BWYDLEN

Sefydlu technoleg plant yn ddiogel

Rhowch y pŵer i'ch plentyn greu, cysylltu a rhannu'n ddiogel ar-lein gyda'n rheolaethau cam wrth gam a'n canllawiau preifatrwydd.

Pecyn Cymorth Gwydnwch Digidol

Helpwch eich plentyn i ddod yn fwy gwydn ar-lein a chysylltu diogelwch wrth iddo dyfu

Darllen mwy

Siaradwyr Clyfar

Awgrymiadau a chanllawiau i rieni sefydlu siaradwyr craff yn ddiogel

Darllen mwy

Rhifyn 10 Smart Tech 2019 Uchaf

Teganau a theclynnau technoleg glyfar a ddewiswyd yn benodol i blant gael profiad digidol diogel

Darllen mwy
Cyngor gan Dr Linda i helpu plant i lywio'r byd ar-lein wrth iddynt dyfu
Gwiriwch fod ffôn clyfar neu lechen eich plentyn wedi'i sefydlu'n ddiogel gyda'n prif gynghorion 5

Awgrymiadau Cymdeithasol Cyfryngau

Helpwch blant i gadw'n ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol gydag awgrymiadau da gan ystod o arbenigwyr.

DARLLENWCH MWY

Materion Ar-lein

Dysgwch sut i gefnogi plant ar faterion allweddol ar-lein y gallent eu hwynebu ar-lein.

DARLLENWCH MWY

Technoleg cynorthwyydd llais

Sut mae cynorthwywyr llais yn newid y ffordd rydyn ni'n defnyddio technoleg.
Darllen mwy

Y duedd gynyddol o deganau cysylltiedig

Teganau cysylltiedig, gemau ar-lein a data plant - y stori hyd yn hyn.
Darllen mwy