BWYDLEN

Y Sims - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Wedi'i lansio gyntaf yn 2000, mae The Sims yn un o'r cyfresi gemau fideo sydd wedi gwerthu orau erioed ac ar hyn o bryd mae ganddo bedwar rhyddfraint. Mae gan y Sims 4 bron i 36 miliwn o chwaraewyr, felly rydyn ni'n amlinellu'r hyn sydd i'w wybod a sut y gallwch chi helpu'ch plant i chwarae'n ddiogel ac yn gyfrifol.

Trosolwg o gêm The Sims

Wedi'i greu gan Electronic Arts a'i ddatblygu gan Maxis, rhyddhawyd The Sims yn 2000. Ers hynny, bu pedwar rhandaliad yn y gyfres a gwahanol sgil-gynhyrchion a fersiynau symudol o'r gêm.

Gêm efelychu bywyd rhyngweithiol un chwaraewr yw'r Sims sy'n rhoi'r pŵer i chi greu a rheoli eich cymeriad Sims eich hun. Gallwch greu teuluoedd, adeiladu cartrefi, a chwblhau amrywiol weithgareddau o ddydd i ddydd fel cysgu, bwyta, gweithio, ac ati.

Yn 2014, rhyddhawyd y rhandaliad diweddaraf, The Sims 4. Mae ganddo 11 pecyn ehangu a 10 pecyn gêm (ychwanegion y gallwch eu prynu ar gyfer mwy o gameplay), a'r diweddaraf yw Cottage Living.

Mae yna ychwanegion ychwanegol hefyd o'r enw Stwff Packs and Kits. Yn wahanol i'r pecynnau ehangu a gemau, mae'r ychwanegiadau hyn yn cynnig eitemau adeiladu newydd ac eitemau Creu Sim (CAS) yn hytrach na swyddogaethau gameplay newydd. Yn gyfan gwbl, mae 18 pecyn stwff a 7 cit ar gael i'w prynu.

Mae gameplay yn dibynnu ar arddull chwarae'r defnyddiwr. Mae'n well gan rai adeiladu tra bod eraill yn hoffi creu llinell stori i'w dilyn. Gellir dilyn neu anwybyddu nodau gyrfa a ffordd o fyw, sy'n golygu y gellir teilwra'r gêm i weddu i unrhyw un.

Gellir chwarae gêm Sims 4 ar gyfrifiadur personol (Microsoft / macOS), PS4 ac Xbox One.

Beth yw'r sgôr oedran?

Mae gan y Sims 4 a Sgôr PEGI o 12+.

Mae PEGI yn diffinio'r sgôr hon: 'Byddai gemau fideo sy'n dangos trais o natur ychydig yn fwy graffig tuag at gymeriadau ffantasi neu drais nad yw'n realistig tuag at gymeriadau tebyg i bobl yn y categori oedran hwn. Gall ensyniadau rhywiol neu osgo rhywiol fod yn bresennol, tra bod yn rhaid i unrhyw iaith ddrwg yn y categori hwn fod yn ysgafn. '

Beth sy'n wych am The Sims 4?

Y Sims 4 yw'r gêm sylfaen orau o'r fasnachfraint sy'n gwerthu orau, gan ddenu miliynau o chwaraewyr ledled y byd. Dyma rai rhesymau pam ei fod mor boblogaidd:

 • Hawdd i'w chwarae - Cymharol hawdd i'w godi, ei ddeall a'i chwarae gan nad oes angen llawer o sgil dechnegol arno.
 • Sim bywyd ac addasu - Gall chwaraewyr addasu sims, cartrefi a chymdogaethau. Gallant hefyd lawrlwytho addasiadau gêm (mods). Mae rhai mods yn cynnwys nodweddion newydd, gwrthrychau a chodau twyllo tra bod eraill yn syml yn trwsio chwilod yn y gêm. Fodd bynnag, gall rhai fod yn amhriodol (gweler isod).
 • Iaith Sim - Mae gan y Sims eu hiaith eu hunain o'r enw 'tebygu', sydd wedi ennill poblogrwydd. Mae hyd yn oed wedi arwain at Katy Perry a artistiaid eraill ail-greu rhai o'u caneuon yn yr iaith!
 • Cymuned YouTube - Mae dylanwadwyr yn llifo'n fyw ac yn uwchlwytho recordiadau o gameplay The Sims 4. Mae'r fideos a'r ffrydiau hyn yn cynnwys adeiladu, heriau a straeon. Mae dylanwadwyr yn hoffi James Turner ac lilsimsie wedi derbyn cannoedd o filoedd o safbwyntiau ar gyfer eu fideos.
 • Cymuned Twitch - Mae'r gêm hefyd yn boblogaidd oherwydd ei dilynwyr 4.8m ar Twitch. Mae eu sianel yn gadael i fudferwyr wylio ffrydiau byw o'r gameplay, dysgu am ddatganiadau a diweddariadau gemau newydd a chael help arall gyda nodweddion y gêm.
  Ddim yn siŵr beth yw Twitch? Edrychwch ar ein arwain er gwybodaeth.
 • Heriau personol - Mae chwaraewyr yn creu heriau i wneud y gêm yn fwy diddorol. Mae'r heriau hyn yn amrywio o 'Rags to Riches' i 'Yr Her Etifeddiaeth'. Gall ychwanegu haen o gymhlethdod a hwyl i'r gêm.
 • Diweddariadau rheolaidd - Mae'r datblygwyr yn rhyddhau cynnwys newydd yn rheolaidd. Mae llawer o'r cynnwys newydd yn cael ei greu gan ddylunwyr, dylanwadwyr a chrewyr cynnwys arfer yn y byd go iawn.
 • Math o ddihangfa - Mae'r Sims 4 yn caniatáu i chwaraewyr gyfnewid eu byd go iawn am un rhithwir sy'n llawn ffantasi a dychymyg.

Beth i wylio amdano 

Mae'r cynnwys yn gyffredinol addas ar gyfer 12 oed a hŷn. Fodd bynnag, mae rhai pethau i wylio amdanynt:

 • Trais yn y - Mae trais wedi'i gyfyngu i hiwmor 'slapstick' neu gartwn. Fodd bynnag, gall chwaraewyr gael eu trydanu gan plwg neu farw mewn tân. Felly, gall fod yn anaddas i blant ifanc iawn.
 • Noethni a chynnwys rhywiol - Gall chwaraewyr wneud i Sims gael rhyw ('woohoo' yn Simlish), sy'n digwydd o dan y cynfasau neu mewn lleoedd cudd eraill, felly ni ddangosir noethni. Mae cymeriadau'n cael eu sensro pan maen nhw'n defnyddio'r ystafell ymolchi neu i'w gweld yn eu dillad isaf.
 • Prynu mewn-app - Os yw gwybodaeth eich cerdyn credyd yn cael ei chadw ar eich cyfrif Origin rydych chi'n ei defnyddio i chwarae The Sims 4, gall fod yn hawdd iawn prynu pecynnau ehangu, pecynnau gêm, pecynnau stwff a chitiau heb fod angen cadarnhau manylion prynu bob amser.
 • Cynnwys a mods personol - Mae crewyr annibynnol yn datblygu eitemau ychwanegol a swyddogaethau gameplay nad ydyn nhw'n cael eu rheoleiddio gan The Sims 4. Mae'r cynnwys hwn yn rhad ac am ddim ac yn hawdd iawn i'w ychwanegu i'r gêm. Er bod rhywfaint o'r cynnwys hwn yn cynnwys gwahanol arddulliau gwallt neu ddodrefn, mae addasiadau eraill yn cynnwys gameplay 'realistig'. Gall y realaeth hon gynnwys noethni, cyffuriau, trais a gweithredoedd eraill sy'n amhriodol i chwaraewyr iau. Nid yw cynnwys a mods personol ar gael ar fersiwn consol y gêm.

Gemau Sims eraill

Ers ei greu, mae The Sims wedi cael pedwar rhandaliad o'r gêm, pum deilliant a dau fersiwn symudol. Mae llawer yn dal i fod ar gael ac yn cael eu chwarae gan gefnogwyr The Sims ac mae ganddyn nhw rybuddion cynnwys tebyg i The Sims 4.

The Sims 3 - Er bod rhai o gefnogwyr diehard yn dal i chwarae The Sims a The Sims 2, dyma'r trydydd rhandaliad sy'n cystadlu mwy â The Sims 4. Pan ddaeth The Sims 4 allan, nid oedd llawer yn hoffi'r cyfyngiadau, felly arhoson nhw gyda The Sims 3. Mae'n ar gael i'w prynu ar Stêm, ac mae SimPoints ar gael i'w prynu'n ychwanegol. Mae'r pwyntiau hyn yn prynu eitemau ychwanegol ar gyfer y gêm.

Canoloesol y Sims - Yn wahanol i gemau eraill yn masnachfraint The Sims, mae The Sims Medieval yn anfon chwaraewyr a'u sims brenhinol ar quests gyda llinell stori goncrit i'w dilyn. Fe'i rhyddhawyd yn 2011 ac mae ganddo un pecyn ehangu, Môr-ladron ac Uchelwyr. Mae'r gameplay yn dra gwahanol a gall apelio at y rhai nad ydyn nhw'n gefnogwyr o The Sims. Nid oes angen gêm Sims arall ar gyfer The Sims Medieval.

Theplay Sims Free - Wedi'i ryddhau yn 2011, mae'r gêm ffordd o fyw symudol hon yn dal i fod yn boblogaidd ac yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae ar gael ar Android ac iOS am ddim. Yn y gêm, mae chwaraewyr yn ennill pwyntiau Simoleons (yr arian cyfred yn The Sims) a Ffordd o Fyw, y gellir eu defnyddio i symud y gêm yn ei blaen. Mae yna hefyd bwyntiau cymdeithasol ar gael i'w prynu gydag arian cyfred go iawn.

Y Sims Symudol - Yn seiliedig ar The Sims 4, rhyddhawyd The Sims Mobile ar gyfer Android ac iOS yn 2018. Mae'n cynnwys elfennau aml-chwaraewr a phrynu SimCash yn yr app, sydd hefyd yn cael ei ennill trwy quests yn y gêm. Gall y microtransactions hefyd brynu eitemau ychwanegol, felly mae angen diwydrwydd ychwanegol.

Awgrymiadau i helpu plant i chwarae'n ddiogel ac yn gyfrifol

Creu cyfrif EA i blant yn eu harddegau neu blentyn

Mae cyfrifon plant yn cyfyngu mynediad i nodweddion fel moddau aml-chwaraewr ar-lein, pryniannau, a chysylltiadau cyfryngau cymdeithasol yn yr app gêm ac Origin. Darganfyddwch sut y gallwch chi greu cyfrif plentyn neu blentyn yn ei arddegau yma.

Galluogi rheolaethau rhieni

Os ydych chi'n chwarae gemau ar Xbox neu PlayStation, bydd eich Xbox Live or Rhwydwaith PlayStation mae gan y cyfrif leoliadau i reoli pryniannau yn y gêm.

Annog plant i gymryd seibiannau rheolaidd

Gosod larwm neu ddefnyddio rheolyddion consol neu blatfform i'w helpu i reoli'n well faint o amser maen nhw'n ei dreulio yn hapchwarae. Gwelwch ein canllawiau sut i wneud gemau i ddechrau arni.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar