Cyhoeddi adroddiad

Os ydych chi'n poeni am unrhyw beth rydych chi neu'ch plentyn yn dod ar ei draws ar-lein, byddem yn eich cynghori i roi gwybod iddo ar unwaith i'r sefydliad perthnasol ac i'r wefan lle gwelsoch chi neu'ch plentyn ef. Mae'r dolenni isod yn mynd â chi'n uniongyrchol i dudalennau adroddiadau sefydliadau sy'n gallu cynnig cyngor.

Mae dolenni hefyd i'n tudalennau cyngor ar-lein, lle gallwch ddod o hyd i gyngor ar faterion penodol ynghyd â fforymau argymelledig i gael cefnogaeth a siarad â rhieni eraill.

Gallwch hefyd ymweld â'r Riportio Cynnwys Niweidiol gwefan i gael cefnogaeth bellach ar riportio mater ar-lein.

Rhoi gwybod am faterion ar-lein

Dewiswch y mater yr hoffech chi roi gwybod amdano neu gael mwy o wybodaeth amdano ac y bydd ehangu i ddangos y wybodaeth sydd ei hangen arnoch:

Seiberfwlio

Riportiwch ef i'r ysgol

Riportiwch ef i'r ysgol

os yw'r person neu'r bobl sy'n bwlio yn dod o ysgol eich plentyn efallai y byddwch am gysylltu â'r ysgol yn uniongyrchol yn ei chylch. Dylai fod gan bob ysgol bolisi ac efallai bod ganddyn nhw fentoriaid a all helpu.

Rhowch wybod amdano

Heddlu

Heddlu

Os yw'r cynnwys yn rhywiol, wedi'i dargedu at ethnigrwydd, rhyw, anabledd neu rywioldeb eich plentyn, os oes bygythiadau yn cael eu gwneud i niweidio'ch plentyn neu annog eich plentyn i niweidio'i hun, yna ystyriwch riportio'r gweithgaredd i'r heddlu.

Rhowch wybod amdano

Cyfryngau cymdeithasol

Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch adrodd i'r darparwyr perthnasol ee Facebook, YouTube, Twitter gan ddefnyddio'r faner neu riportio dolenni ger y cynnwys.

Dyma restr o sut i riportio cynnwys amhriodol ar y llwyfannau cymdeithasol a gemau:

I ddysgu sut i riportio cam-drin yn y gêm ar lwyfannau eraill, ewch i Gwefan Cybersmile.

I gael mwy o gefnogaeth, ymwelwch â'n canllawiau cymdeithasol a hapchwarae sefydlu sut i wneud yn ddiogel.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Os yw seiberfwlio yn effeithio ar eich plentyn, rydym wedi llunio rhestr o linellau cymorth argymelledig, sefydliadau gwrth-fwlio a gwasanaethau cymorth a chwnsela lle gallwch gael mwy o help.

Adnoddau

Cynnwys amhriodol

CEOP

CEOP

Mae Gorchymyn Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol yn ymroddedig i fynd i'r afael â cham-drin rhywiol a chamfanteisio ar blant a phobl ifanc. Gallwch riportio pryderon am unrhyw ymddygiad rhywiol amheus yn uniongyrchol i CEOP.

Rhowch wybod amdano

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Os gwelwch unrhyw gynnwys rhywiol troseddol ar-lein gallwch ei riportio'n ddienw i'r Internet Watch Foundation.

Rhowch wybod amdano

Ofcom

Ofcom

Gweler cyngor gan Ofcom ar ble i roi gwybod am unrhyw gynnwys y mae eich plentyn wedi'i weld yr ydych chi'n credu sy'n anaddas ar eu cyfer.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Os oes angen mwy o gefnogaeth arnoch i helpu'ch plentyn i ddelio â gweld cynnwys amhriodol, mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau
Cyfryngau cymdeithasol

Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch adrodd i'r darparwyr perthnasol ee Facebook, YouTube, Twitter gan ddefnyddio'r faner neu riportio dolenni ger y cynnwys.

Dyma restr o sut i riportio cynnwys amhriodol ar y llwyfannau cymdeithasol a gemau:

I gael mwy o gefnogaeth, ymwelwch â'n canllawiau cymdeithasol a hapchwarae sefydlu sut i wneud yn ddiogel.

Rhowch wybod amdano

Ymbincio ar-lein

CEOP

CEOP

Mae Gorchymyn Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol yn ymroddedig i fynd i'r afael â cham-drin rhywiol a chamfanteisio ar blant a phobl ifanc. Gallwch riportio pryderon am unrhyw ymddygiad rhywiol amheus yn uniongyrchol i CEOP.

Rhowch wybod amdano

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Os gwelwch unrhyw gynnwys rhywiol troseddol ar-lein gallwch ei riportio'n ddienw i'r Internet Watch Foundation.

Rhowch wybod amdano

Ofcom

Ofcom

Gweler cyngor gan Ofcom ar ble i roi gwybod am unrhyw gynnwys y mae eich plentyn wedi'i weld yr ydych chi'n credu sy'n anaddas ar eu cyfer.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Os yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn effeithio ar eich plentyn, mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau

Pornograffi ar-lein

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd

Os gwelwch unrhyw gynnwys rhywiol troseddol ar-lein gallwch ei riportio'n ddienw i'r Internet Watch Foundation.

