Peryglon môr-ladrad digidol

Yr hyn y mae angen i rieni a gofalwyr ei wybod

Gall ffrydio o wefannau anawdurdodedig, a elwir hefyd yn fôr-ladrad digidol, ddatgelu plant a phobl ifanc i rai peryglon gwirioneddol, gan gynnwys cynnwys sy'n amhriodol i'w hoedran, aflonyddu pop-ups a bygythiadau seiber. Yn yr adran hon o'r wefan, gallwch ddysgu mwy am y mater a helpu i amddiffyn plant rhag y risgiau sy'n gysylltiedig â môr-ladrad digidol.

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym?

Rhieni go iawn ar: Môr-ladrad yn arwain at fynediad camera
Arddangos trawsgrifiad fideo
00: 00
nid yw llawer o blant ifanc yn ymwybodol
00: 01
bod eu cyfrifiaduron yn mynd i fod
00: 02
hacio
00: 03
gall meddalwedd faleisus reoli'ch dyfais a
00: 05
cyrchu ei gamera
00: 07
mae hynny'n wirioneddol frawychus ynte, ie ydw i
00: 09
ofnus iawn lawrlwytho unrhyw beth sydd
00: 11
dwi ddim yn gwybod yn barod
00: 12
yn gwbl gyfreithlon o ran môr-ladrad
00: 15
does dim byd am ddim
00: 16
dwi'n gwybod fel rhiant mae angen i mi wneud mwy
00: 18
o ran y pwnc hwn
00: 20
byddwn yn sgwrsio â'r plant dim ond oherwydd ei fod
00: 22
ddim yn dda
00: 23
ac mae'n anghyfreithlon ie
Rhieni go iawn ar: Peryglon Môr-ladrad Digidol
Arddangos trawsgrifiad fideo
00: 00
nid yw ein plant yn gwybod beth yw môr-ladrad
00: 02
mewn tri o bobl yn defnyddio ffrydio anghyfreithlon
00: 04
roedd safleoedd yn agored i oedran
00: 05
cynnwys amhriodol sy'n codi ofn ar hyn
00: 07
yn frawychus iawn a allai fod yn unrhyw beth
00: 09
nid yw'n ymwneud â phornograffi yn unig y gallai
00: 11
fod yn unrhyw beth nad ydyn nhw i fod iddo
00: 13
gweld
00: 13
dyna pam rydyn ni mor bendant
00: 17
am y math iawn o wefannau dwi ddim
00: 20
fel hyn
00: 21
dwi'n meddwl bod angen i ni siarad â'r plant ie
Rhieni go iawn ar: Môr-ladrad yn arwain at dwyll
Arddangos trawsgrifiad fideo
00: 00
Rydyn ni wedi cael y sgwrs, peidiwch â lawrlwytho cynnwys anghyfreithlon. Apiau sy'n caniatáu ichi ffrydio'n anghyfreithlon
00: 05
rhannwch eich manylion preifat gyda throseddwyr. Ydyn nhw? Gall ddwyn eich holl wybodaeth, fe all
00: 11
dwyn eich holl ddata a dwyn manylion eich cyfrif banc. Nid bod gennym lawer iddynt ei gael.
00: 17
Mae am ddim fel y gallant gael eich gwybodaeth. Pan ewch chi i mewn
00: 22
y mathau hynny o wefannau na allwch warantu'r diogelwch.

Beth yw peryglon môr-ladrad digidol i blant?

Er y gallai plant ac oedolion fel ei gilydd gael eu temtio i ffrydio neu lawrlwytho eu hoff sioeau teledu, ffilmiau neu gerddoriaeth ar-lein, os na chaiff ei wneud trwy wasanaethau cyfreithlon, gall clic diniwed arwain at ganlyniadau difrifol.

Nid yw gwefannau ac apiau ffrydio anghyfreithlon yn dod gyda rheolaethau rhieni, ac felly mae risg real iawn y gallai plant fod yn agored i gynnwys amhriodol o ran oedran, pop-ups tramgwyddus neu gynnwys annifyr. Mewn gwirionedd, mae 1 o bob 3 o bobl sy'n ffrydio'n anghyfreithlon yn cyfaddef eu bod wedi bod yn agored i'r risgiau hyn.

Mae yna beryglon eraill. Gall llawer o'r gwefannau anghyfreithlon hyn osod firysau ar ein dyfeisiau, heb i ni wybod hyd yn oed. Gall y firysau hyn gymryd rheolaeth ar ddyfeisiau neu hyd yn oed eu camerâu, neu gyrchu gwybodaeth bersonol.

Os ydych chi'n poeni am eich plentyn yn ddamweiniol, neu hyd yn oed yn fwriadol, yn cyrchu cynnwys anghyfreithlon neu amhriodol yna nid ydych chi ar eich pen eich hun. Darllenwch ymlaen i gael mwy o awgrymiadau, awgrymiadau a gwybodaeth am sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Beth mae'r ymchwil yn ei ddweud wrthym?

Profiad person ifanc o fôr-ladrad digidol

Darllenwch brofiad plentyn o wylio cynnwys môr-ladron

Mae Hannah yn rhannu ei phrofiad o lawrlwytho a gwylio cynnwys môr-ladron ar-lein a sut y gwnaeth ei rhieni ei chefnogi i reoli'r risgiau cysylltiedig.

Darllenwch yr erthygl
Erthyglau cysylltiedig â sylw
Mae'r blogiwr rhianta Harriet Shearsmith yn ymuno â galwad Internet Matters i rieni i gael gwybod am risgiau môr-ladrad digidol
Mae'r blogiwr rhianta Harriet Shearsmith yn ymuno â galwad Internet Matters i rieni i gael gwybod am risgiau môr-ladrad digidol
Darllenwch yr erthygl
Codi ymwybyddiaeth o beryglon cysylltiedig cynnwys môr-ladron ar les plant
Codi ymwybyddiaeth o beryglon cysylltiedig cynnwys môr-ladron ar les plant
Darllenwch yr erthygl

Adnoddau a chanllawiau ategol

Defnyddiwch yr adnoddau canlynol i helpu i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag y risgiau sy'n gysylltiedig â môr-ladrad digidol a'u helpu i wneud dewisiadau mwy diogel ar-lein.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym pam
Sgroliwch i Fyny