BWYDLEN

Swyddi

Ydych chi eisiau gweithio mewn sefydliad bach ond ystwyth sy'n arwain y ffordd o ran cefnogi rhieni a phlant yn eu bywydau ar-lein? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Porwch y swyddi gwag presennol isod i wneud cais.

Rheolaeth Swyddfa

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

Digidol

Arweinydd Profiad Digidol

  • Cyflogwr: Materion Rhyngrwyd
  • Yn adrodd i: Pennaeth Digidol
  • Lleoliad: Gweithio hybrid – 3 diwrnod yn y swyddfa (Edgware Rd, Llundain), 2 ddiwrnod o bell
  • Math o rôl: Llawn amser 37.5 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener
  • Cyflog: £45k y flwyddyn

GOLWG AR RÔL

Marchnata

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

Strategaeth a Phartneriaeth

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

Polisi ac Ymchwil

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

Rolau eraill

Ar hyn o bryd dim rolau eraill yn agored.