Rhowch wybod amdano

CEOP

CEOP

Mae Gorchymyn Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol yn ymroddedig i fynd i'r afael â cham-drin rhywiol a chamfanteisio ar blant a phobl ifanc. Gallwch riportio pryderon am unrhyw ymddygiad rhywiol amheus yn uniongyrchol i CEOP.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Os yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn effeithio ar eich plentyn, mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau

sexting

Cyfryngau cymdeithasol

Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch adrodd i'r darparwyr perthnasol ee Facebook, YouTube, Twitter gan ddefnyddio'r faner neu riportio dolenni ger y cynnwys.

Dyma restr o sut i riportio cynnwys amhriodol ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol:

I gael mwy o gefnogaeth, ymwelwch â'n cyfryngau cymdeithasol i sefydlu canllawiau diogel sut i wneud.

Rhowch wybod amdano

CEOP

CEOP

Mae Gorchymyn Prif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol yn ymroddedig i fynd i'r afael â cham-drin rhywiol a chamfanteisio ar blant a phobl ifanc. Gallwch riportio pryderon am unrhyw ymddygiad rhywiol amheus yn uniongyrchol i CEOP.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Os yw meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn effeithio ar eich plentyn, mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Gweler ein rhestr o adnoddau defnyddiol i gael cefnogaeth bellach.

Adnoddau

Radicaleiddio / casineb ar-lein

GOV.UK.

GOV.UK.

Riportiwch wybodaeth, lluniau neu fideos anghyfreithlon neu niweidiol rydych chi wedi'u darganfod ar y rhyngrwyd. Gallwch wneud eich adroddiad yn ddienw.

Rhowch wybod amdano

Dewch i Ni Siarad Amdani

Dewch i Ni Siarad Amdani

Menter a ddyluniwyd i ddarparu cymorth ac arweiniad ymarferol ynghylch terfysgaeth a radicaleiddio.

Ymweld â'r safle

Gwir Weledigaeth

Gwir Weledigaeth

Os gwelwch unrhyw gynnwys sy'n annog casineb gallwch ei riportio i True Vision.

Rhowch wybod amdano

Adnoddau bwlb golau

Gweler rhestr o adnoddau, sefydliadau a llinellau cymorth y gallwch eu defnyddio i helpu i gefnogi'ch plentyn ac i ddelio ag unrhyw bryderon sydd gennych am eithafiaeth a radicaleiddio.

Adnoddau

Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth

Twyll Gweithredu

Twyll Gweithredu

Gallwch riportio twyll sy'n cynnwys troseddau ar-lein neu ar y rhyngrwyd, gan ddefnyddio'r offeryn adrodd Twyll Gweithredu. Action Fraud yw canolfan riportio twyll genedlaethol y DU.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

I ddarganfod mwy am amddiffyn preifatrwydd eich plentyn ar-lein edrychwch ar ein hyb cyngor. Gallwch hefyd adolygu eich plentyn gosodiadau preifatrwydd ar bob safle rhwydweithio cymdeithasol maen nhw'n ei ddefnyddio.

Adnoddau

Riportio materion ar-lein ar gyfryngau cymdeithasol

Cliciwch neu tapiwch yr eiconau isod i gweler gwybodaeth ar ble i adrodd materion ar-lein ar wefannau cyfryngau cymdeithasol:

YouTube

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i riportio materion ar y platfform YouTube.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw sefydlu diogel sut i osod modd cyfyngedig ar blatfform YouTube i'w hamddiffyn rhag cynnwys oedolion.

Adnoddau

Instagram

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i riportio materion ar blatfform cyfryngau cymdeithasol Instagram.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw sut i osod gosodiadau preifatrwydd i helpu'ch plentyn i osod y gosodiadau preifatrwydd cywir ar yr app Instagram.

Adnoddau

WhatsApp

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i riportio materion ar blatfform cyfryngau cymdeithasol WhatsApp.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw sut i osod gosodiadau preifatrwydd i helpu'ch plentyn i osod y gosodiadau preifatrwydd cywir ar app Snapchat.

Adnoddau

Snapchat

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i riportio camdriniaeth ar blatfform cyfryngau cymdeithasol Snapchat.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw sut i osod gosodiadau preifatrwydd i helpu'ch plentyn i osod y gosodiadau preifatrwydd cywir ar app Snapchat.

Adnoddau

TikTok

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i riportio cynnwys amhriodol ac o faterion ar blatfform cyfryngau cymdeithasol TikTok.

Rhowch wybod amdano
Adnoddau bwlb golau

Defnyddiwch ein canllaw preifatrwydd gosodiadau sut i helpu'ch plentyn i osod y gosodiadau preifatrwydd cywir ar app TikTok.

Adnoddau

Discord

Ar plaftorm

Ar plaftorm

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i ddarganfod sut i osod gosodiadau diogelwch ar Discord i atal derbyn unrhyw negeseuon diangen.

Rhowch wybod amdano

Ble i fynd am help

Os yw'ch plentyn yn cael ei effeithio gan rywbeth maen nhw wedi'i weld neu ei brofi ar-lein mae yna lawer o leoedd i fynd am fwy o help a chyngor. Dyma rai sefydliadau argymelledig i gysylltu â:

Fforymau Rhieni

Os byddai'n well gennych siarad â rhai o'r rhieni a allai fod yn cael yr un math o faterion â chi, yna ymunwch ag un o'r fforymau hyn i ddechrau siarad. Mae pob un yn cynnig lle cyfeillgar i drafod y materion y gallech ddod ar eu traws fel rhiant.

Sgroliwch i Fyny