Canllawiau diogelwch a chanolfan adnoddau ar-lein | Materion Rhyngrwyd

Adnoddau

Rydym wedi creu canolfan adnoddau siop un stop sy'n cynnwys ein tywyswyr rhieni, yr adnoddau a argymhellir ar gyfer rhieni ac athrawon a mwy. Defnyddiwch yr hidlydd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gweld beth sy'n newydd

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

P'un a ydych chi'n chwilio am ganllaw diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran neu apiau ac offer i helpu plant i gael y dechnoleg orau, defnyddiwch ein hidlydd i ddidoli trwy'r adnoddau a'r canllawiau argymelledig i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Defnyddiwch y botwm 'tebyg' i roi eich adborth i ni ar yr adnoddau.

Adnoddau Hidlo
Ymchwil
tiktok
Ymatebion addysg atal effeithiol: adroddiad
Mae adroddiad newydd a gomisiynwyd gan TikTok yn amlinellu argymhellion ar gyfer addysg atal effeithiol mewn ymateb i ymddygiadau peryglus fel heriau peryglus ar-lein.
Mae adroddiad newydd a gomisiynwyd gan TikTok yn amlinellu ...
Ymchwil
Ffos-y-label
Heb ei ddarganfod: Araith Casineb Ar-lein yn y Cyfnod Covid
Mae adroddiad newydd Ditch the Label yn ymchwilio i gyffredinrwydd lleferydd casineb rhwng 2019 a 2021, gan gynnwys hiliaeth gwrth-Asiaidd, a gynyddodd 1662% yn 2020 o’i gymharu â 2019.
Mae adroddiad newydd Ditch the Label yn ymchwilio i ...
Ymchwil
llinell cloeon
The Cybersurvey: Wedi'i Gloi i Lawr ac Ar-lein (2020-21)
Mae Cybersurvey eleni yn edrych ar les pobl ifanc yn eu harddegau a bywydau ar-lein yn y broses o gloi gaeaf COVID-19 yn 2020-21. Parhaodd y casglu data rhwng Tachwedd 2020 a Chwefror 2021.
Mae Cybersurvey eleni yn edrych ar les pobl ifanc yn eu harddegau ...
Adnoddau
posteri abw
Posteri i helpu Herio Cam-drin Cymheiriaid
Mae London Grid for Learning wedi creu 2 boster newydd ar gyfer yr Wythnos Gwrth-fwlio i ddechrau'r trafodaethau pwysig hynny a chreu diwylliant lle mae bwlio yn annerbyniol. Efallai y bydd codi pethau a all ymddangos fel dim yn eu hatal rhag gwaethygu i rywbeth llawer mwy difrifol:
Mae London Grid for Learning wedi creu 2 ...
Adnoddau
phonesmart-licence-ffaf08db4e9f05058fdd4599aecd1fc1
Trwydded EE PhoneSmart
Mae EE ac Internet Matters yn credu y dylai pob plentyn fod yn ddiogel ar ei ffôn, a dyna pam y gwnaethom gydweithio i greu'r rhaglen ar-lein rhad ac am ddim hon sy'n rhoi'r offer a'r hyder i bobl ifanc ddefnyddio technoleg ffôn yn ddiogel ac yn gyfrifol.
Mae EE a Internet Matters yn credu bod pob plentyn ...
Adnoddau
ACT-Early-logo
Gweithredu'n Gynnar - Cydnabod radicaleiddio
Atal radicaleiddio ac eithafiaeth trwy weithredu'n gynnar a chydnabod yr arwyddion. Ffoniwch linell gymorth cyngor Atal yr heddlu cenedlaethol am 0800 011 3764, ar agor o 09: 00-17: 00 bob dydd.
Atal radicaleiddio ac eithafiaeth trwy weithredu'n gynnar ...
Adnoddau
#AskTheAwkward i archwilio perthnasoedd ar-lein gyda'ch arddegau
Nid yw'n hawdd siarad â'ch plentyn am berthnasoedd a rhyw, felly mae Thinkuknow a Phrif Swyddog Gweithredol yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol wedi datblygu #AskTheAwkward i gefnogi.
Siarad â'ch plentyn am berthnasoedd a ...
Adnoddau
Sgrin_Time_header
Y Canllaw Digidol Digidol - LEGO
Mae LEGO wedi rhyddhau cyfres o ganllawiau ar-lein i'ch helpu chi a'ch plentyn i fyw bywydau digidol craff.
Mae LEGO wedi rhyddhau cyfres o ...
Ymchwil
wirelessreport
Adroddiad Di-wifr 2021 - Ffosiwch y Label
Mae Adroddiad Di-wifr Ditch the Label 2021 yn archwilio perthynas a phrofiadau pobl ifanc â thechnoleg a chyfryngau cymdeithasol gan gynnwys yr effaith ar iechyd meddwl.
Mae Adroddiad Di-wifr Ditch the Label 2021 yn archwilio ...
Ymchwil
roblox2
Adroddiad Rhyngweithio Ar-lein Teens Demystifying
Mae'r adroddiad Demystifying Teens Online Interactions yn clywed gan bobl ifanc am eu profiadau ar-lein ac yn nodi pryderon pobl ifanc yn eu harddegau ynghylch treulio amser ar-lein.
Mae'r adroddiad Demystifying Teens Online Interactions yn clywed ...
Adnoddau
the_big_answer_16x9
The Big Ask: Yr Ateb Mawr - Comisiynydd Plant Lloegr
Mewn ymateb i The Big Ask, arolwg a ofynnodd i blant eu meddyliau am wella eu bywydau, mae Comisiynydd Plant Lloegr bellach wedi cyhoeddi'r canlyniadau ar ffurf The Big Answer.
Mewn ymateb i The Big Ask, a ...
Adnoddau
Prif GTF
Mynd yn Rhy Pell - taclo eithafiaeth yn yr ystafell ddosbarth
Mae'r adnodd newydd hwn o'r Adran Addysg a LGfL yn darparu astudiaethau achos a gwybodaeth arall i ysgolion i helpu i ddysgu plant am ymddygiadau eithafol ar-lein.
Mae'r adnodd newydd hwn gan yr Adran Addysg a ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 529
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny