BWYDLEN

Cyngor yn ôl oedran

Beth bynnag yw oedran eich plentyn, mae gennym ganllawiau i'ch helpu i ddarganfod mwy am eu bywydau digidol. Derbyn cyngor ymarferol ar y camau y gallwch eu cymryd fel rhiant i’w cadw’n ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol, mewn gemau ar-lein ac o gwmpas y we.

Archwiliwch ein canllawiau am gyngor oed-benodol

Sut alla i amddiffyn fy mhlant?

Mae plant yn defnyddio'r rhyngrwyd mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar eu hoedran ac felly rydym wedi datblygu rhestrau gwirio ar gyfer rhieni sy'n rhoi awgrymiadau da i chi ar sut i'w helpu i gadw'n ddiogel. Helpwch nhw i ddeall peryglon rhannu gwybodaeth bersonol, y ffyrdd gorau o gydbwyso amser sgrin a mwy gyda'r canllawiau oedran-benodol isod.

Merch fach ar dabled

Cyn ysgol (0-5)

Gyda chymaint o wefannau ac apiau yn targedu plant cyn oed ysgol i ddarganfod y camau syml, gallwch eu cymryd i amddiffyn eich plant ifanc.

Darllenwch gyngor

Plentyn yn dal rheolydd hapchwarae

Plant ifanc (6-10)

Wrth i'r defnydd o'r rhyngrwyd dyfu, dysgwch am y camau y gallwch eu cymryd i sefydlu ymddygiad cadarnhaol a sut y gallwch chi ddysgu'ch plentyn i gadw'n ddiogel.

Darllenwch gyngor

Teen mewn iwnifform yn dal gliniadur

Cyn-arddegau (11-13)

Wrth i'ch plentyn drosglwyddo'n sylweddol o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd, gwnewch yn siŵr bod eich gwybodaeth yn cynyddu gyda nhw.

Darllenwch gyngor

Teenyn yn dal ffôn clyfar

Pobl ifanc yn eu harddegau (14 +)

Wrth i fynediad i'r rhyngrwyd ddod yn rhan o fywyd beunyddiol eich plentyn dysgwch sut y gallwch chi gael sgyrsiau cadarnhaol am eu defnydd o'r rhyngrwyd.

Darllenwch gyngor

Beth mae fy mhlant yn ei wneud ar-lein?

Mae plant yn gallu ac yn gwneud pob math o bethau anhygoel ar-lein. Wedi'r cyfan, mae'r rhyngrwyd yn greadigol, yn hwyl ac yn addysgiadol. Mae ein canllawiau cyngor yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y gweithgareddau ar-lein mwyaf cyffredin.

Canllawiau defnyddiol i rieni

Mae technoleg yn symud mor gyflym, yn enwedig o ran ffonau clyfar, tabledi ac apiau. Dysgwch am yr apiau diweddaraf a’r dechnoleg ddiweddaraf yn ein canllawiau defnyddiol i rieni.

Mwy i'w archwilio

Gweld mwy o adnoddau ac erthyglau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.