Cyngor amser sgrin

Helpwch blant i gydbwyso amser sgrin a mabwysiadu diet digidol iach

 

FIDEO WATCH

Cael cydbwysedd amser sgrin

Gall amser sgrin gynnig cyfleoedd i blant ddysgu a datblygu sgiliau newydd wrth gyffyrddiad botwm ond fel unrhyw beth, gall gormod ohono gael effaith negyddol ar eu lles.

Wrth i blant heneiddio a mwy annibynnol ar-lein, gall dod o hyd i'r cydbwysedd cywir i'ch teulu fod yn heriol ond yr allwedd yw meddwl amdano yn gynnar a gosod rhai ffiniau clir o amgylch eu defnydd ar-lein.

Llywiwch ein hyb amser sgrin i ddarganfod mwy am ei effaith ar blant, y camau ymarferol y gallwch eu cymryd i wneud iddo weithio i chi a'ch plentyn a'r adnoddau sydd ar gael i'w cefnogi.

Canllawiau oedran amser sgrin

Gweler ein canllawiau oedran amser sgrin newydd i helpu plant i gael y gorau o'u hamser sgrin a mabwysiadu diet digidol iach.

Awgrymiadau amser sgrin uchaf rhieni

Adele Jennings o OurFamilyLife.co.uk yn rhannu ei chynghorion ar reoli amser sgrin gyda'i phlant
Gair i gall bwlb golau

Creu diet digidol cytbwys gydag awgrymiadau amser sgrin

Ein Adrannau

Dysgu amdano

Darganfyddwch sut y gall amser sgrin effeithio ar ddatblygiad eich plentyn

Darllen mwy

Amddiffyn eich plentyn

Mynnwch awgrymiadau ac offer ymarferol i adeiladu arferion da ar-lein

Darllen mwy

Deliwch ag ef

Sicrhewch gefnogaeth i ddelio â risgiau ar-lein y gallai plant eu hwynebu

Darllen mwy

Adnoddau

Gweler offer a sefydliadau technoleg a all helpu

Darllen mwy

Chwarae Gyda'n Gilydd / Chwarae Hwb Cyngor Hapchwarae Smart

Mynnwch gyngor i wneud hapchwarae yn hwyl, yn gyfrifol ac yn ddiogel i'r teulu cyfan.

Ymweld â'r canolbwynt

Canllaw Amser Sgrin

Dadlwythwch ein canllaw cyflym i amser sgrin i helpu'ch plentyn i ddod o hyd i'r cydbwysedd cywir rhwng gweithgareddau ar ac oddi ar-lein.

dysgu mwy
Sgroliwch i Fyny