Beth yw Palworld? Beth sydd angen i rieni ei wybod

Mae logo Palworld ar gefndir sgrin cychwyn gêm fideo.

Mae Palworld yn tynnu tebygrwydd i fasnachfreintiau dal anghenfil fel Pokémon a Digimon.

Os oes gan eich plentyn ddiddordeb mewn chwarae gêm Palworld, gwelwch sut y gallwch chi ei helpu i gadw'n ddiogel.

Beth yw Palworld?

Mae Palworld yn gêm goroesi byd agored o Pocketpair yn Japan sy'n debyg i fasnachfraint Pokémon Nintendo. Yn wahanol i Pokémon, gall chwaraewyr ddefnyddio Pals i wneud mwy nag ymladd.

Fel rhan o'r gêm, gall defnyddwyr adeiladu seiliau. O fewn y canolfannau hynny mae ffermydd, cynhyrchu eitemau a mwy. Gall ffrindiau helpu i adeiladu'r seiliau hyn, cynhyrchu eitemau a ffermio rhwng bwyta a gorffwys. Mae'r gofal y mae chwaraewr yn ei roi i'w Pals yn pennu pa mor frwdfrydig ydyn nhw, felly mae'n bwysig diwallu eu hanghenion.

Mae rôl weithredol Pals yn tynnu tebygrwydd i fasnachfreintiau Japaneaidd eraill fel Digimon.

Sut mae'n gweithio

Mae Palworld yn fyd agored, sy'n golygu y gall defnyddwyr archwilio'n rhydd heb lwytho sgriniau rhwng ardaloedd. Mae'n cyfuno'r byd agored hwn â gameplay aml-chwaraewr. O'r herwydd, gall defnyddwyr gyfathrebu a chydweithio ag eraill ... neu ymosod ar ei gilydd.

Fel Pokémon, gall defnyddwyr ddal, hyfforddi a brwydro yn erbyn Pals. Yn unigryw, mae chwaraewyr hefyd yn ymladd mewn brwydrau, gan ddefnyddio gwahanol arfau. Mewn brwydr, mae'r chwaraewr a'r Pal yn gweithio gyda'i gilydd fel cynghreiriaid i drechu gelynion.

Mynediad cynnar

Rhyddhaodd Pocketpair Palworld fel gêm mynediad cynnar ar Steam ym mis Ionawr 2024. Mae'n rhad ac am ddim gyda Thocyn Gêm Xbox. Penderfynodd y datblygwyr wneud hyn oherwydd adborth gwerthfawr gan ddefnyddwyr a allai wella'r gêm. “Rhowch fenthyg eich cefnogaeth i ni fel y gallwn wneud Palworld y gorau y gall fod,” meddai’r datblygwyr.

Bydd Palworld yn aros mewn mynediad cynnar “am o leiaf blwyddyn.” Yn ystod yr amser hwn, efallai y bydd chwaraewyr yn profi newidiadau sylweddol i gameplay. Gallai hyn gynnwys angenfilod ychwanegol i'r 100 presennol, meysydd newydd i'w harchwilio a chynnwys yn seiliedig ar adborth defnyddwyr.

Gofynion oedran lleiaf

Mae gan Palworld sgôr oedran PEGI o 12. Mae gemau gyda thrais ychydig yn graffig tuag at gymeriadau ffantasi yn derbyn y sgôr hon. Yn ogystal, mae'r sgôr hon yn cynnwys ensyniadau rhywiol ac iaith anweddus ysgafn.

Gan fod Palworld mewn mynediad cynnar, efallai y bydd y graddfeydd hyn yn newid. Er enghraifft, ei sgôr oedran PEGI yn wreiddiol oedd PEGI 7. Gallai newidiadau cynnwys effeithio ar hyn, felly cadwch lygad allan.

Ydy Palworld yn ddiogel i blant?

Gall creaduriaid ciwt Palworld a thebygrwydd i Pokémon wneud i'r gêm ymddangos yn gyfeillgar i blant. Fodd bynnag, mae'n cynnwys trais, arfau a rhyngweithio â dieithriaid.

Mae sgôr PEGI 12 yn awgrymu y gall plant 12 oed a hŷn ei chwarae, ond bydd hyn yn amrywio o blentyn i blentyn. Mae'n syniad da chwarae gyda'ch plentyn a mesur a yw'n briodol i chi'ch hun.

Gosodiadau diogelwch sydd ar gael

Mae Palworld ar gael ar gyfer consolau Xbox a chyfrifiaduron personol gyda Windows wedi'u gosod. Felly, gallwch chi wneud defnydd o Teulu Microsoft a rheolyddion consol i reoli amser sgrin.

