BWYDLEN

PSA: Ymgyrch newydd wedi'i lansio i gynnig cyngor diogelwch ar-lein i deuluoedd

Mae'r ymgyrch, a grëwyd gan End Violence Against Children Fund ac a gefnogir gan Facebook, wedi'i lansio i helpu pobl ifanc i 'Aros yn ddiogel gartref. Cadwch yn Ddiogel ar-lein '.

Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda Facebook a chwaraewyr eraill y diwydiant i helpu i hybu ymgyrch ddiogelwch ar-lein ryngwladol i rieni, i helpu i gadw eu plant yn ddiogel yn ystod cyfnod cloi COVID-19. Yr ymgyrch gan Diwedd y Gronfa Trais yn erbyn Plant wedi cael ei lansio mewn cydweithrediad â phum llywodraeth, chwe chwmni a nifer o gyrff anllywodraethol.

Pa gyngor sydd ar gael i gefnogi rhieni?

Mae'r ymgyrch yn cynnwys fideo sy'n darparu'r camau canlynol i gadw plant yn ddiogel ar-lein:

 • Siaradwch â phlant am risgiau ar-lein
 • Arhoswch yn rhan o'u byd digidol
 • Gwybod gyda phwy maen nhw'n cysylltu ar-lein
 • Defnyddiwch osodiadau preifatrwydd a diogelwch
 • Blociwch ac adroddwch am bobl sy'n gwneud iddyn nhw deimlo'n anghyfforddus
 • Cadwch yn ddiogel gartref. Cadwch yn ddiogel ar-lein

Pa gyngor sydd ar gael i bobl ifanc?

Ar gyfer pobl ifanc yma mae fideo hefyd yn darparu'r pum cam canlynol i gadw'n ddiogel ar-lein:

 • Arhoswch yn effro - nid yw pethau bob amser yn ymddangos
 • Meddyliwch bob amser cyn i chi rannu
 • Defnyddiwch osodiadau preifatrwydd a diogelwch
 • Blociwch bobl nad ydych chi'n eu hadnabod nac yn ymddiried ynddynt
 • Dywedwch wrth oedolyn dibynadwy os oes unrhyw beth yn gwneud ichi deimlo'n anghyfforddus

Yn ogystal â'r fideos hyn, mae'r ymgyrch yn tynnu sylw at ystod o adnoddau sydd ar gael i reoli diogelwch ar-lein plant o ganllawiau ar reoli llwyfannau cymdeithasol fel Facebook ac Instagram i ffyrdd o fynd i'r afael â bwlio a meithrin perthynas amhriodol ar-lein.

I ddysgu mwy am y 'Cadwch yn Ddiogel gartref. Cadwch yn Ddiogel Ar-lein. ' ymgyrchu a chael mynediad at adnoddau ewch i: https://www.end-violence.org/safeonlinecovid

Llywiwch gyfryngau cymdeithasol yn ddiogel bwlb golau

Mynnwch offer ac awgrymiadau i gefnogi lles digidol eich plentyn ar Facebook, Instagram a WhatsApp.

Darllen mwy

swyddi diweddar