Canllawiau ac Adnoddau

Rydym wedi creu canolfan adnoddau siop un stop sy'n cynnwys ein tywyswyr rhieni, yr adnoddau a argymhellir ar gyfer rhieni ac athrawon a mwy. Defnyddiwch yr hidlydd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gweld beth sy'n newydd

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

P'un a ydych chi'n chwilio am ganllaw diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran neu apiau ac offer i helpu plant i gael y dechnoleg orau, defnyddiwch ein hidlydd i ddidoli trwy'r adnoddau a'r canllawiau argymelledig i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Defnyddiwch y botwm 'tebyg' i roi eich adborth i ni ar yr adnoddau.

Adnoddau Hidlo
Canllawiau
newydd
Delwedd BBC-own-it-intro-image
Ap BBC Own It
Mae cael eu ffôn cyntaf yn foment fawr ym mywyd plentyn. Ond gyda chymaint o negeseuon, hysbysiadau a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol i jyglo, gall bywyd ffôn fynd yn llethol, yn straen ac allan o reolaeth yn gyflym. Dyna lle mae'r ap a'r bysellfwrdd Own It yn dod i mewn.
Mae cael eu ffôn cyntaf yn fawr ...
Canllawiau
newydd
OnlineHateTroll-1200x630
Mynd i'r afael â chasineb a throlio ar-lein
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â phob un ar-lein, mae'n bwysig eu helpu i gydnabod ymddygiadau a all ledaenu cynnwys niweidiol. Yn aml gall twf lleferydd casineb a throlio ar-lein arwain at ganlyniadau yn y byd go iawn felly mae'n hanfodol eu harfogi â'r offer i fynd i'r afael â'r materion hyn.
Wrth i blant dreulio mwy o amser yn rhyngweithio â ...
Canllawiau
newydd
social-media-profile-image-2
Canllaw rhieni cyfryngau cymdeithasol
Cyngor i rieni ar sgyrsiau i'w cael cyn i blant fynd yn gymdeithasol
Cyngor i rieni ar sgyrsiau i gael ...
Canllawiau
newydd
FakeNewsGuide-1200x630
newyddion fake
Sicrhewch gefnogaeth i helpu plant i ddatblygu eu llythrennedd digidol a'u meddwl beirniadol i sylwi ar y gwahaniaeth rhwng ffaith a ffuglen ar-lein.
Sicrhewch gefnogaeth i helpu plant i ddatblygu eu ...
Canllawiau
newydd
SeiberfwlioVulnerableChildren
Dechreuwyr sgwrs - Canllaw ymarferol ar gyfer plant sy'n agored i niwed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant agored i niwed i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar ...
Canllawiau
newydd
SeiberfwlioConversationStarter6-10-1200x630
Dechreuwyr sgwrs Seiberfwlio yn cefnogi plant 6 -10 oed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant 6 i 10 i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar ...
Canllawiau
newydd
Seiberfwlio11-13-1200x630
Dechreuwyr sgwrs Seiberfwlio yn cefnogi plant 11 -13 oed
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar seiberfwlio i helpu plant 11 i 13 i gael profiad ar-lein mwy diogel a meithrin eu gwytnwch i gael y gorau o'r byd digidol wrth iddynt dyfu.
Defnyddiwch ein rhestr o awgrymiadau ymarferol ar ...
Canllawiau
newydd
Seiberfwlio14plus-1200x630
Dechreuwyr sgwrs Seiberfwlio yn cefnogi pobl ifanc
Gyda chefnogaeth Ditch The Label, elusen seiberfwlio, rydyn ni wedi creu canllaw ar sut i siarad â phobl ifanc am seiberfwlio a rhoi'r gefnogaeth gywir iddyn nhw.
Gyda chefnogaeth Ditch The Label, ...
Apiau ac Offer
Sgiliau Bywyd-Barclays-400x200
Hwb sgiliau bywyd i rieni
Creodd Barclays ganolbwynt o gyngor i baratoi plant ar gyfer sgiliau bywyd digidol yn y gweithle.
Creodd Barclays ganolbwynt cyngor i ...
Canllawiau
logo-it-app-logo
Yn berchen arno awgrymiadau ar gyfer tynnu lluniau
Ydy'ch plentyn yn defnyddio apiau fel Facetune i wella eu hunlun diweddaraf, rhannwch yr awgrymiadau hyn gan @CBBC Own It gyda nhw i'w helpu i feddwl am y delweddau maen nhw'n eu postio a chael ailfeddwl ynglŷn â sut y gall hidlwyr effeithio arnyn nhw.
Ydy'ch plentyn yn defnyddio apiau fel Facetune ...
Canllawiau
ScreenTimeCampaign
Cydbwyso Amser Sgrin a diet digidol
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu ...
Apiau ac Offer
IMapp_Digiduck.png
Ap Digiduck
Ap stori addysgiadol, e-ddiogelwch ar gyfer blynyddoedd 3-7. Fel y llyfr, mae'r ap stori yn dilyn Digiduck a'i ffrindiau mewn stori o gyfeillgarwch a chyfrifoldeb ar-lein.
Ap stori addysgiadol, e-ddiogelwch ar gyfer 3-7 ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 314
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny