Beth yw Bywyd Gacha? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod | Materion Rhyngrwyd

Beth yw Bywyd Gacha? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Wedi'i greu gan Lunime Inc., mae Gacha yn ap poblogaidd sy'n canolbwyntio ar blant ar gyfer plant sy'n caru cymeriadau anime, gan eu bod yn gallu addasu a defnyddio eu creadigrwydd i gynnwys eu calon. Isod, rydyn ni'n rhoi i lawr yr hyn yw'r app yn isel.

Beth yw Bywyd Gacha?


Mae'n gêm chwarae rôl sy'n caniatáu i ddefnyddwyr greu ac addasu cymeriadau â steil anime gan ddewis o ddewis o wisgoedd i'w gwisgo, a'u hymddangosiad fel eu gwallt, eu llygaid, ac ati. Gall defnyddwyr ddewis a chwarae o 8 gêm fach, creu sgits yn y Modd Stiwdio, creu golygfeydd, a sgwrsio â chwaraewyr eraill. Mae'r ap hefyd yn cynnwys pryniannau mewn-app fel 'gemau' y gellir eu prynu gan ddechrau o £ 1.99.

Daw'r gair 'Gacha' o beiriannau teganau a gemau fideo Siapaneaidd, mecanig lle mae cymeriadau'n cael eu datgloi trwy monetization, casglu pwyntiau, neu ddulliau arian rhithwir.

A yw'n ddiogel i blant?

Mae ap Gacha wedi cael sgôr oedran o 9+ ar yr App Store a Google Play Store. Efallai y bydd angen i rieni fod yn ymwybodol o'r nodwedd sgwrsio a'r mynediad at bryniannau mewn-app, felly mae angen i chi sicrhau bod gennych chi hynny pryniannau mewn-app anabl on blychau troi.
Mewn newyddion diweddar, codwyd pryderon ynghylch digwyddiadau o ddieithriaid yn gofyn i ddefnyddwyr oed dan oed wirio eu hoedran trwy anfon delweddau amhriodol ohonyn nhw eu hunain. Felly, mae'n bwysig cael sgyrsiau gyda'ch plentyn i ddatblygu eu meddwl beirniadol o'r hyn sy'n dderbyniol ac nad yw'n dderbyniol ac i dynnu sylw unrhyw oedolyn priodol pe bai'n cael ceisiadau o'r fath.
Mae polisi preifatrwydd Gacha yn annog rhieni i fod yn wyliadwrus â'u 'defnydd plant o e-bost a chyfathrebiadau ar-lein eraill a nodweddion trafodol'. Gall rhieni ofyn am adolygiad a / neu dynnu Gwybodaeth Bersonol eu plentyn ar unrhyw adeg trwy gysylltu â Gacha - [e-bost wedi'i warchod] a darparu'r un enw sgrin, cyfrinair a chyfeiriad e-bost iddynt a gyflwynodd eich plentyn.

Tair ffordd i gadw tabiau ar gemau ar-lein i blant

Mae'r ap yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho (ac eithrio'r fersiwn PC): PC, iOS, a Android dyfeisiau.

swyddi diweddar

Sgroliwch i Fyny