BWYDLEN

Peryglon môr-ladrad digidol

Datgelu'r risgiau y mae'n rhaid i chi eu gwybod

Mae'r rhyngrwyd yn llawn cynnwys gwych i blant a phobl ifanc. Fodd bynnag, gall ffrydio neu lawrlwytho o wefannau anghyfreithlon, a elwir hefyd yn fôr-ladrad digidol, eu hamlygu i rai erchyllterau cudd fel cynnwys sy'n amhriodol o ran oedran, aflonyddu pop-ups a bygythiadau seiber.

Efallai y bydd dyfeisiau eich teulu yn dioddef o firysau a gallech chi ddioddef twyll. Nid yw sylwi ar y risgiau bob amser yn hawdd. Dyna pam rydyn ni wedi creu'r canolbwynt gwybodaeth hwn i'ch helpu chi i amddiffyn eich teulu rhag peryglon môr-ladrad digidol.

Gweler yr ystadegau

Pan ofynnwyd iddynt, honnodd grŵp o ymatebwyr i'r arolwg a dorrodd ac a ffrydiodd yn anghyfreithlon eu bod wedi profi'r erchyllterau cudd hyn:

STAT 1: Roedd 50% yn agored i gynnwys amhriodol o ran oedran

Nid oes unrhyw reolaethau rhieni gyda chynnwys môr-ladron a gall hysbysebion penodol ymddangos ar unrhyw adeg.

STAT 2: Cafodd eu dyfeisiau eu heintio gan Malware

Gall llawer o'r gwefannau anghyfreithlon hyn osod firysau ar ddyfeisiau eich teulu. Gall y firysau hyn, a elwir hefyd yn feddalwedd maleisus neu faleisus, ysbïo ar eich gweithgaredd digidol, cloi eich dyfais nes bod pridwerth yn cael ei dalu neu roi mynediad i'ch hacwyr i hacwyr.

STAT 3: Dioddefodd 47% o dwyll

Mae troseddwyr yn defnyddio ffrydiau, gwefannau a lawrlwythiadau anghyfreithlon i geisio hacio i mewn i ddyfeisiau a chael gafael ar eich cyfrineiriau preifat.

* Ffynhonnell: O sampl gynrychioliadol genedlaethol o 1,000 o ymatebwyr o Dynata, platfform data a mewnwelediadau plaid gyntaf fwyaf y byd, Medi 2020.

Ymchwil dogfen

Am fwy o ffeithiau, gweler y Adroddiad Peryglon Digidol Mumsnet

Darllenwch yr adroddiad mumsnet

Dyma beth allwch chi ei wneud i gadw'ch teulu'n ddiogel

Cadwch at wasanaethau y gallwch chi ymddiried ynddynt

Arhoswch gyda'r gwasanaethau cyfreithlon, dibynadwy rydych chi'n eu hadnabod, ar-lein ac ar eich teledu.

Gosod rheolaethau rhieni

Cymhwyso rheolyddion rhieni i ddyfeisiau sydd wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd. Dylai hyd yn oed eich teledu adael ichi gyfyngu mynediad i bori rhyngrwyd.

Gosod ffiniau ar-lein

Gweithio gyda'ch plentyn a chytuno pa wefannau ac apiau sydd orau iddyn nhw eu defnyddio. Gallwch eu hadolygu wrth iddynt heneiddio a thrafod unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu.

Dyma farn rhieni

Gwyliwch y fideos canlynol i ddysgu mwy am bryderon rhieni ar y mater hwn.

Rhieni go iawn ar: Môr-ladrad yn arwain at fynediad camera
Arddangos trawsgrifiad fideo
Nid yw llawer o blant ifanc yn ymwybodol bod eu cyfrifiaduron yn mynd i gael eu hacio.

Gall meddalwedd faleisus reoli'ch dyfais a chyrchu ei gamera. Mae hynny'n wirioneddol frawychus yn tydi. Ydw. Rydw i

ofnus iawn i lawrlwytho unrhyw beth nad wyf yn ei wybod eisoes sy'n gwbl gyfreithlon. O ran môr-ladrad

does dim byd am ddim. Rwy'n gwybod fel rhiant bod angen i mi wneud mwy o ran y pwnc hwn.

Byddwn yn sgwrsio â'r plant, dim ond am nad yw'n dda ac mae'n anghyfreithlon. Ydw.

Rhieni go iawn ar: Peryglon Môr-ladrad Digidol
Arddangos trawsgrifiad fideo
Nid yw ein plant yn gwybod beth yw môr-ladrad

mewn tri o bobl yn defnyddio ffrydio anghyfreithlon

roedd safleoedd yn agored i oedran

cynnwys amhriodol sy'n codi ofn ar hyn

yn frawychus iawn a allai fod yn unrhyw beth

nid yw'n ymwneud â phornograffi yn unig y gallai

fod yn unrhyw beth nad ydyn nhw i fod iddo

gweld

dyna pam rydyn ni mor bendant

am y math iawn o wefannau dwi ddim

fel hyn

dwi'n meddwl bod angen i ni siarad â'r plant ie

Rhieni go iawn ar: Môr-ladrad yn arwain at dwyll
Arddangos trawsgrifiad fideo
Rydyn ni wedi cael y sgwrs, peidiwch â lawrlwytho cynnwys anghyfreithlon. Apiau sy'n caniatáu ichi ffrydio'n anghyfreithlon

rhannwch eich manylion preifat gyda throseddwyr. Ydyn nhw? Gall ddwyn eich holl wybodaeth, fe all

dwyn eich holl ddata a dwyn manylion eich cyfrif banc. Nid bod gennym lawer iddynt ei gael.

Mae am ddim fel y gallant gael eich gwybodaeth. Pan ewch chi i mewn

y mathau hynny o wefannau na allwch warantu'r diogelwch.

 • mae llawer o blant ifanc ddim yn ymwybodol bod eu cyfrifiaduron yn mynd i gael eu hacio gall meddalwedd maleisus reoli'ch dyfais a chyrchu ei gamera sy'n wirioneddol frawychus onid yw, ie, mae gen i ofn lawrlwytho unrhyw beth nad ydw i eisoes yn gwybod yw yn hollol gyfreithlon o ran môr-ladrad does dim byd am ddim rydw i'n ei wybod fel rhiant. Mae angen i mi wneud mwy o ran y pwnc hwn, byddwn ni'n sgwrsio â'r plant dim ond am nad yw'n dda ac mae'n anghyfreithlon ie
  Arddangos trawsgrifiad fideo
  #
 • 00:00 nid yw ein plant yn gwybod beth yw môr-ladrad yn un 00:02 o bob tri o bobl sy'n defnyddio ffrydio anghyfreithlon Roedd safleoedd 00:04 yn agored i oed 00:05 cynnwys amhriodol sy'n ddychrynllyd mae'r 00:07 hwn yn frawychus iawn a allai fod yn unrhyw beth 00: 09 nid yw'n ymwneud â phornograffi yn unig, gallai 00:11 fod yn unrhyw beth nad ydyn nhw i fod i 00:13 gweler 00:13 dyna pam rydyn ni mor bendant 00:17 am y math iawn o wefannau dwi ddim yn eu hoffi 00:20 y 00:21 hwn dwi'n meddwl bod angen i ni siarad â'r plant ie
  Arddangos trawsgrifiad fideo
  #
 • 00:00 Rydyn ni wedi cael y sgwrs, peidiwch â lawrlwytho cynnwys anghyfreithlon. Mae apiau sy'n caniatáu ichi ffrydio'n anghyfreithlon 00:05 yn rhannu'ch manylion preifat â throseddwyr. Ydyn nhw? Gall ddwyn eich holl wybodaeth, gall 00:11 ddwyn eich holl ddata a dwyn manylion eich cyfrif banc. Nid bod gennym lawer iddynt ei gael. 00:17 Mae am ddim fel y gallant gael eich gwybodaeth. Pan ewch i mewn i 00:22 y mathau hynny o wefannau ni allwch warantu'r diogelwch.
  Arddangos trawsgrifiad fideo
  #

Dyma sut mae plentyn yn ei weld

Darllenwch brofiad plentyn o wylio cynnwys môr-ladron.

Erthyglau cysylltiedig â sylw
Mae'r blogiwr rhianta Harriet Shearsmith yn ymuno â galwad Internet Matters i rieni i gael gwybod am risgiau môr-ladrad digidol
Mae'r blogiwr rhianta Harriet Shearsmith yn ymuno â galwad Internet Matters i rieni i gael gwybod am risgiau môr-ladrad digidol
Darllenwch yr erthygl
Codi ymwybyddiaeth o beryglon cysylltiedig cynnwys môr-ladron ar les plant
Codi ymwybyddiaeth o beryglon cysylltiedig cynnwys môr-ladron ar les plant
Darllenwch yr erthygl

Adnoddau a chanllawiau ategol

Defnyddiwch yr adnoddau canlynol i helpu i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag y risgiau sy'n gysylltiedig â môr-ladrad digidol a'u helpu i wneud dewisiadau mwy diogel ar-lein.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella