BWYDLEN

Swyddi

Ydych chi eisiau gweithio mewn sefydliad bach ond ystwyth sy'n arwain y ffordd o ran cefnogi rhieni a phlant yn eu bywydau ar-lein? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Porwch y swyddi gwag presennol isod i wneud cais.

Rheolaeth Swyddfa

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

Digidol

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

Marchnata

Ar hyn o bryd dim rolau agored yn y tîm hwn.

Codi Arian a Phartneriaeth

Pennaeth Codi Arian

Rydym yn chwilio am adeiladwr perthynas a phartneriaeth arbenigol. Byddwch yn fedrus wrth amrywio'ch naws a'ch ymagwedd i weddu i bob cynulleidfa, yn fewnol ac yn allanol, yn ogystal â bod â'r weledigaeth i adnabod a bachu ar gyfleoedd.

Mae ceisiadau ar gyfer y rôl hon yn ar gau.

Polisi ac Ymchwil

Rheolwr Polisi

  • Yn adrodd i: Uwch Reolwr Polisi
  • Cyflog: Tua £35-38k, sy'n gymesur â phrofiad
  • Gweithio hybrid – wedi’i rannu rhwng ein swyddfa yng Nghanol Llundain (St Paul’s/Blackfriars) a gweithio o bell
  • Llawn amser, 37.5 awr yr wythnos

Mae ceisiadau ar gyfer y rôl hon yn ar gau.

Rolau eraill

Ar hyn o bryd dim rolau eraill yn agored.