Instagram: Y Frwydr yn Erbyn Bwlio Ar-lein | Materion Rhyngrwyd

Instagram: Y Frwydr yn Erbyn Bwlio Ar-lein

Er mwyn helpu i fynd i'r afael â seiberfwlio a chasineb ar-lein yn y byd digidol, mae Instagram wedi cyflwyno nodwedd newydd sy'n tynnu sylw at gynnwys sy'n cael ei ystyried yn dramgwyddus.

Beth yw'r nodwedd newydd?

Gan ddechrau heddiw, mae Instagram yn cyflwyno nodwedd newydd sy'n hysbysu pobl pryd y gellir ystyried bod eu capsiynau ar lun neu fideo yn sarhaus ac yn rhoi cyfle iddynt oedi ac ailystyried eu geiriau cyn eu postio.

Pam y gweithredwyd y nodwedd hon?

Fel rhan o ymrwymiad tymor hir Instagram i arwain y frwydr yn erbyn bwlio ar-lein, rydym wedi datblygu a phrofi AI a all gydnabod gwahanol fathau o fwlio ar Instagram. Yn gynharach eleni, lansiodd Instagram nodwedd mae hynny'n hysbysu pobl pryd y gellir ystyried bod eu sylwadau'n sarhaus cyn eu postio. Mae'r canlyniadau wedi bod yn addawol, ac wedi darganfod y gall y mathau hyn o noethlymun annog pobl i ailystyried eu geiriau pan roddir cyfle iddynt.

Ciplun o nodwedd offeryn sarhaus Instagram

Sut mae'r nodwedd newydd hon yn gweithio?

Heddiw, pan fydd rhywun yn ysgrifennu pennawd ar gyfer post bwyd anifeiliaid ac mae AI Instagram yn canfod bod y pennawd yn un a allai fod yn dramgwyddus, byddant yn derbyn proc yn eu hysbysu bod eu pennawd yn debyg i'r rhai yr adroddwyd amdanynt am fwlio. Byddant yn cael cyfle i olygu eu pennawd cyn iddo gael ei bostio.

Yn ogystal â chyfyngu ar gyrhaeddiad bwlio, mae'r rhybudd hwn yn helpu i addysgu pobl am yr hyn a ganiateir ar Instagram, a phryd y gallai cyfrif fod mewn perygl o dorri ein rheolau. I ddechrau, bydd y nodwedd hon yn cael ei chyflwyno mewn gwledydd dethol, a bydd Instagram yn dechrau ehangu yn fyd-eang yn ystod y misoedd nesaf.

Gosodiadau Preifatrwydd Instagram dogfen

Angen help gyda'ch gosodiadau preifatrwydd Instagram chi neu'ch plentyn? Cymerwch reolaeth dros eich preifatrwydd a'ch diogelwch. Cliciwch 'Dysgu mwy' i gael mwy o wybodaeth.

 

Dysgwch fwy
Sgroliwch i Fyny