Y Sims - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Wedi'i lansio gyntaf yn 2000, mae The Sims yn un o'r cyfresi gemau fideo sydd wedi gwerthu orau erioed ac ar hyn o bryd mae ganddo bedwar rhyddfraint. Mae gan y Sims 4 bron i 36 miliwn o chwaraewyr, felly rydyn ni'n amlinellu'r hyn sydd i'w wybod a sut y gallwch chi helpu'ch plant i chwarae'n ddiogel ac yn gyfrifol.

Trosolwg o gêm The Sims

Wedi'i greu gan Electronic Arts a'i ddatblygu gan Maxis, rhyddhawyd The Sims yn 2000. Ers hynny, bu pedwar rhandaliad yn y gyfres a gwahanol sgil-gynhyrchion a fersiynau symudol o'r gêm.

Gêm efelychu bywyd rhyngweithiol un chwaraewr yw'r Sims sy'n rhoi'r pŵer i chi greu a rheoli eich cymeriad Sims eich hun. Gallwch greu teuluoedd, adeiladu cartrefi, a chwblhau amrywiol weithgareddau o ddydd i ddydd fel cysgu, bwyta, gweithio, ac ati.

Gêm Sims 4

Yn 2014, rhyddhawyd The Sims 4 i'w brynu ac yn 2022, rhyddhawyd y gêm sylfaen i'w lawrlwytho am ddim. Mae yna 13 o becynnau ehangu, a'r diweddaraf yw Tyfu Gyda'n Gilydd, a 12 pecyn gêm (ychwanegion y gallwch eu prynu ar gyfer mwy o gêm).

Mae yna hefyd ychwanegion ychwanegol o'r enw Pecynnau a Phecynnau Stwff. Yn wahanol i'r pecynnau ehangu a gêm, mae'r ychwanegiadau hyn yn cynnig eitemau adeiladu newydd ac eitemau Creu Sim (CAS) yn hytrach na swyddogaethau gameplay newydd.

Mae gameplay yn dibynnu ar arddull chwarae'r defnyddiwr. Mae'n well gan rai adeiladu yn y modd adeiladu tra bod eraill yn hoffi creu llinell stori i'w dilyn yn y modd byw. Gellir dilyn neu anwybyddu nodau gyrfa a ffordd o fyw, sy'n golygu y gellir teilwra'r gêm i weddu i unrhyw un.

Gellir chwarae gêm Sims 4 ar gyfrifiadur personol (Microsoft / macOS), PS4 ac Xbox One.

Beth yw'r sgôr oedran?

Mae gan y Sims 4 a Sgôr PEGI o 12.

Mae PEGI yn diffinio'r sgôr hon: 'Byddai gemau fideo sy'n dangos trais o natur ychydig yn fwy graffig tuag at gymeriadau ffantasi neu drais nad yw'n realistig tuag at gymeriadau tebyg i bobl yn y categori oedran hwn. Gall ensyniadau rhywiol neu osgo rhywiol fod yn bresennol, tra bod yn rhaid i unrhyw iaith ddrwg yn y categori hwn fod yn ysgafn. '

Er bod yna elfennau gêm ar-lein (fel yn yr Oriel neu gymunedau Sims), gellir chwarae The Sims 4 ei hun all-lein.

Beth sy'n wych am The Sims 4?

Y Sims 4 yw'r gêm sylfaen orau o'r fasnachfraint sy'n gwerthu orau, gan ddenu miliynau o chwaraewyr ledled y byd. Dyma rai rhesymau pam ei fod mor boblogaidd:

Rhyngwyneb defnyddiwr syml

Hawdd i'w chwarae

Mae'r Sims yn gymharol hawdd i'w godi, ei ddeall a'i chwarae gan nad oes angen llawer o sgiliau technegol.

Addasu

Wedi'i deilwra i chwaraewyr

Gall chwaraewyr addasu sims, cartrefi a chymdogaethau. Gallant hefyd lawrlwytho addasiadau gêm (mods). Mae rhai mods yn cynnwys nodweddion newydd, gwrthrychau a chodau twyllo tra bod eraill yn trwsio chwilod yn y gêm yn unig. Fodd bynnag, gall rhai fod yn amhriodol.

