Canllaw i Apiau

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Mynd i'r afael â'r apiau y mae plant yn eu defnyddio

Er y gall apiau sy'n addas i blant wneud defnyddio'r rhyngrwyd yn brofiad mwy hygyrch a difyr, mae'r miloedd o apiau sydd ar gael ar gyfer gwahanol fathau o bobl yn golygu ei bod yn bwysig sicrhau bod plant yn defnyddio rhai priodol.

Mae'r canllaw hwn yn mapio rhai o'r apiau mwyaf cyffredin sydd ar gael ac yn tynnu sylw at y rhai a allai greu sefyllfaoedd peryglus i blant, megis datgelu gwybodaeth bersonol yn anfwriadol, perygl dieithriaid a chynhyrchu biliau mawr trwy brynu mewn-app.

Mae hefyd yn cynnwys cyngor ar apiau y gellir eu defnyddio i wella dysgu a lles plant i'w helpu i gael y profiad gorau allan o'r byd ar-lein.

Toca-boca-app-image

gweler apiau sy'n briodol i oedran bydd hynny'n helpu'ch plentyn i gael y gorau o'r rhyngrwyd.

Canllawiau ac adnoddau apiau

Ein hadrannau

Apiau rhwydweithio cymdeithasol

Cael mewnwelediad i fyd apiau rhwydwaith cymdeithasol a'r risgiau a'r buddion y maen nhw'n eu seibiant i blant.

Darllen mwy

Apiau Sgwrsio

Dysgu am apiau sy'n caniatáu i blant gynnal perthnasoedd ar-lein.

Darllen mwy

Apiau Adloniant a Decoy

Dysgu mwy am faterion sy'n gysylltiedig ag apiau anhysbys, decoy ac adloniant.

Darllen mwy

Canllaw adolygu apiau

Mae NSPCC NetAware yn ganllaw syml i rieni i'r rhwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau mwyaf poblogaidd.

Gweler yr adnodd
Sgroliwch i Fyny