BWYDLEN

Instagram Reels - Canllaw i rieni i'r nodwedd rhannu fideo newydd

Mae Instagram wedi cyflwyno nodwedd newydd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr recordio a rhannu fideos 15 eiliad ar Instagram, yn debyg i nodweddion ar yr app poblogaidd TikTok.

Beth yw Instagram Reels?

Mae Instagram Reels yn ffordd newydd sbon o greu cynnwys fideo hwyliog a difyr o Instagram Stories.

Pryd oedd nodwedd Instagram Reels yn y DU?

Rholiodd Instagram y nodwedd wythnos 1af Awst, gan ei chyhoeddi gyda stori dan sylw y dylech fod wedi'i gweld ar frig eich bwyd anifeiliaid. Fe'i cyflwynwyd yn flaenorol ym Mrasil a'r UD ac mae bellach ar gael mewn dros 50 o wledydd.

Sut mae Instagram Reels yn gweithio?


Mae'n debyg i TikTok lle gall defnyddwyr Instagram recordio, golygu, a rhannu clipiau fideo 15 eiliad wedi'u gosod i gerddoriaeth. Yna gellir rhannu'r rhain i Straeon, Archwilio Bwyd Anifeiliaid, a'r tab Reels newydd ar broffil defnyddiwr.
Gall defnyddwyr hefyd ddewis cerddoriaeth o lyfrgell enfawr neu ddefnyddio eu sain eu hunain.

Sut i greu Rîl

Dewiswch Reels ar waelod y camera Instagram. Fe welwch amrywiaeth o offer golygu creadigol ar ochr chwith eich sgrin i helpu i greu eich rîl, gan gynnwys:

  • Sain - chwilio am gân
  • Effeithiau AR - dewiswch o'r effeithiau niferus o'r oriel
  • Amserydd a Chyfrif - gosodwch yr amserydd i recordio'ch clipiau yn ddi-law, fe welwch gyfrif 3-2-1 hefyd
  • Alinio - llinellwch y gwrthrychau o'ch clip blaenorol cyn recordio
  • Cyflymder - dewiswch naill ai gyflymu neu arafu'r fideo

Gallwch recordio Reels a gallwch recordio'r rhain mewn cyfres o glipiau (un ar y tro), i gyd ar unwaith, neu trwy uwchlwytho fideo o'ch oriel.

Sut i rannu Rîl


Gyda Reels, gallwch chi rannu gyda'ch dilynwyr a gallwch chi gael eich darganfod gan gymuned enfawr, amrywiol Instagram ar Explore.

  • Cyfrifon cyhoeddus - gallwch rannu'ch Reel i le pwrpasol ar y dudalen Archwilio
  • Cyfrifon preifat - gallwch rannu'ch Reel â'ch Feed felly dim ond eich dilynwyr sy'n gallu ei weld

Unwaith y bydd eich Reel yn barod, symudwch ef i'r sgrin rhannu lle gallwch arbed drafft, newid delwedd y clawr, ychwanegu hashnodau, ac ati. Mae Instagram yn nodi a oes gennych gyfrif cyhoeddus neu breifat, gallwch rannu'ch rîl i'ch Stori, cau ffrindiau, neu mewn neges uniongyrchol. Os gwnewch hynny, bydd eich Reel yn ymddwyn fel Stori reolaidd - ni fydd yn cael ei rhannu i Reels in Explore, ni fydd yn ymddangos ar eich proffil, a bydd yn diflannu ar ôl 24 awr.

Sut i wylio Rîl


Gallwch wylio Rîl yn y dudalen Archwilio neu o Straeon (yn dibynnu a oes ganddyn nhw broffil cyhoeddus / preifat). Gallwch hefyd weld rhai Riliau gyda label “Sylw” - mae hyn yn golygu eu bod yn gyhoeddus ac yn cael eu dewis gan Instagram.

Canllaw diogelwch sut i wneud dogfen

Logo Instagram ar y ffôn

Dysgwch sut i helpu'ch plentyn i reoli ei reolaethau preifatrwydd ar yr app Instagram gyda'n canllaw syml sut i arwain.

Canllaw ymweld

swyddi diweddar