Cymuned YouTube

Dylanwadwyr mudferwi

Mae dylanwadwyr yn ffrydio'n fyw ac yn uwchlwytho recordiadau o gêm The Sims 4. Mae'r fideos a'r ffrydiau hyn yn cynnwys adeiladau, heriau a straeon. Mae dylanwadwyr yn hoffi James Turner ac lilsimsie wedi derbyn cannoedd o filoedd o safbwyntiau ar gyfer eu fideos.

Diweddariadau rheolaidd

Datganiadau cynnwys newydd

Mae'r datblygwyr yn rhyddhau cynnwys newydd yn rheolaidd. Mae llawer o'r cynnwys newydd yn cael ei greu gan ddylunwyr y byd go iawn, dylanwadwyr a chrewyr cynnwys arferol. Fodd bynnag, telir am lawer o'r cynnwys, sydd wedi arwain at gwynion gan gymuned Sims.

Iaith Sim

tebygu

Mae gan y Sims eu hiaith eu hunain o'r enw 'tebygu', sydd wedi ennill poblogrwydd. Mae hyd yn oed wedi arwain at Katy Perry a artistiaid eraill ail-greu rhai o'u caneuon yn yr iaith!

Cymuned Twitch

Tîm Sims ar Twitch

Mae'r gêm hefyd yn boblogaidd oherwydd ei 4.8m o ddilynwyr ymlaen phlwc. Mae eu sianel yn gadael i fudwyr wylio ffrydiau byw o'r gêm, dysgu am ddatganiadau gêm newydd a diweddariadau a chael cymorth arall gyda nodweddion y gêm.

Heriau

Gameplay seiliedig ar amcan

Efallai y bydd chwaraewyr yn cymryd rhan mewn heriau i wneud y gêm yn fwy diddorol. Mae rhai yn cael eu creu gan ddefnyddwyr fel y 'Lleuad cynhaeaf'A'Her Etifeddiaeth', a addaswyd gan dîm Sims i'w gynnwys yn y gêm. Gall defnyddwyr nawr chwarae her gyda chynnydd yn cael ei olrhain gan y gêm. Gall ychwanegu haen o gymhlethdod a hwyl i'r gêm i rai.

Ffurf dihangfa

Mynegi dychymyg

Mae'r Sims 4 yn caniatáu i chwaraewyr gyfnewid eu byd go iawn am un rhithwir sy'n llawn ffantasi a dychymyg.

Beth i wylio amdano 

Mae'r cynnwys yn gyffredinol addas ar gyfer 12 oed a hŷn. Fodd bynnag, mae rhai pethau i wylio amdanynt:

Trais yn y

Cyfyngir trais i 'slapstick' neu hiwmor cartŵn. Fodd bynnag, gall cymeriadau gael eu trydanu gan blwg, marw mewn tân cegin neu gael eu malu mewn gwely plygu ymhlith marwolaethau eraill. Felly, gall fod yn anaddas i blant ifanc iawn.

Noethni a chynnwys rhywiol

Gall chwaraewyr wneud i Sims gael rhyw ('woohoo' yn Simlish), sy'n digwydd o dan y dalennau neu mewn mannau cudd eraill, felly ni ddangosir unrhyw noethni. Mae cymeriadau'n cael eu sensro pan fyddant yn defnyddio'r ystafell ymolchi neu gellir eu gweld yn eu dillad isaf.

prynu mewn-app

Os caiff gwybodaeth eich cerdyn credyd ei chadw ar eich app EA neu gyfrif arall rydych chi'n ei ddefnyddio i chwarae The Sims 4, mae'n hawdd iawn prynu pecynnau ehangu, pecynnau gêm, pecynnau pethau a chitiau heb fod angen cadarnhau manylion prynu bob amser. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod terfynau gwariant a rheolaethau lle bo modd.

Cynnwys a mods personol

Mae crewyr annibynnol yn datblygu Creu-A-Sim (CAS) ychwanegol neu adeiladu eitemau modd a swyddogaethau gameplay nad ydynt yn cael eu rheoleiddio gan The Sims 4. Mae'r cynnwys hwn yn rhad ac am ddim ac yn hawdd iawn i'w ychwanegu at y gêm.