Yn y gêm, mae gennych reolaeth a yw'ch gêm yn chwaraewr sengl neu'n aml-chwaraewr. Pan fyddwch chi'n dechrau, gallwch chi greu byd newydd gydag unrhyw enw rydych chi'n ei hoffi. Yna, gallwch ddewis ei gadw'n chwaraewr sengl neu ei osod i aml-chwaraewr. O'r herwydd, gallwch reoli'r elfen o gyswllt yn y gêm.

Ciplun o sgrin gychwyn Palworld lle gall defnyddwyr ddewis moddau chwaraewr sengl neu aml-chwaraewr.

Cymryd seibiannau

Mae datblygwyr Palworld yn annog ei ddefnyddwyr i gymryd seibiannau o'r gêm. “Chwarae llawer o gemau, rhoi cynnig ar wahanol genres, a fflicio trwy lyfrgelloedd indie yn aml i ddod o hyd i berlau cudd,” medden nhw mewn datganiad yn dilyn adroddiadau bod nifer y cefnogwyr yn prinhau.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddiddordebau digidol

Mynnwch gyngor personol i gadw ar ben diddordebau newidiol eich plentyn.

CAEL EICH TOOLKIT

Pam mae defnyddwyr yn mwynhau Palworld

Er eu bod mewn mynediad cynnar, mae 94% o'r dros 200,000 o adolygiadau ar gyfer Palworld on Steam yn gadarnhaol.

Mae defnyddwyr yn hoffi'r dolenni i Pokémon ond yn gweld buddion y tu hwnt i hynny. Mae'r byd agored yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr archwilio byd eang, rhyngweithio â chwaraewyr eraill, meithrin perthnasoedd â Pals a mwy. Mae llawer yn hoffi'r ystod o fathau o gameplay hefyd.

Er enghraifft, os nad ydych chi eisiau rhyngweithio â chwaraewyr eraill, gallwch chi gadw'r opsiwn hwnnw i ffwrdd. Neu, os ydych chi am ganolbwyntio fwyaf ar adeiladu, gallwch chi.

Mae'r arddull celf, cerddoriaeth, tirwedd a hyd yn oed y synau yn gwneud i'r gêm deimlo'n ymgolli. Gall ganiatáu i chwaraewyr fynd ar goll ym myd y gêm (a dyna hefyd pam mae gosod terfynau amser sgrin yn bwysig).

Beth yw'r risgiau posibl?

Mae Palworld yn rhannu risgiau tebyg i gemau fideo eraill, gan gynnwys risgiau cynnwys a chyswllt. Dysgwch fwy am risgiau hapchwarae.

Gall risgiau ychwanegol ddod o statws mynediad cynnar y gêm. Efallai na fydd gan rai nodweddion diogelwch neu opsiynau gameplay ddiogelwch llawn eto. Gallai hyn hefyd arwain at glitches annisgwyl, damweiniau a materion eraill.

Os yw'ch plentyn yn chwarae Palworld, mae'n bwysig eu helpu i ddeall beth mae mynediad cynnar yn ei olygu. Efallai y byddwch hefyd yn cytuno ar gynllun ar gyfer yr hyn y dylent ei wneud os bydd rhywbeth rhyfedd yn digwydd.

Syniadau i helpu plant i chwarae'n ddiogel

Helpwch blant i gadw'n ddiogel wrth iddynt chwarae gêm. Dyma rai awgrymiadau i gadw plant yn ddiogel wrth chwarae Palworld.

  • Gêm gyda'n gilydd: Gan fod Palworld yn parhau mewn mynediad cynnar, efallai y byddwch am osod Palworld fel gêm i'w chwarae gyda'ch gilydd. Bydd hyn yn gadael i chi'ch dau archwilio'r byd fel y gallwch chi weld yn gyflym unrhyw gynnwys a allai fod yn niweidiol.
  • Gosod rheolaethau rhieni: P'un a ydych ar PC neu'n defnyddio Xbox, gallwch osod rheolaethau rhieni trwy Microsoft Family. Gall rheolaethau rhieni Microsoft eich helpu i reoli amser sgrin a chyswllt dieithryn.
  • Cadwch yn gyfredol: Dilynwch Palworld ar gyfryngau cymdeithasol neu gosodwch rybuddion ar wefannau newyddion i gael diweddariadau am Palworld yn y dyfodol. Yna chi fydd y cyntaf i wybod am unrhyw newidiadau neu faterion posibl.
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar