BWYDLEN

Canllaw i Apiau

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWELER CANLLAW OEDRAN LLEIAF APP

Mynd i'r afael â'r apiau y mae plant yn eu defnyddio

Er y gall apiau sy'n addas i blant wneud defnyddio'r rhyngrwyd yn brofiad mwy hygyrch a difyr, mae'r miloedd o apiau sydd ar gael ar gyfer gwahanol fathau o bobl yn golygu ei bod yn bwysig sicrhau bod plant yn defnyddio rhai priodol.

Mae'r canllaw hwn yn mapio rhai o'r apiau mwyaf cyffredin sydd ar gael ac yn tynnu sylw at y rhai a allai greu sefyllfaoedd peryglus i blant, megis datgelu gwybodaeth bersonol yn anfwriadol, perygl dieithriaid a chynhyrchu biliau mawr trwy brynu mewn-app.

Mae hefyd yn cynnwys cyngor ar apiau y gellir eu defnyddio i wella dysgu a lles plant i'w helpu i gael y profiad gorau allan o'r byd ar-lein.

Toca-boca-app-image

Gweler apiau sy'n briodol i oedran bydd hynny'n helpu'ch plentyn i gael y gorau o'r rhyngrwyd.

Canllawiau ac adnoddau apiau

Ein hadrannau

Cyfryngau cymdeithasol ac apiau negeseuon

Dysgwch am gyfryngau cymdeithasol ac apiau negeseuon, a'r risgiau a'r buddion y maent yn eu hachosi i blant.

Darllen mwy

Hapchwarae cymdeithasol ac apiau ffrydio byw

Mynnwch gyngor ar apiau sy'n caniatáu i blant gysylltu ag eraill trwy gemau fideo a ffrydio byw.

Darllen mwy

Apiau dienw a decoy

Dysgwch beth yw apiau dienw a decoy, sut maen nhw'n gweithio a'r risgiau y mae plant yn eu hwynebu wrth eu defnyddio.

Darllen mwy

Apiau monitro a rheolaeth rhieni

Archwiliwch apiau sydd wedi'u cynllunio i helpu i wella diogelwch plant ar-lein trwy reolaethau rhieni gweithredol a monitro.

Darllen mwy