Adnoddau

Rydym wedi creu canolfan adnoddau siop un stop sy'n cynnwys ein tywyswyr rhieni, yr adnoddau a argymhellir ar gyfer rhieni ac athrawon a mwy. Defnyddiwch yr hidlydd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gweld beth sy'n newydd

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

P'un a ydych chi'n chwilio am ganllaw diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran neu apiau ac offer i helpu plant i gael y dechnoleg orau, defnyddiwch ein hidlydd i ddidoli trwy'r adnoddau a'r canllawiau argymelledig i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Defnyddiwch y botwm 'tebyg' i roi eich adborth i ni ar yr adnoddau.

Adnoddau Hidlo
Adnoddau
Newydd
Logo Ripple 2021
R; pple Offeryn Atal Hunanladdiad
Wedi'i greu i gynnig cefnogaeth a gobaith i'r rhai sy'n ystyried hunan-niweidio neu hunanladdiad, mae'r estyniad porwr R; pple am ddim bellach ar gael.
Wedi'i greu i gynnig cefnogaeth a gobaith am ...
Adnoddau
shutterstock_1746174674
Archwilio YouTube yn hyderus
Mae'r profiad YouTube ar gyfer rhieni sy'n penderfynu bod eu plant yn barod i archwilio'r bydysawd helaeth o fideos YouTube. Daw'r profiad dan oruchwyliaeth hwn gyda gosodiadau cynnwys, nodweddion cyfyngedig, a nodweddion sy'n helpu i adeiladu arferion digidol iach.
Mae'r profiad YouTube ar gyfer rhieni sy'n ...
Adnoddau
Delwedd Safle-1200x630
Chwarae gyda'n gilydd / Chwarae Ymchwil Smart
Ynghyd â'n partner Electronic Arts, gwnaethom arolygu 2,000 o rieni i ddarganfod mwy am sut maen nhw'n rhyngweithio â gameplay eu plant. Mae'r ffeithlun isod yn tynnu sylw at y mewnwelediadau o'r ymchwil.
Ynghyd â'n partner Celfyddydau Electronig, rydyn ni'n ...
Adnoddau
14PlusImage
14+ - Stereoteipiau Rhyw Ar-lein: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod
Os ydych chi wedi cwblhau offeryn sgiliau'r Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd, defnyddiwch y canllaw atodol hwn fel offeryn dysgu ynghyd â ffrindiau neu deulu i ddod yn fwy cyfarwydd â stereoteipiau rhyw ar-lein a chael sgyrsiau ystyrlon.
Os ydych chi wedi cwblhau'r Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd ...
Adnoddau
11to13Image
11-13 - Stereoteipiau Rhyw Ar-lein: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod
Os ydych chi wedi cwblhau offeryn sgiliau'r Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd, defnyddiwch y canllaw atodol hwn fel offeryn dysgu ynghyd â ffrindiau neu deulu i ddod yn fwy cyfarwydd â stereoteipiau rhyw ar-lein a chael sgyrsiau ystyrlon.
Os ydych chi wedi cwblhau'r Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd ...
Adnoddau
Under11sImage
Dan 11 oed - Stereoteipiau Rhyw Ar-lein: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod
Os ydych chi wedi cwblhau offeryn sgiliau'r Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd, defnyddiwch y canllaw atodol hwn fel offeryn dysgu ynghyd â ffrindiau neu deulu i ddod yn fwy cyfarwydd â stereoteipiau rhyw ar-lein a chael sgyrsiau ystyrlon.
Os ydych chi wedi cwblhau'r Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd ...
Adnoddau
Logo-1200x630
Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd: Canllaw Cydymaith
Mae ein canllaw Cydymaith i rieni yn cynnwys awgrymiadau ar sut i helpu plant a phobl ifanc i ddeall y ffordd maen nhw'n meddwl am ryw, gan gynnwys ystrydebau, gwahaniaethu, cynnwys rhywiol a / neu dreisgar.
Mae ein canllaw Cydymaith i rieni yn cynnwys awgrymiadau ...
Adnoddau
UK_Gov_logo
Adnoddau llythrennedd cyfryngau ar-lein
Mae'r dudalen adnoddau llythrennedd cyfryngau ar-lein yn darparu casgliad o adnoddau llythrennedd cyfryngau ar-lein gan gynnwys yr Hyb Diogelwch Digidol Cynhwysol Internet Matters.
Mae'r dudalen adnoddau llythrennedd cyfryngau ar-lein yn darparu ...
Adnoddau
NAHT-logo
NAHT - Atal aflonyddu rhywiol rhwng pobl ifanc
Mae'r NAHT wedi creu adroddiad ar atal ac ymateb i aflonyddu rhywiol a thrais rhywiol rhwng plant a phobl ifanc.
Mae'r NAHT wedi creu adroddiad ar ...
Adnoddau
Gobaith Adduned United_Social PRIF ASED
BT Hope United- Mynd i'r afael â chasineb ar-lein
Gall gobaith guro casineb os ydym i gyd yn sefyll gyda'n gilydd, dyna pam mae BT wedi creu ymgyrch Hope United i fynd i'r afael â chasineb ar-lein.
Gall gobaith guro casineb os ydyn ni i gyd ...
Canllawiau
Sut i amddiffyn pobl ifanc rhag sgamiau cymdeithasol
Dadlwythwch ein i helpu i amddiffyn plant a phobl ifanc rhag sgamiau cyfryngau cymdeithasol.
Dadlwythwch ein i helpu i amddiffyn plant a ...
Canllawiau
Awgrymiadau a strategaethau i helpu plant i reoli gwariant yn y gêm
Dadlwythwch ein canllaw a chynghorion strategaethau gorau i helpu plant a phobl ifanc i reoli eu gwariant yn y gêm.
Dadlwythwch ein canllaw awgrymiadau a strategaethau gorau ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 518
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny