Cymdeithasu'n ddiogel ar-lein

Dau blentyn bach ar eu dyfeisiau

Gyda gwyliau ysgol allan a gwyliau haf yma, efallai y bydd angen mwy o opsiynau ar blant i gael y gorau o'u hamser sgrin yn enwedig o ran cadw mewn cysylltiad â ffrindiau. Felly, rydym wedi darparu rhai adnoddau, cyngor ac awgrymiadau i helpu'ch plentyn i gymdeithasu'n ddiogel a chael amser cadarnhaol ar-lein.

Gweithgareddau cymdeithasol ar-lein

Dyma rai gweithgareddau cymdeithasol y gall eich teulu eu gwneud dros wyliau'r haf er mwyn diddanu'ch plant a pheidio â theimlo eu bod yn colli allan!

  • Cael cymdeithasu rhithwir neu barti! Os nad yw cyfarfod cymdeithasol pell ar y cardiau, gallwch eu helpu i sefydlu galwad grŵp fideo gyda'u ffrindiau. Gall hyn ei gwneud hi'n haws iddyn nhw addasu i'r 'normal newydd' a'u helpu i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau trwy gydol yr haf.
  • Cael parti gwylio! Gyda phartïon gwylio, gallwch wylio ffilmiau neu sioeau ar-lein wrth sgwrsio â ffrindiau a theulu i gyd ar yr un pryd. Yn sownd ar beth i'w wylio? Cymerwch gip ar ein sesiynau gwylio argymelledig.
  • Caniatáu cymdeithasu cyfryngau cymdeithasol. Gydag amser sgrin yn fwy tebygol o gynyddu, mae'n bwysig sylweddoli y bydd amser sgrin plentyn yn cynyddu, er nad yw o reidrwydd yn beth drwg, sicrhau bod gan eich plentyn diet digidol cytbwys. Yn ogystal, rydym yn argymell yn gryf cadw llygad ar bwy a beth maen nhw'n ymgysylltu ag ef.
  • Beth am gofrestru'ch plant mewn gwersylloedd rhithwir neu ddosbarth? Gall Gwersylloedd Rhithwir gynnig amrywiaeth eang o gyfoethogi i gadw plant yn brysur, dysgu a chael hwyl - wrth ymarfer cymdeithasol diogel.
    Gallwch ddod o hyd i sawl gwersyll rhithwir ar-lein, ond dyma un - Gwersyll Haf Rhithwir. Mae Virtual Summer yn wersyll haf ar-lein i blant 7-16 oed a ddyluniwyd gan arbenigwyr gwersyll sy'n cynnwys dysgu ymarferol a rhyngweithiol.
  • Hapchwarae ar-lein - Os yw'ch plentyn yn gamerwr brwd, efallai ei fod nid yn unig yn chwarae'r gêm ei hun, ond gallant hefyd fod yn siarad â'u ffrindiau neu ddefnyddwyr eraill trwy sgwrs. Felly, edrychwch ar ein herthygl a sgroliwch i lawr i 'Cysylltu trwy gemau fideo ar-lein' am fwy o wybodaeth.

Awgrymiadau diogelwch ar-lein

  • Cynghorwch eich plant i siarad â phobl rydych chi / nhw yn eu hadnabod yn unig ac i beidio â derbyn ceisiadau ffrind gan ddieithriaid.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut i adolygu eu gosodiadau preifatrwydd - a'u dysgu i beidio â rhannu neu gael eu manylion personol fel eu henw llawn, ysgol, cyfeiriad yn weladwy. Edrychwch ar ein rheolaethau rhieni pe bai angen i chi alluogi gosodiadau diogelwch a / neu breifatrwydd penodol.
  • Dysgwch blant i rwystro, mudio neu riportio os oes unrhyw beth yn eu cynhyrfu (a siarad â chi am help).

Dyma rai syniadau eraill a gall eich teulu eu gwneud dros yr haf:

Sgroliwch i Fyny