BWYDLEN

Cyngor diogelwch ar-lein yn ôl oedran

Beth bynnag fo oedran eich plentyn, mae gennym ganllawiau i’ch helpu i ddarganfod mwy am eu bywydau digidol. Gweld beth allwch chi ei wneud i'w cadw'n ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol, mewn gemau fideo ac ar ddyfeisiau.

Merch fach ar dabled, plentyn yn dal rheolydd gemau, merch yn ei arddegau yn dal gliniadur a merch yn ei harddegau yn dal ffôn clyfar.

Syniadau cyflym i amddiffyn plant o unrhyw oedran

Gosod rheolaethau rhieni neu osodiadau diogelwch

Gweler ein canllawiau cam wrth gam ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, gemau fideo, dyfeisiau a mwy i wneud yn siŵr bod plant yn ddiogel wrth iddynt chwarae neu bori ar unrhyw oedran.

Annog meddwl yn feirniadol

Defnyddiwch ein gweithgareddau rhyngweithiol i helpu'ch plentyn i ddatblygu meddwl beirniadol o amgylch y pethau mae'n eu gweld ar-lein. Bydd hyn yn eu helpu i weithredu pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le neu'n peri gofid.

Offer rhyngweithiol

Siaradwch yn rheolaidd am eu bywyd digidol

Mae sgyrsiau yn allweddol i gadw plant yn ddiogel ar unrhyw oedran. Siaradwch am faterion yn y newyddion neu holwch nhw am eu diwrnod. Gwel ein harweiniad yma.

Rheoli eu lles

Gosod terfynau amser sgrin ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar o ran defnydd digidol. Helpwch blant i adnabod pan fydd y gofod ar-lein yn effeithio ar eu hemosiynau neu eu hiechyd mewn ffyrdd negyddol. Yna, rhowch awgrymiadau iddynt ar gymryd egwyl neu roi cynnig ar wahanol weithgareddau.

Mynnwch gyngor personol

Derbyn adnoddau a chyngor personol i gadw plant yn ddiogel ar-lein wrth iddynt dyfu.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Dewiswch ganllaw oedran

Gweler sut i gefnogi diogelwch ar-lein eich plentyn ar unrhyw oedran gyda'r canllawiau hyn i'w harferion, diddordebau a phryderon.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: EWCH I GUIDE

Blynyddoedd cynnar (0-5 oed)

Os yw'ch plentyn o dan 5 oed, gwelwch beth allwch chi ei wneud i'w helpu i adeiladu sgiliau digidol gydol oes.

EWCH I GUIDE
Dyma'r ddelwedd ar gyfer: EWCH I GUIDE

Plant ifanc (6-10 oed)

Wrth i'ch plentyn ddechrau addysg gynradd, mae'n dechrau defnyddio mwy o apiau a dyfeisiau.

EWCH I GUIDE
Dyma'r ddelwedd ar gyfer: EWCH I GUIDE

Cyn-arddegau (11-13 oed)

Mae symud i ysgol uwchradd yn golygu mwy o gyfleoedd a risgiau posibl.

EWCH I GUIDE
Dyma'r ddelwedd ar gyfer: EWCH I GUIDE

Pobl ifanc (14-17 oed)

Yn yr uwchradd, mae pobl ifanc yn eu harddegau yn ymuno â chyfryngau cymdeithasol, yn datblygu mwy o sgiliau ac yn gwneud eu gwaith ysgol ar-lein.

EWCH I GUIDE

Beth mae fy mhlant yn ei wneud ar-lein?

Mae plant yn gallu ac yn gwneud pob math o bethau anhygoel ar-lein. Wedi'r cyfan, mae'r rhyngrwyd yn greadigol, yn hwyl ac yn addysgiadol. Mae ein canllawiau cyngor yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch am y gweithgareddau ar-lein mwyaf cyffredin.

Canllawiau defnyddiol i rieni

Mae technoleg yn symud mor gyflym, yn enwedig o ran ffonau clyfar, tabledi ac apiau. Dysgwch am yr apiau diweddaraf a’r dechnoleg ddiweddaraf yn ein canllawiau defnyddiol i rieni.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella