BWYDLEN

Diogelwch Snapchat: sut i arwain i rieni

Gwyliwch y blogiwr blog mumi Adele Jennings i weld beth sydd angen i chi ei wybod

Anfonwyd Snapchat, ap rhannu lluniau a fideo amser real gyda chyfartaledd o 210 miliwn o gipiau bob dydd. Rydym yn darparu popeth sydd gennych i'w wybod am yr ap.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw Snapchat?

Mae Snapchat yn ap negeseuon poblogaidd sy'n eich galluogi i anfon a derbyn lluniau a fideos (o'r enw Snap) at ddefnyddwyr. Snap Inc yw datblygwr yr ap ac mae hefyd yn creu cynhyrchion eraill fel Snapchat Spectacles.

Mae ar gael i ddefnyddwyr Android ac iOS ac mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho.

Credyd: TechCrunch

Sut mae Snapchat yn gweithio?

Ap rhannu lluniau preifat ydoedd i ddechrau, ond ers hynny mae wedi tyfu i gynnwys fideos byr, gemau, sgwrs fideo, negeseuon, lle i storio lluniau, a mwy.

Mae pob Snap a rennir â'ch dilynwyr dros dro ac mae ar gael am 24 awr - neu oni bai eich bod yn ei ddileu ac y gallwch osod y Snaps rhwng terfyn 1-10 neu beidio â chyfyngu o gwbl. Gallwch hefyd ychwanegu hidlwyr, lensys, emojis a thestun gwahanol i'ch Snap.

Yn ogystal â'r uchod, mae gan Snapchat ardal 'Darganfod' a 'Sbotolau.

  • Y nodwedd Darganfod - yn gweithio fel rhaglen newyddion sy'n cynnwys cynnwys gan gyhoeddwyr newyddion a hefyd pobl adnabyddus.
  • Y nodwedd Sbotolau - yn gweithio fel TikTok, mae Spotlight yn dab pwrpasol yn Snapchat ar gyfer hyrwyddo fideos firaol byr. Bydd y nodwedd Sbotolau yn defnyddio algorithm i argymell y swyddi 'mwyaf deniadol' i'w gwylio yn seiliedig ar yr hyn y mae gan ddefnyddiwr ddiddordeb ynddo.
Rheolaethau rhieni bwlb golau

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar blatfform cymdeithasol Snapchat i helpu'ch plentyn i gael profiad mwy diogel.

Gweler y canllaw

Beth yw isafswm oedran Snapchat? 

Yr oedran lleiaf i ddefnyddio Snapchat yw 13 oed.

A oes gan Snapchat unrhyw nodweddion preifatrwydd neu ddiogelwch? 

Cyflwynodd Snapchat Fwrdd Cynghori ar Ddiogelwch sy'n 'addysgu, herio, codi materion, ac yn cynghori Snapchatters ar sut i gadw cymuned Snapchat yn ddiogel'.
Ar wahân i'r nodweddion adrodd, blocio ac anablu lleoliad arferol, mae Snapchat hefyd wedi cyflwyno'r canlynol:

  • Yma I Chi - nodwedd iechyd meddwl sy'n darparu cefnogaeth ragweithiol mewn app i Snapchatters a allai fod yn profi iechyd meddwl neu argyfwng emosiynol, neu a allai fod yn chwilfrydig i ddysgu mwy am y materion hyn a sut y gallant helpu ffrindiau i ddelio â nhw
  • Ciplun Diogelwch - rhaglen llythrennedd digidol gan Snapchat gyda'r nod o addysgu Snapchatters am faterion data, preifatrwydd, diogelwch a diogelwch ar-lein
  • Preifatrwydd wedi'i ddiweddaru ar gyfer plant dan 18 oed - Nid oes unrhyw broffiliau cyhoeddus y gellir eu pori ar gyfer Snapchatters dan 18 oed
  • Swyddogaethau sgwrsio diofyn - Yn ddiofyn, ni allwch Sgwrsio na chysylltu â rhywun yn uniongyrchol oni bai bod y ddau ohonoch wedi ychwanegu eich gilydd fel ffrindiau

Edrychwch ar ein Rheolaethau rhieni preifatrwydd Snapchat am wybodaeth ar sut i alluogi rhai gosodiadau.

Gemau Snapchat

Mae gan nodwedd hapchwarae Snapchat 'Snap Games' amryw o gemau cystadleuol ac anghystadleuol i'w chwarae gyda ffrindiau. Mae ganddo hefyd nodwedd llais a sgyrsiau lle gallwch chi naill ai anfon neges destun neu drwy sain fyw. Gall defnyddwyr hefyd dderbyn gwobrau yn y gêm, fel darnau arian neu eitemau trwy wylio hysbyseb, fodd bynnag, mae Snapchat wedi nodi 'efallai na fydd gwobrau fideo ar gael i bob Snapchatters' - ond nid nodi pa feini prawf y byddai'n rhaid i chi eu bodloni.

Gellir cyrchu Gemau Snap o'r app Snapchat.

Diweddariadau Snapchat diweddaraf

O Chwefror 2021

Prosiect Cynrychiolaeth Cadair Olwyn Bitmoji ar gyfer Cynhwysiant
Mae emojis Snapchat o'r enw Bitmoji's, wedi cyflwyno detholiad o Bitmoji hygyrch i Snapchatters eu defnyddio, fel Bitmoji cadair olwyn.

Yn dod yn fuan

Archwiliad Ffrind
Fel rhan o Ddiwrnod Rhyngrwyd Mwy Diogel (9fed Chwefror 2021), cyflwynodd Snapchat y nodwedd Gwirio Ffrindiau. Bydd y nodwedd hon yn annog Snapchatters i adolygu eu rhestrau Ffrindiau a sicrhau ei fod yn cynnwys pobl y maent am gael eu cysylltu â hwy o hyd. Mae Friend Check Up ar gael ar gyfer dyfeisiau Android, a bydd ar gael ar gyfer dyfeisiau iOS yn ystod y misoedd nesaf.

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddysgu mwy am y Snapchat ac apiau tebyg eraill, dyma rai lleoedd y gallwch chi ymweld â nhw: