Sefydlu technoleg plant yn ddiogel

Rhowch y pŵer i'ch plentyn greu, cysylltu a rhannu'n ddiogel ar-lein gyda'n rheolaethau cam wrth gam a'n canllawiau preifatrwydd.

Canllawiau Rheoli Cam wrth Gam

Creu lle diogel i blant ei archwilio gyda'n canllawiau rheoli rhieni

Darllen mwy

Pecyn Cymorth Gwydnwch Digidol

Helpwch eich plentyn i ddod yn fwy gwydn ar-lein a chysylltu diogelwch wrth iddo dyfu

Darllen mwy

Stopio, Siarad, cefnogi cod

Helpwch nhw i rannu parch ar-lein gyda chod newydd i blant er mwyn helpu i ddelio â seiberfwlio

Darllen mwy
Cyngor gan Dr Linda i helpu plant i lywio'r byd ar-lein wrth iddynt dyfu
Gwiriwch fod ffôn clyfar neu lechen eich plentyn wedi'i sefydlu'n ddiogel gyda'n prif gynghorion 5

Awgrymiadau Cymdeithasol Cyfryngau

Helpwch blant i gadw'n ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol gydag awgrymiadau da gan ystod o arbenigwyr.

DARLLENWCH MWY

Materion Ar-lein

Dysgwch sut i gefnogi plant ar faterion allweddol ar-lein y gallent eu hwynebu ar-lein.

DARLLENWCH MWY

Holi ac Ateb Arbenigol

Mae creu gardd furiog i gadw'ch plant yn ddiogel yn bwysig ond sut allwch chi ddefnyddio rheolyddion a strategaethau eraill i helpu'ch plentyn i aros yn ddiogel ar-lein.

Darllen mwy

Straeon rhieni

Beth mae rhieni'n ei ddweud am ddefnyddio rheolyddion a strategaethau eraill i reoli bywyd digidol eu plant? Beth sy'n gweithio iddyn nhw mewn gwirionedd?

Darllen mwy

Sgroliwch i Fyny