BWYDLEN

Cyngor yn ôl oedran

Beth bynnag fo'u hoedran, gallwn eich helpu i ddarganfod mwy am yr hyn y gallent fod yn ei wneud ar-lein a rhoi cyngor ymarferol i chi ar y camau y gallwch eu cymryd fel rhiant i'w cadw'n ddiogel yn eu byd digidol.

Sut alla i amddiffyn fy mhlant?

Mae plant yn defnyddio'r rhyngrwyd mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar eu hoedran ac felly rydyn ni wedi datblygu rhestrau gwirio ar gyfer rhieni sy'n rhoi awgrymiadau da i chi ar sut i'w helpu i gadw'n ddiogel.

0-5

Gyda chymaint o wefannau ac apiau yn targedu plant cyn oed ysgol i ddarganfod y camau syml, gallwch eu cymryd i amddiffyn eich plant ifanc.

Darllen mwy

6-10

Wrth i'r defnydd o'r rhyngrwyd dyfu, dysgwch am y camau y gallwch eu cymryd i sefydlu ymddygiad cadarnhaol a sut y gallwch chi ddysgu'ch plentyn i gadw'n ddiogel.

Darllen mwy

11-13

Wrth i'ch plentyn drosglwyddo'n sylweddol o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd, gwnewch yn siŵr bod eich gwybodaeth yn cynyddu gyda nhw.

Darllen mwy

14 +

Wrth i fynediad i'r rhyngrwyd ddod yn rhan o fywyd beunyddiol eich plentyn dysgwch sut y gallwch chi gael sgyrsiau cadarnhaol am eu defnydd o'r rhyngrwyd.

Darllen mwy

Beth mae fy mhlant yn ei wneud ar-lein?

Gall ac mae plant yn gwneud pob math o bethau anhygoel ar-lein, mae'r rhyngrwyd, wedi'r cyfan, yn greadigol, yn hwyl ac yn addysgiadol. Mae ein canllawiau cyngor yn rhoi'r angen i chi wybod gwybodaeth am y gweithgareddau mwyaf cyffredin.

Canllawiau defnyddiol i rieni

Mae technoleg yn symud mor gyflym, yn enwedig ffonau smart, tabledi ac apiau. Dysgwch am yr apiau diweddaraf a'r dechnoleg ddiweddaraf yn ein canllawiau defnyddiol i rieni.

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o adnoddau ac erthyglau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.