BWYDLEN

Band eang a rhwydweithiau symudol

Mae darparwyr band eang, symudol a WiFi yn cynnig hidlwyr i gyfyngu ar y cynnwys amhriodol y gallai plentyn ei weld. Gan fod yn rhaid gosod y rhain â llaw fel rheol, fe welwch restr gynhwysfawr o ganllawiau rheoli rhieni rydyn ni wedi'u creu i wneud y broses hon yn haws i'w dilyn gyda'n fideos cam wrth gam a'n cyfarwyddiadau gweledol.

Cyfyngiad hidlwyr rhwydwaith

Gellir amgryptio rhywfaint o gynnwys a gwefannau, sy'n golygu eu bod yn cael eu codio mewn ffordd sy'n atal y rheolyddion rhag gwybod beth yw'r cynnwys mewn gwirionedd, felly ni fydd hidlwyr o reidrwydd yn berthnasol. Mae yna hefyd ffyrdd o osgoi hidlwyr gan ddefnyddio'r hyn a elwir yn Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) os yw'ch plentyn yn ddigon selog yn dechnolegol.

Nid ydynt fel arfer yn cyfyngu ar bryniannau trwy apiau na defnyddio rhai rhaglenni sydd eisoes ar y ddyfais. Bydd angen i chi ystyried gosod rheolyddion a phlatfform eich dyfais (fel Chrome neu Netflix) rheolyddion hefyd.