Diogelwch Snapchat: sut i arwain i rieni

Gwyliwch y blogiwr mammy Adele Jennings i weld beth sydd angen i chi ei wybod

Mae'r trydydd yn ein cyfres o sut i arwain yn edrych ar yr ap rhannu lluniau a fideo amser real byd-eang, Snapchat. Mae Snapchat ar gyfartaledd yn 400 miliwn o 'gipiau' y dydd, yr oedran lleiaf i gofrestru ar gyfer cyfrif yw 13.

Ynglŷn â'r Ap

Sut mae Snapchat yn gweithio?

Bob tro y mae Snap yn cael ei rannu gall eich plentyn ddewis pa mor hir y gall y gwylwyr ei weld - o 1 i 10 eiliad. Mae snaps yn dal eiliad ac nid ydyn nhw'n cael eu dal gyda screenshot. Os yw rhywun yn sgrinio Snap sydd wedi'i anfon atynt, bydd Snapchat yn hysbysu'ch plentyn ond mae pobl wedi dod o hyd i gylchoedd gwaith i hyn felly rhannwch hwn gyda'ch plentyn.

Gyda phwy all fy mhlentyn rannu cynnwys ar Snapchat

Gall defnyddwyr rannu cynnwys gyda gwahanol gynulleidfaoedd 3.

  • Mae pawb yn
    Bydd hyn yn golygu y bydd eu cynnwys yn cael ei weld gan bob defnyddiwr.
  • Neges Statws
    Dim ond ffrindiau ychwanegol sy'n gweld fideos a lluniau. Rhaid i'ch plentyn ychwanegu ffrindiau yr hoffent anfon neu dderbyn cynnwys ganddynt.
  • Ar-lein
    Mae hyn yn galluogi'ch plentyn i ddewis ffrindiau y mae am eu rhwystro rhag gweld eu cynnwys. Yn ddiofyn dim ond defnyddwyr y mae eich plentyn wedi'u hychwanegu at eu rhestr ffrindiau sy'n gallu anfon cynnwys atynt

Pwy all anfon cynnwys atynt?

Gall eich plentyn ddewis derbyn cynnwys gan naill ai “Pawb” neu “Fy Ffrindiau”. Anogwch eich plentyn i osod ei osodiad diofyn i dderbyn cynnwys gan “Fy Ffrindiau” yn unig.

Tapiwch yr eicon ysbryd> tapiwch yr eicon gêr> dewiswch "Fy Ffrindiau".

Mae tair adran yDylai ou ddiweddaru 'Cysylltu â Mi', 'Fy Stori' ac 'Ychwanegu'n Gyflym'.

(I) Mae nodwedd ychwanegu cyflym yn caniatáu i bobl sydd â'ch rhif ffôn yn eu rhestr gyswllt eich ychwanegu chi fel ffrind ar app Snapchat

Bydd hyn yn sicrhau mai dim ond y bobl y mae eich plentyn wedi'u hychwanegu (neu eu cyfeillio) ar Snapchat sy'n gallu anfon llun neu fideo atynt.

Mae Ciplun yn bosibl - nid yw'r platfform Snapchat yn cefnogi hyn ond mae ffonau smart iOS Apple a Google yn caniatáu ichi gymryd sgrinluniau a'u cadw. Anogwch eich plentyn i beidio â sgrinio bachu Snaps heb ganiatâd yr anfonwr.

Rhannu cynnwys gyda ffrindiau go iawn

Dyluniwyd Snapchat, fel apiau rhwydweithio cymdeithasol eraill i rannu eiliadau gyda ffrindiau “bywyd go iawn” ond mae perygl o hyd y gall plant gysylltu â phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod.

Anogwch eich plentyn i rannu cynnwys gyda'i “ffrindiau go iawn” yn unig a rhannu pethau y byddent yn hapus i'w rhannu gyda chi.

Mae anfon delweddau noethlymun o blant o dan 18 yn anghyfreithlon a gellir eu rhannu yn bobl na fwriadwyd ar eu cyfer. Cael sgwrs agored a gonest am oblygiadau secstio gyda'ch plentyn. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Rhannu lleoliad - Mapiau Snap

Mae mapiau Snap yn galluogi defnyddiwr, os ydych chi a ffrind yn dilyn eich gilydd, i rannu eu lleoliadau gyda'i gilydd fel y gallwch weld ble maen nhw a beth sy'n digwydd o'u cwmpas.

Gan fod y nodwedd newydd hon yn dangos eich union bwyntbwynt lleoliad ar fap - byddem yn annog defnyddwyr i beidio â rhannu eu lleoliad, yn enwedig gyda phobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod yn bersonol.

Gosodiadau lleoliad

Mae tri lleoliad lleoliad i ddewis ohonynt:

Modd Ghost: chi yw'r unig berson sy'n gallu gweld eich lleoliad ar y map. O fewn Ghost Mode gallwch weld lleoliadau eich ffrindiau o hyd ond ni fyddant yn gallu eich gweld.

Fy ffrindiau: yn golygu y gall eich holl gysylltiadau ar Snapchat weld eich lleoliad.

Dewiswch Ffrindiau: yn caniatáu i ddefnyddwyr edrych trwy eu rhestr ffrindiau ac yna penderfynu pa rai o'u ffrindiau maen nhw am allu gweld eu lleoliad.

Rhannwch eich lleoliad yn unig â phobl rydych chi'n eu hadnabod yn bersonol. Peidiwch byth â rhannu eich lleoliad â dieithriaid. I gael mwy o wybodaeth am Snap Maps ymwelwch â'u gwybodaeth dudalen.

Pori yn ddiogel

Mae Snapchat yn defnyddio gwasanaeth pori Google i rybuddio defnyddwyr am amheuaeth o we-rwydo, drwgwedd, a gwefannau peryglus eraill.

Rheoli'r cynnwys y gall eich plentyn ei weld ar Snapchat

Mae yna set o ganllawiau cymunedol ynglŷn â'r hyn y gallwch chi ac na allwch ei bostio, a gallwch eu gweld yma .

Dileu neu Blocio'r defnyddiwr
Pan fyddwch yn blocio neu'n dileu defnyddiwr, ni all y person hwnnw weld na rhoi sylwadau ar unrhyw un o'ch swyddi. Nid yw pobl yn cael eu hysbysu pan fyddwch chi'n eu blocio.

Riportiwch Snap ar Story Explorer
Os ydych chi'n gweld rhywbeth ar Story Explorer nad yw'n dilyn Snapchat's Canllawiau Cymunedol, pwyswch a daliwch ar y Snap i'w riportio i'w tîm.

Adrodd cynnwys
Os yw'ch plentyn yn derbyn delweddau amhriodol neu rywun yn aflonyddu arno, gallwch fynd iddynt www.snapchat.com/safety dilynwch y camau i'w riportio i Snapchat.

Cyfrif wedi'i ddileu
Os hoffech chi gael gwared â chyfrif eich plentyn yn barhaol, ewch i Tudalen dadactifadu cyfrif Snapchat

Rheolaethau rhieni bwlb golau

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar blatfform cymdeithasol Snapchat i helpu'ch plentyn i gael profiad mwy diogel.

Gweler y canllaw

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddysgu mwy am y Snapchat ac apiau tebyg eraill, dyma rai lleoedd y gallwch chi ymweld â nhw:

Sgroliwch i Fyny