BWYDLEN

Diogelwch Snapchat - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Gwyliwch y blogiwr blog mumi Adele Jennings i weld beth sydd angen i chi ei wybod

Anfonwyd Snapchat, ap rhannu lluniau a fideo amser real gyda chyfartaledd o 210 miliwn o gipiau bob dydd. Rydym yn darparu popeth sydd gennych i'w wybod am yr ap.

Beth sydd ar y dudalen

Beth yw Snapchat?

Mae Snapchat yn app negeseuon cyfryngau cymdeithasol poblogaidd sy'n eich galluogi i anfon a derbyn lluniau a fideos (a elwir yn Snap) at ddefnyddwyr. Snap Inc yw datblygwr yr ap ac mae hefyd yn creu cynhyrchion eraill fel Snapchat Spectacles.

Mae ar gael i ddefnyddwyr Android ac iOS ac mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho.

Credyd: TechCrunch

Sut mae Snapchat yn gweithio?

Ap rhannu lluniau preifat ydoedd i ddechrau. Fodd bynnag, mae nodweddion Snapchat bellach yn cynnwys fideos byr, gemau, sgwrs fideo, negeseuon, lle i storio lluniau a mwy.

Mae pob Snap a rennir gyda'ch dilynwyr yn dros dro ac ar gael am 24 awr oni bai eich bod yn ei ddileu neu'n gosod terfyn gwahanol. Gallwch hefyd ychwanegu gwahanol hidlwyr, lensys, emojis a thestun i'ch Snap. Yn ogystal, gallwch greu sgwrs grŵp i siarad â ffrindiau neu anfon neges at ffrindiau unigol.

Yn ogystal â'r uchod, mae gan Snapchat ardal 'Darganfod' a 'Sbotolau.

 • Y nodwedd Darganfod – yn gweithio fel ffrwd newyddion sy'n cynnwys cynnwys gan gyhoeddwyr newyddion a phobl adnabyddus. Mae rhai yn defnyddio'r nodwedd hon i gwrdd â phobl newydd.
 • Y nodwedd Sbotolau - yn gweithio fel TikTok, mae Spotlight yn dab pwrpasol yn Snapchat ar gyfer hyrwyddo fideos firaol byr. Bydd y nodwedd Sbotolau yn defnyddio algorithm i argymell y swyddi 'mwyaf deniadol' i'w gwylio yn seiliedig ar yr hyn y mae gan ddefnyddiwr ddiddordeb ynddo.

I gofrestru, rhaid i ddefnyddwyr lawrlwytho'r ap cyfryngau cymdeithasol i'w dyfais. Yna rhaid iddynt nodi eu dyddiad geni a chreu ac enw defnyddiwr a chyfrinair. Yna gofynnir i ddefnyddwyr nodi eu rhif ffôn symudol. Mae hwn yn gam dewisol i helpu os cewch eich cloi allan o'ch cyfrif. Fodd bynnag, gallwch ddefnyddio e-bost yn lle hynny os yw'n well gennych.

Beth yw Fy AI?

Sgrinlun o My AI gan Snapchat.Gyda phoblogrwydd AIs fel ChatGPT, mae Snapchat wedi ychwanegu eu fersiwn eu hunain o'r enw My AI. Mae'n ymddangos yn rhestrau cyswllt defnyddwyr yn awtomatig. Yn wahanol i gysylltiadau eraill, ni ellir dileu My AI oni bai bod gennych Snapchat+, opsiwn tanysgrifio premiwm Snapchat.

Mae fy AI yn gweithio fel unrhyw chatbot arall, gan ganiatáu i ddefnyddwyr gael sgyrsiau ag AI. Fel ChatGPT, gall hefyd ddarparu atebion manylach fel yr ateb i broblem Mathemateg. Gydag unrhyw offeryn deallusrwydd artiffisial, mae'n bwysig bod plant yn deall ffyrdd priodol ac amhriodol o'i ddefnyddio i gefnogi adeiladu sgiliau.

Rheolaethau rhieni bwlb golau

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar blatfform cymdeithasol Snapchat i helpu'ch plentyn i gael profiad mwy diogel.

Gweler y canllaw

Beth yw isafswm oedran Snapchat? 

Fel llawer o rwydweithiau cymdeithasol eraill, yr oedran lleiaf i ddefnyddio Snapchat yw 13 oed.

A oes gan Snapchat unrhyw nodweddion preifatrwydd neu ddiogelwch? 

Cyflwynodd Snapchat Fwrdd Cynghori ar Ddiogelwch sy'n 'addysgu, herio, codi materion, ac yn cynghori Snapchatters ar sut i gadw cymuned Snapchat yn ddiogel'.
Ar wahân i'r nodweddion adrodd, blocio ac anablu lleoliad arferol, mae Snapchat hefyd wedi cyflwyno'r canlynol:

 • Yma I Chi - nodwedd iechyd meddwl sy'n darparu cefnogaeth ragweithiol mewn app i Snapchatters a allai fod yn profi iechyd meddwl neu argyfwng emosiynol, neu a allai fod yn chwilfrydig i ddysgu mwy am y materion hyn a sut y gallant helpu ffrindiau i ddelio â nhw
 • Ciplun Diogelwch - rhaglen llythrennedd digidol gan Snapchat gyda'r nod o addysgu Snapchatters am faterion data, preifatrwydd, diogelwch a diogelwch ar-lein
 • Preifatrwydd wedi'i ddiweddaru ar gyfer plant dan 18 oed - Nid oes unrhyw broffiliau cyhoeddus y gellir eu pori ar gyfer Snapchatters dan 18 oed
 • Swyddogaethau sgwrsio diofyn - Yn ddiofyn, ni allwch Sgwrsio na chysylltu â rhywun yn uniongyrchol oni bai bod y ddau ohonoch wedi ychwanegu eich gilydd fel ffrindiau

Edrychwch ar ein Rheolaethau rhieni preifatrwydd Snapchat am wybodaeth ar sut i alluogi rhai gosodiadau.

Gemau Snapchat

Mae gan nodwedd hapchwarae Snapchat 'Snap Games' amryw o gemau cystadleuol ac anghystadleuol i'w chwarae gyda ffrindiau. Mae ganddo hefyd nodwedd llais a sgyrsiau lle gallwch chi naill ai anfon neges destun neu drwy sain fyw. Gall defnyddwyr hefyd dderbyn gwobrau yn y gêm, fel darnau arian neu eitemau trwy wylio hysbyseb, fodd bynnag, mae Snapchat wedi nodi 'efallai na fydd gwobrau fideo ar gael i bob Snapchatters' - ond nid nodi pa feini prawf y byddai'n rhaid i chi eu bodloni.

Gellir cyrchu Gemau Snap o'r app Snapchat.

Beth yw Canolfan Deulu Snapchat?

Mae Canolfan Deulu Snapchat yn nodwedd mewn-app i helpu rhieni i ymgysylltu â byd digidol eu harddegau. Mae'r nodwedd yn helpu i arwain y ffordd ar gyfer sgyrsiau diogelwch ar-lein pwysig. Yn ôl Snap, bydd hyn yn “adlewyrchu’r ffordd y mae rhieni’n ymgysylltu â’u harddegau yn y byd go iawn.” Yn union fel all-lein, gall rhieni wybod pwy yw ffrindiau ar-lein eu harddegau.

Mae Canolfan Deulu ar Snapchat yn caniatáu cyswllt uniongyrchol rhwng rhiant a pherson ifanc yn ei arddegau.

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu mwy am sut mae Canolfan Deulu Snapchat yn nodwedd ddiogelwch

Yr hyn y mae Canolfan Deulu Snapchat yn caniatáu i rieni ei wneud

 • Gweld pa ffrindiau Snapchat y mae eu harddegau wedi anfon negeseuon, lluniau neu fideos atynt yn ystod y saith diwrnod diwethaf. Nid yw'n datgelu cynnwys gwirioneddol eu sgyrsiau (Snaps neu negeseuon);
 • Gweler rhestr gyflawn o ffrindiau presennol eu harddegau;
 • Gweld ffrindiau newydd y mae eu harddegau wedi'u hychwanegu yn hawdd, gan ei gwneud hi'n hawdd dechrau sgyrsiau am bwy yw eu cysylltiadau newydd;
 • Adrodd yn hawdd ac yn gyfrinachol am unrhyw gyfrifon Timau Ymddiriedolaeth a Diogelwch 24/7 Snapchat i ymchwilio iddynt;
 • Cyrchwch wybodaeth allweddol am sut i ddefnyddio offer y Ganolfan i Deuluoedd yn ogystal ag adnoddau ar gyfer dechreuwyr sgyrsiau pwysig ac awgrymiadau ar gyfer defnyddio Snapchat yn ddiogel.

Gall pobl ifanc sydd wedi dewis ymuno â'r Ganolfan Deulu hefyd weld yr hyn y mae eu rhieni'n ei weld, gyda golwg wedi'i adlewyrchu ar nodweddion. Gall pobl ifanc hefyd hysbysu rhieni pan fyddant yn adrodd am gyfrif neu ddarn o gynnwys ar y platfform.

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddysgu mwy am y Snapchat ac apiau tebyg eraill, dyma rai lleoedd y gallwch chi ymweld â nhw:

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar