BWYDLEN

Cyhoeddi adroddiad

Os ydych chi'n poeni am unrhyw beth rydych chi neu'ch plentyn yn dod ar ei draws ar-lein, byddem yn eich cynghori i roi gwybod iddo ar unwaith i'r sefydliad perthnasol ac i'r wefan lle gwelsoch chi neu'ch plentyn ef. Mae'r dolenni isod yn mynd â chi'n uniongyrchol i dudalennau adroddiadau sefydliadau sy'n gallu cynnig cyngor.

Mae dolenni hefyd i'n tudalennau cyngor ar-lein, lle gallwch ddod o hyd i gyngor ar faterion penodol ynghyd â fforymau argymelledig i gael cefnogaeth a siarad â rhieni eraill.

Gallwch hefyd ymweld â'r Riportio Cynnwys Niweidiol gwefan i gael cefnogaeth bellach ar riportio mater ar-lein.

Rhoi gwybod am faterion ar-lein

Dewiswch y mater yr hoffech chi roi gwybod amdano neu gael mwy o wybodaeth amdano ac y bydd ehangu i ddangos y wybodaeth sydd ei hangen arnoch:

Adrodd SWGfL Cynnwys Niweidiol

Seiberfwlio

Riportiwch ef i'r ysgol

Riportiwch ef i'r ysgol

os yw'r person neu'r bobl sy'n bwlio yn dod o ysgol eich plentyn efallai y byddwch am gysylltu â'r ysgol yn uniongyrchol yn ei chylch. Dylai fod gan bob ysgol bolisi ac efallai bod ganddyn nhw fentoriaid a all helpu.

Rhowch wybod amdano

Heddlu

Heddlu

Os yw'r cynnwys yn rhywiol, wedi'i dargedu at ethnigrwydd, rhyw, anabledd neu rywioldeb eich plentyn, os oes bygythiadau yn cael eu gwneud i niweidio'ch plentyn neu annog eich plentyn i niweidio'i hun, yna ystyriwch riportio'r gweithgaredd i'r heddlu.

Rhowch wybod amdano

Cyfryngau cymdeithasol

Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch adrodd i'r darparwyr perthnasol ee Facebook, YouTube, Twitter gan ddefnyddio'r faner neu riportio dolenni ger y cynnwys.

Dyma restr o sut i riportio cynnwys amhriodol ar y llwyfannau cymdeithasol a gemau:

I ddysgu sut i riportio cam-drin yn y gêm ar lwyfannau eraill, ewch i Gwefan Cybersmile.

I gael mwy o gefnogaeth, ymwelwch â'n canllawiau cymdeithasol a hapchwarae sefydlu sut i wneud yn ddiogel.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Os yw seiberfwlio yn effeithio ar eich plentyn, rydym wedi llunio rhestr o linellau cymorth argymelledig, sefydliadau gwrth-fwlio a gwasanaethau cymorth a chwnsela lle gallwch gael mwy o help.

Adnoddau

Cynnwys amhriodol

CEOP

CEOP

Mae Gorchymyn Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol yn ymroddedig i fynd i'r afael â cham-drin rhywiol a chamfanteisio ar blant a phobl ifanc. Gallwch riportio pryderon am unrhyw ymddygiad rhywiol amheus yn uniongyrchol i CEOP.

Rhowch wybod amdano

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Os gwelwch unrhyw gynnwys rhywiol troseddol ar-lein gallwch ei riportio'n ddienw i'r Internet Watch Foundation.

Rhowch wybod amdano

Ofcom

Ofcom

Gweler cyngor gan Ofcom ar ble i roi gwybod am unrhyw gynnwys y mae eich plentyn wedi'i weld yr ydych chi'n credu sy'n anaddas ar eu cyfer.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Os oes angen mwy o gefnogaeth arnoch i helpu'ch plentyn i ddelio â gweld cynnwys amhriodol, mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau
Cyfryngau cymdeithasol

Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch adrodd i'r darparwyr perthnasol ee Facebook, YouTube, Twitter gan ddefnyddio'r faner neu riportio dolenni ger y cynnwys.

Dyma restr o sut i riportio cynnwys amhriodol ar y llwyfannau cymdeithasol a gemau:

I gael mwy o gefnogaeth, ymwelwch â'n canllawiau cymdeithasol a hapchwarae sefydlu sut i wneud yn ddiogel.

Rhowch wybod amdano

Ymbincio ar-lein

CEOP

CEOP

Mae Gorchymyn Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol yn ymroddedig i fynd i'r afael â cham-drin rhywiol a chamfanteisio ar blant a phobl ifanc. Gallwch riportio pryderon am unrhyw ymddygiad rhywiol amheus yn uniongyrchol i CEOP.

Rhowch wybod amdano

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Os gwelwch unrhyw gynnwys rhywiol troseddol ar-lein gallwch ei riportio'n ddienw i'r Internet Watch Foundation.

Rhowch wybod amdano

Ofcom

Ofcom

Gweler cyngor gan Ofcom ar ble i roi gwybod am unrhyw gynnwys y mae eich plentyn wedi'i weld yr ydych chi'n credu sy'n anaddas ar eu cyfer.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Os yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn effeithio ar eich plentyn, mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau

Pornograffi ar-lein

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Os gwelwch unrhyw gynnwys rhywiol troseddol ar-lein gallwch ei riportio'n ddienw i'r Internet Watch Foundation.

Rhowch wybod amdano

CEOP

CEOP

Mae Gorchymyn Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol yn ymroddedig i fynd i'r afael â cham-drin rhywiol a chamfanteisio ar blant a phobl ifanc. Gallwch riportio pryderon am unrhyw ymddygiad rhywiol amheus yn uniongyrchol i CEOP.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Os yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn effeithio ar eich plentyn, mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau

sexting

Cyfryngau cymdeithasol

Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch adrodd i'r darparwyr perthnasol ee Facebook, YouTube, Twitter gan ddefnyddio'r faner neu riportio dolenni ger y cynnwys.

Dyma restr o sut i riportio cynnwys amhriodol ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol:

I gael mwy o gefnogaeth, ymwelwch â'n cyfryngau cymdeithasol i sefydlu canllawiau diogel sut i wneud.

Rhowch wybod amdano

CEOP

CEOP

Mae Gorchymyn Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol yn ymroddedig i fynd i'r afael â cham-drin rhywiol a chamfanteisio ar blant a phobl ifanc. Gallwch riportio pryderon am unrhyw ymddygiad rhywiol amheus yn uniongyrchol i CEOP.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Os yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn effeithio ar eich plentyn, mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau

Radicaleiddio / casineb ar-lein

GOV.UK.

GOV.UK.

Riportiwch wybodaeth, lluniau neu fideos anghyfreithlon neu niweidiol rydych chi wedi'u darganfod ar y rhyngrwyd. Gallwch wneud eich adroddiad yn ddienw.

Rhowch wybod amdano

Gweithredu'n Gynnar

Gweithredu'n Gynnar

Dysgwch sut i adnabod arwyddion cynnar radicaleiddio a chael cefnogaeth.

Ymweld â'r safle

Gwir Weledigaeth

Gwir Weledigaeth

Os gwelwch unrhyw gynnwys sy'n annog casineb gallwch ei riportio i True Vision.

Rhowch wybod amdano

Llinell Gymorth Atal Cyngor Genedlaethol yr Heddlu

Llinell Gymorth Atal Cyngor Genedlaethol yr Heddlu

Os ydych chi'n credu bod rhywun rydych chi'n ei garu wedi cael ei radicaleiddio, ffoniwch 0800 011 3764 a rhannwch eich pryderon gyda swyddog hyfforddedig. Ar agor 09: 00-17: 00 bob dydd.

Ffoniwch nawr

Adnoddau bwlb golau

Gweler rhestr o adnoddau, sefydliadau a llinellau cymorth y gallwch eu defnyddio i helpu i gefnogi'ch plentyn ac i ddelio ag unrhyw bryderon sydd gennych am eithafiaeth a radicaleiddio.

Adnoddau

Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth

Twyll Gweithredu

Twyll Gweithredu

Gallwch riportio twyll sy'n cynnwys troseddau ar-lein neu ar y rhyngrwyd, gan ddefnyddio'r offeryn adrodd Twyll Gweithredu. Action Fraud yw canolfan riportio twyll genedlaethol y DU.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

I ddarganfod mwy am amddiffyn preifatrwydd eich plentyn ar-lein edrychwch ar ein hyb cyngor. Gallwch hefyd adolygu eich plentyn gosodiadau preifatrwydd ar bob safle rhwydweithio cymdeithasol maen nhw'n ei ddefnyddio.

Adnoddau

Riportio materion ar-lein ar gyfryngau cymdeithasol

Cliciwch neu tapiwch yr eiconau isod i gweler gwybodaeth ar ble i adrodd materion ar-lein ar wefannau cyfryngau cymdeithasol:

YouTube

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i riportio materion ar y platfform YouTube.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw sefydlu diogel sut i osod modd cyfyngedig ar blatfform YouTube i'w hamddiffyn rhag cynnwys oedolion.

Adnoddau

Instagram

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i riportio materion ar blatfform cyfryngau cymdeithasol Instagram.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw sut i osod gosodiadau preifatrwydd i helpu'ch plentyn i osod y gosodiadau preifatrwydd cywir ar yr app Instagram.

Adnoddau

WhatsApp

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i riportio materion ar blatfform cyfryngau cymdeithasol WhatsApp.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw sut i osod gosodiadau preifatrwydd i helpu'ch plentyn i osod y gosodiadau preifatrwydd cywir ar app Snapchat.

Adnoddau

Snapchat

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i riportio camdriniaeth ar blatfform cyfryngau cymdeithasol Snapchat.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw sut i osod gosodiadau preifatrwydd i helpu'ch plentyn i osod y gosodiadau preifatrwydd cywir ar app Snapchat.

Adnoddau

TikTok

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i riportio cynnwys amhriodol ac o faterion ar blatfform cyfryngau cymdeithasol TikTok.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw preifatrwydd gosodiadau sut i helpu'ch plentyn i osod y gosodiadau preifatrwydd cywir ar app TikTok.

Adnoddau

Discord

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i osod gosodiadau diogelwch ar Discord i atal derbyn unrhyw negeseuon diangen.

Rhowch wybod amdano

Ble i fynd am help

Os yw'ch plentyn yn cael ei effeithio gan rywbeth maen nhw wedi'i weld neu ei brofi ar-lein mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Dyma rai sefydliadau argymelledig i gysylltu â:

 • Mae NSPCC yn cynnig cyngor a llinell gymorth: 0808 800 5000 neu drwy destun 88858
 • Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein Gweithwyr Proffesiynol: 0844 381 4772
 • Stop it Now! Llinell gymorth: 0808 1000 900
 • Mae Kidscape yn cynnig cefnogaeth i fynd i'r afael â bwlio
 • Llinell gymorth gyfrinachol ar gyfer o dan 25s - 0808 808 4994 a sgwrs we
 • Llinell gymorth yr Alban ar gyfer cefnogi rhieni a gofalwyr - 08000 28 22 33
 • Llinell gymorth rhieni Young Minds - 0808 802 5544

Fforymau Rhieni

Os byddai'n well gennych siarad â rhai o'r rhieni a allai fod yn cael yr un math o faterion â chi, yna ymunwch ag un o'r fforymau hyn i ddechrau siarad. Mae pob un yn cynnig lle cyfeillgar i drafod y materion y gallech ddod ar eu traws fel rhiant.

 • Mae bywydau teulu yn darparu cefnogaeth ar faterion diogelwch ar-lein
 • Fforymau diogelwch Mumsnet Ar-lein
 • Parth Rhieni yn darparu gwybodaeth i rieni
 • Mae Netmums yn cysylltu rhieni i rannu profiadau