Er bod rhywfaint o'r cynnwys hwn yn cynnwys gwahanol arddulliau gwallt neu ddodrefn, mae addasiadau eraill yn cynnwys gameplay 'realistig'. Gall y realaeth hon gynnwys noethni, cyffuriau, trais a gweithredoedd eraill sy'n amhriodol i chwaraewyr iau. Nid yw cynnwys personol a mods ar gael ar fersiwn consol y gêm.

Gemau Sims eraill

Ers ei greu, mae The Sims wedi cael pedwar rhandaliad o'r gêm, pum deilliant a dau fersiwn symudol. Mae llawer yn dal i fod ar gael ac yn cael eu chwarae gan gefnogwyr The Sims ac mae ganddyn nhw rybuddion cynnwys tebyg i The Sims 4.

The Sims 3

Er bod rhai cefnogwyr diehard yn dal i chwarae The Sims a The Sims 2, dyma'r trydydd rhandaliad sy'n cystadlu'n fwy â The Sims 4. Pan ddaeth The Sims 4 allan, nid oedd llawer yn hoffi'r cyfyngiadau, felly arhosodd gyda The Sims 3. Mae ar gael i'w prynu ar Steam, ac mae SimPoints ar gael i'w prynu'n ychwanegol. Mae'r pwyntiau hyn yn prynu eitemau ychwanegol ar gyfer y gêm.

Canoloesol y Sims

Yn wahanol i gemau eraill yn y fasnachfraint The Sims, mae The Sims Medieval yn anfon chwaraewyr a'u sims brenhinol ar quests gyda stori bendant i'w dilyn. Fe'i rhyddhawyd yn 2011 ac mae ganddo un pecyn ehangu, Pirates and Nobles. Mae'r gameplay yn dra gwahanol a gall apelio at y rhai nad ydyn nhw'n gefnogwyr The Sims. Nid oes angen gêm Sims arall ar gyfer The Sims Medieval.

Theplay Sims Free

Wedi'i rhyddhau yn 2011, mae'r gêm ffordd o fyw symudol hon yn dal i fod yn boblogaidd ac yn cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae ar gael am ddim ar Android ac iOS. Yn y gêm, mae chwaraewyr yn ennill pwyntiau Simoleons (yr arian cyfred yn The Sims) a Ffordd o Fyw, y gellir eu defnyddio i symud y gêm ymlaen. Mae yna hefyd bwyntiau Cymdeithasol ar gael i'w prynu gydag arian cyfred bywyd go iawn.

Y Sims Symudol

Yn seiliedig ar The Sims 4, rhyddhawyd The Sims Mobile ar gyfer Android ac iOS yn 2018. Mae'n cynnwys elfennau aml-chwaraewr a phryniannau mewn-app o SimCash, sydd hefyd yn cael ei ennill trwy quests yn y gêm. Gall y microtransactions hefyd brynu eitemau ychwanegol, felly mae angen diwydrwydd ychwanegol.

Awgrymiadau i helpu plant i chwarae'n ddiogel ac yn gyfrifol

Rheolaethau rhieni

Logo crwn Celfyddydau Electronig pinc a phorffor

Gosodwch derfynau a gosodiadau yn yr Ap Celfyddydau Electronig gyda'r canllaw cam wrth gam hwn.

GWELER CANLLAW
Creu cyfrif EA i blant yn eu harddegau neu blentyn

Mae cyfrifon plant yn cyfyngu mynediad i nodweddion fel moddau aml-chwaraewr ar-lein, pryniannau a chysylltiadau cyfryngau cymdeithasol yn y gêm ac ap Origin. Darganfyddwch sut y gallwch chi greu cyfrif plentyn neu arddegau yma.

Galluogi rheolaethau rhieni

Os ydych chi'n chwarae gemau ar Xbox neu PlayStation, bydd eich Xbox Live or Rhwydwaith PlayStation mae gan y cyfrif leoliadau i reoli pryniannau yn y gêm.

Anogwch seibiannau rheolaidd

Gosod larwm neu ddefnyddio rheolyddion consol neu blatfform i'w helpu i reoli'n well faint o amser maen nhw'n ei dreulio yn hapchwarae. Gwelwch ein canllawiau sut i wneud gemau i ddechrau arni.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar