BWYDLEN

Mynd i'r afael â newyddion ffug

a chamwybodaeth

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWYLIWCH FIDEO INTRO

Beth welwch chi yn yr adran hon

 • Dysgu am newyddion ffug
  Cael mewnwelediad i beth yw newyddion ffug a'r effaith y gall ei chael ar bobl ifanc.
  Darllen 5 -10 munud
 • Amddiffyn eich plentyn
  Mynnwch awgrymiadau ymarferol i rymuso'ch plentyn i gydnabod beth yw newyddion ffug a sut i atal ei ledaenu.
  Darllen 5 -10 munud
 • Delio â newyddion ffug
  Dysgwch pa sgyrsiau i'w cael gyda'ch plentyn os ydyn nhw wedi gweld neu ledaenu newyddion ffug neu wybodaeth anghywir ar-lein. Fe welwch hefyd ffyrdd i'w riportio i atal ei ledaenu ar-lein.
  Darllen 5 -10 munud
 • Adnoddau
  Gweler offer a sefydliadau technoleg a all gynnig cefnogaeth i chi a'ch plentyn.
  Darllenwch 5 munud
 • NEWYDD | Dewch o hyd i'r cwis teulu ffug
  Defnyddiwch y cwis i brofi gwybodaeth plant a phobl ifanc o newyddion ffug a chamwybodaeth
  Darllen 15 - 30 munud
 • Partneriaeth
  Mae'r canolbwynt cyngor hwn wedi'i greu mewn partneriaeth â Google. Dysgu mwy am ein partneriaeth a mentrau diogelwch digidol eraill y maen nhw'n eu gwneud i helpu teuluoedd i ddatblygu arferion digidol da ar-lein.
  Darllen 5 - 10 munud