BWYDLEN

Apiau teledu plant gorau i'w gweld yn fwy diogel yn ystod hanner tymor

Gyda 65% o blant (8-11yrs) yn cael mynediad i'w ffôn clyfar eu hunain mae'n bet sicr y bydd y dyfeisiau hyn yn cael digon o ddefnydd yn ystod hanner tymor yr wythnos hon.

Er mwyn rhoi help llaw ichi ar benderfynu pa apiau teledu poblogaidd i blant a allai ddifyrru'ch plentyn a chynnig profiad gwylio mwy diogel, rydym wedi llunio rhestr o'r rhai mwyaf poblogaidd.

Apiau teledu ar gyfer Blynyddoedd 0-9


Sky Kids

Mae'n rhoi tawelwch meddwl i rieni a phlentyn brofiad gwylio ar-lein diogel

  • Oedran: plant 3-9 oed
  • Cost: Ar gael heb unrhyw gost ychwanegol i gwsmeriaid bwndel Amrywiaeth neu Setiau Blwch
  • Ar gael ar: Android a iOS

Bydd ap Sky Kids yn cynnig ffordd hwyliog a diogel i blant cyn oed ysgol i blant naw oed fwynhau ystod eang o'r teledu plant mwyaf poblogaidd. Mae rhieni wedi bod yn rhan o ddatblygiad yr app Sky Kids. Y canlyniad yw ap y bydd plant yn ei garu, wedi'i gefnogi gan nodweddion diogelwch sydd eu hangen ar rieni.

Yn ôl i’r brig

toca-tv

Teledu Toca

Gwasanaeth ffrydio newydd i blant

Oedran: 6+
Cost: £4.99
Ar gael on Android a iOS

https://youtu.be/4m_STfcJAn4

Bydd Toca TV yn cynnwys casgliad o fideos cyfeillgar i blant wedi'u dewis â llaw, gan gynnwys y rhai a gynhyrchir yn fewnol yn ogystal â chan dros 75 o gynhyrchwyr cynnwys eraill, fel y rhai sy'n cynnwys gameplay Minecraft, crefftau DIY, ryseitiau, caneuon a mwy. Ymhlith y partneriaid fideo mae Broadband TV (BBTV), DreamworksTV, AwesomenessTV, Studio71, a Freedom - y mae pob un ohonynt wedi trwyddedu fideos y gwasanaeth.

Mae miloedd o fideos ar gael a bydd y gwasanaeth yn ychwanegu mwy o fideos yn wythnosol, mae'r cwmni'n nodi.

Yn ôl i’r brig

YouTube_Kids_logo_3

YouTube Kids

Fersiwn plentyn-gyfeillgar o app YouTube

Mae'r ap swyddogol YouTube Kids wedi'i gynllunio ar gyfer meddyliau bach chwilfrydig. Mae hwn yn ap hyfryd o syml (ac am ddim!), Lle gall plant ddarganfod fideos, sianeli a rhestri chwarae y maen nhw'n eu caru.

Yn ôl i’r brig

bbc-iplayer-plant

BBC iPlayer Kids

Mae'r ap wedi'i gynllunio ar gyfer plant yn unig, felly mae'n hawdd iawn ac yn ddiogel i'w ddefnyddio.

Oedran:  4+
Cost: Am ddim
Ar gael on Android a iOS

Mae BBC iPlayer Kids yn gadael i chi:

Gwyliwch eich hoff sioeau CBeebies a CBBC, i gyd mewn un lle, darganfyddwch fwy o sioeau y mae plant eich oedran yn eu caru.

Dadlwythwch eich hoff sioeau i wylio unrhyw le a rhannu'r ap gyda ffrindiau a theulu trwy ychwanegu proffiliau lluosog.

Yn ôl i’r brig

Netflix Dim ond i Blant

Adran gyfeillgar i blant wedi'i llenwi â ffilmiau a sioeau teledu

Oedran:  6+
Cost: Am ddim
Ar gael on iPad

Mae Netflix “Just for Kids” yn adran gyfeillgar i blant gyda ffilmiau a sioeau teledu yr ystyriwyd eu bod yn briodol ar gyfer plant 12 ac iau, gan chwarae rhyngwyneb defnyddiwr sy'n dod â delweddau disodli o'u hoff gymeriadau a genres.

Yn ôl i’r brig

swyddi diweddar