BWYDLEN

Adnoddau

Rydym wedi creu canolfan adnoddau siop un stop sy'n cynnwys ein tywyswyr rhieni, yr adnoddau a argymhellir ar gyfer rhieni ac athrawon a mwy. Defnyddiwch yr hidlydd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gweld beth sy'n newydd

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

P'un a ydych chi'n chwilio am ganllaw diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran neu apiau ac offer i helpu plant i gael y dechnoleg orau, defnyddiwch ein hidlydd i ddidoli trwy'r adnoddau a'r canllawiau argymelledig i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Defnyddiwch y botwm 'tebyg' i roi eich adborth i ni ar yr adnoddau.

Adnoddau Hidlo
Adnoddau gwersi
Newydd
arwr
Llyfr Chwarae TikTok
Gyda byd cyfan o gynnwys digidol ar flaenau bysedd eich myfyrwyr, mae gan ein Llyfr Chwarae TikTok yr holl wybodaeth a chyngor sydd eu hangen arnoch i adnabod y materion diogelu posibl, deall y nodweddion preifatrwydd a diogelwch diweddaraf a chefnogi myfyrwyr i ddefnyddio'r platfform yn ddiogel.
Gyda byd cyfan o gynnwys digidol ...
Apiau a Llwyfannau
Logo-1200x630
Offeryn Rhyngweithiol Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd
Mae’r offeryn rhyngweithiol hwn wedi’i gynllunio gan Internet Matters a Samsung i helpu i gefnogi pob person ifanc, eu rhieni a’u gofalwyr, i ddatblygu sgiliau meddwl yn feirniadol ac annog diwylliant cadarnhaol a chynhwysol ar-lein.
Mae'r offeryn rhyngweithiol hwn wedi'i ddylunio gan ...
Canllawiau
SocialMediaTopTips-1200x630
Syniadau Da Cyfryngau Cymdeithasol
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych i bobl ifanc gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a dangos eu creadigrwydd. Fel rhiant, mae yna bethau syml y gallwch chi eu gwneud i sicrhau bod profiad eich plant yn ddiogel ac yn hwyl.
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn lle gwych ar gyfer ...
Adnoddau
Logo-1200x630
Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd: Canllaw Cydymaith
Mae ein canllaw Cydymaith i rieni yn cynnwys awgrymiadau ar sut i helpu plant a phobl ifanc i ddeall y ffordd maen nhw'n meddwl am ryw, gan gynnwys ystrydebau, gwahaniaethu, cynnwys rhywiol a / neu dreisgar.
Mae ein canllaw Cydymaith i rieni yn cynnwys awgrymiadau ...
Canllawiau
Canllaw Meddwl yn Feirniadol Ar-lein
Mynnwch awgrymiadau i rymuso plant i wneud dewisiadau craffach i lywio eu byd ar-lein yn ddiogel.
Mynnwch awgrymiadau i rymuso plant i wneud ...
Ymchwil
roblox2
Adroddiad Rhyngweithio Ar-lein Teens Demystifying
Mae'r adroddiad Demystifying Teens Online Interactions yn clywed gan bobl ifanc am eu profiadau ar-lein ac yn nodi pryderon pobl ifanc yn eu harddegau ynghylch treulio amser ar-lein.
Mae'r adroddiad Demystifying Teens Online Interactions yn clywed ...
Adnoddau gwersi
Materion Digidol-Logo-470 (1) (2)
Llwyfan dysgu Materion Digidol
Wedi’i greu gyda chefnogaeth gan ESET, Digital Matters yw ein platfform dysgu newydd i helpu ysgolion i newid y ffordd y maent yn addysgu diogelwch ar-lein. Gyda gweithgareddau rhyngweithiol, trafodaeth a senarios trochi, bydd plant yn cyffroi am ddiogelwch digidol.
Wedi'i greu gyda chefnogaeth ESET, Digital Matters ...
Ymchwil
mynegai lles
Lles Plant mewn Byd Digidol - Adroddiad Mynegai 2022
Mae’r adroddiad yn benllanw prosiect blwyddyn o hyd a ddatblygwyd gyda Phrifysgol Caerlŷr a Revealing Reality ar effaith defnydd digidol ar blant a phobl ifanc yn y DU.
Mae'r adroddiad yn benllanw ar...
Ymchwil
cc2
Adroddiad Newid Sgyrsiau
Mae Newid sgyrsiau yn archwilio’r ymagwedd bresennol at risgiau ar-lein y mae plant agored i niwed yn eu hwynebu a sut y gall rheolyddion, gweithwyr proffesiynol a rhieni/gofalwyr newid yr arferion hyn i gefnogi’r plant hyn yn well.
Mae newid sgyrsiau yn archwilio'r dull presennol o ...
Ymchwil
TikTok-asiantaeth-adrodd-lles
Defnydd Bwriadol: Sut mae asiantaeth yn cefnogi lles pobl ifanc mewn byd digidol
Mae'n bwysig myfyrio ar yr hyn rydym yn ei wneud ar-lein a sut mae rheoli ein profiadau yn gwneud i ni deimlo. Mae'r adroddiad hwn yn archwilio hyn trwy'r enghraifft o reoli amser sgrin.
Mae'n bwysig myfyrio ar yr hyn rydyn ni'n...
Ymchwil
ofcom
Plant a rhieni: adroddiad defnydd o’r cyfryngau ac agweddau 2022
Mae’r adroddiad hwn gan Ofcom yn edrych ar ddefnydd o’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth ymhlith plant a phobl ifanc 3-17 oed er mwyn llywio eu diogelwch ar-lein yn well.
Mae'r adroddiad hwn gan Ofcom yn edrych ar gyfryngau ...
Canllawiau
Gwydnwch Digidol6-10-1200x630
Pecyn Cymorth Gwydnwch Digidol yn cefnogi plant 6 -10 oed
Rhowch law arweiniol i'ch plentyn wrth iddo gychwyn ar ei daith ddigidol ar-lein gydag awgrymiadau ymarferol i'w helpu i adeiladu eu dealltwriaeth o'r byd ar-lein a chreu lle diogel iddynt ei archwilio.
Rhowch arweiniad i'ch plentyn fel ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 538
Llwytho mwy o