Rheolaethau Rhieni ar Ffonau Clyfar a Dyfeisiau Eraill - Materion Rhyngrwyd

Ffonau clyfar a dyfeisiau eraill

Mae plant yn defnyddio dyfeisiau yn iau felly mae'n bwysig ystyried gosod rheolyddion ar y dyfeisiau maen nhw'n eu defnyddio. Rydyn ni wedi tynnu nifer o ganllawiau at ei gilydd i roi camau syml i chi i osod rheolyddion ar ystod o ddyfeisiau.

 

Sut mae rheolyddion dyfeisiau yn gweithio?

Mae rheolyddion rhieni wedi'u gosod ymlaen llaw ar gael ar gyfer y mwyafrif o ffonau smart, tabledi, gliniaduron a chonsolau gemau, ac maent yn rhan o'r system pan fyddwch chi'n eu prynu. Yn aml, gallwch lawrlwytho apiau a meddalwedd rheoli rhieni ychwanegol i ategu'r rheolaethau hyn. Ond y peth pwysicaf yw gosod y rheolyddion ar y ddyfais ei hun.

Gall rheolyddion dyfeisiau gwmpasu amrywiaeth o swyddogaethau, fodd bynnag, fel arfer, maent yn cyfyngu mynediad i nodweddion a swyddogaethau penodol sy'n bodoli ar y ddyfais. Efallai y byddwch hefyd yn gallu rheoli a all eich plentyn lawrlwytho apiau newydd, neu eu hatal rhag prynu rhywbeth yn y siop apiau.

Yn gyffredinol, ni fydd rheolyddion dyfeisiau yn hidlo mathau penodol o gynnwys trwy'r rhyngrwyd. Bydd angen i chi hefyd osod y rheolyddion hyn ar wahân ar unrhyw safle adloniant neu apiau maen nhw'n eu defnyddio (fel YouTube, Chrome neu Netflix) ac ar y rhwydwaith, maen nhw'n gysylltiedig â nhw.

Sgroliwch i Fyny