eu cefnogi os ydynt yn dod ar draws cynnwys amhriodol gyda'n hyb cyngor.

Ffyrdd o gadw tabiau ar gemau ar-lein i blant

swyddi diweddar