BWYDLEN

Twitch - Canllaw i rieni i helpu plant i'w ddefnyddio'n ddiogel

Logo Twitch ar ffôn symudol

Dysgwch sut i ddefnyddio Twitch yn ddiogel. Fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am y platfform ffrydio byw poblogaidd a ddefnyddir gan gamers a selogion gemau.

Beth yw Twitch?

Fe'i sefydlwyd ym 2011, Mae Twitch yn blatfform ffrydio byw lle gall miliynau o ddefnyddwyr gwylio ffrydiau byw neu gameplay fideo wedi'i recordio ymlaen llaw. Ymhlith y sianeli eraill sydd ar gael y gall defnyddwyr eu gwylio mae cerddoriaeth, chwaraeon, esports a bwyd.

Wedi'i anelu at y gymuned hapchwarae, mae hefyd yn cynnig newyddion hapchwarae, cyhoeddiadau cynnyrch, digwyddiadau, a chymuned o gefnogwyr sydd wir yn caru gemau. Yn ogystal, mae Twitch yn darlledu twrnameintiau proffidiol esports, sy'n cynnig symiau mawr o wobr ariannol i chwaraewyr proffesiynol.

Mae Twitch ar gael ar lawer o lwyfannau, (cyfrifiadur, consol gemau, a thabledi, dyfeisiau symudol trwy borwr bwrdd gwaith a'r ap) ond mae'r wefan swyddogol www.twitch.tv.

Beth sydd ei angen i ddefnyddio Twitch?

  • Dyfais wedi'i galluogi ar y rhyngrwyd (cyfrifiadur, gliniadur, teledu, ffôn, neu lechen)
  • Cyfrif Twitch
  • Byddwch yn 13 oed o leiaf i ddefnyddio'r platfform (er nad oes dilysiad oedran wrth gofrestru)

Sut mae Twitch yn gweithio

Gall defnyddiwr sefydlu cyfrif Twitch i wylio ei hoff sianeli ffrydio neu gall sefydlu ei sianel ei hun.

Fel gwyliwr, gallwch chi - gwyliwch gameplay byw neu fideos wedi'u harchifo trwy bori trwy amrywiol gategorïau. Mae darllediad neu nant Twitch yn aml yn cynnwys fideo gyda sylwebaeth sain gan y chwaraewr a fideo'r gêm ei hun.

Byddwch hefyd yn gweld opsiwn sgwrsio byw lle gall y streamer ymateb ar adegau, ond gallwch barhau i siarad ag eraill gan gynnwys anfon negeseuon preifat. Weithiau bydd y llifwyr yn ymateb i'r sgyrsiau yn uchel yn y fideo.

Er mwyn ennill y profiad llawn (gan gynnwys ymuno mewn sgwrs fyw) bydd angen i chi gofrestru ar gyfer yr aelodaeth am ddim lle byddwch chi'n cael eich tudalen defnyddiwr eich hun (a elwir yn sianel). Gall gwylwyr naill ai ddilyn eu hoff ffrydiwr am ddim neu danysgrifio i'w sianel am ffi - o $ 4.99 y mis.

Fel streamer gallwch chi - creu sianel a darlledu cynnwys gameplay byw, esports, cerddoriaeth, neu gynnwys IRL (mewn bywyd go iawn). Mae IRL wedi'i gynllunio i ddefnyddwyr rannu cipolwg ar eu bywyd o ddydd i ddydd.
Gall llifwyr hefyd ennill arian o'r platfform.

Dda gwybod:
Er nad oes angen cyfrif i ddefnyddio'r fersiwn bwrdd gwaith (fel llwyfannau YouTube a TikTok), trwy greu cyfrif am ddim, gall defnyddiwr gael mynediad llawn i nodweddion y platfform.

Pam mae Twitch mor boblogaidd?

  • Y gymuned hapchwarae - Y gymuned hapchwarae ar Twitch yw'r man cychwyn ar gyfer gamers a selogion gemau. Mae ffrydio gameplay yn cynnig sylwebaeth fyw sy'n creu ymdeimlad o berthyn ymhlith y gamers. Hefyd, mae llawer o bobl ifanc yn defnyddio Twitch nid yn unig i wylio gamers penodol ond oherwydd eu bod yn hoffi'r gamer go iawn; mae llawer o artistiaid cerddoriaeth boblogaidd wedi troi at Twitch i wneud arian yn ystod pandemig Covid-19.
  • Enillydd arian Lucrative - Mae'r rhan fwyaf o ffrydwyr yn darlledu fel hobi, ond mae rhai wedi gwneud gyrfaoedd llwyddiannus ohono. Oherwydd i Twitch gaffael gan Amazon yn 2014, mae wedi'i integreiddio ag Amazon Prime ac mae'n caniatáu i ffrydwyr wneud arian trwy gynnig cysylltiadau mewn-ffrwd lle gall gwylwyr brynu'r gemau sy'n cael eu chwarae. Ffyrdd eraill y gall llifwyr ennill arian yw trwy hysbysebion, tanysgrifiadau a rhoddion.
  • Adolygiadau o gemau poblogaidd - Mae'r gemau mwyaf sy'n cael eu ffrydio fel arfer ar Twitch yn rhai poblogaidd fel League of Legends, Fortnite, a Minecraft. Efallai y bydd rhai ffrydwyr yn cael mynediad cynnar i gêm newydd ac felly gall gwylwyr heidio i Twitch i gael cipolwg.

Beth yw'r sgôr oedran?

Yn ôl Twitch, mae'r isafswm sgôr oedran yw 13 oed a dylai defnyddiwr rhwng 13 a 18 oed ddefnyddio'r platfform gydag oedolyn, yn unol â thelerau gwasanaeth y wefan.

Bydd unrhyw rai dan 13 oed y canfyddir bod ganddynt gyfrif yn cael eu terfynu. Mae gan yr Apple App Store sgôr o 17+ ac mae gan y Google Play Store sgôr 'Teen'.

Beth yw'r gosodiadau preifatrwydd / diogelwch ar Twitch?

Edrychwch ar ein Canllaw rheolaethau rhieni Twitch lle rydyn ni'n dangos y gallwch chi rwystro neu riportio defnyddiwr, analluogi rhoddion, a mwy. Yn ogystal, gallwch hefyd ddefnyddio'r gosodiadau ar eich dyfais symudol neu gyfrifiadur i gyfyngu ymhellach ar ryngweithio a gwybodaeth yn seiliedig ar leoliad.

swyddi diweddar