Canllawiau ac Adnoddau

Rydym wedi creu canolfan adnoddau siop un stop sy'n cynnwys ein tywyswyr rhieni, yr adnoddau a argymhellir ar gyfer rhieni ac athrawon a mwy. Defnyddiwch yr hidlydd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gweld beth sy'n newydd

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

P'un a ydych chi'n chwilio am ganllaw diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran neu apiau ac offer i helpu plant i gael y dechnoleg orau, defnyddiwch ein hidlydd i ddidoli trwy'r adnoddau a'r canllawiau argymelledig i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Defnyddiwch y botwm 'tebyg' i roi eich adborth i ni ar yr adnoddau.

Adnoddau Hidlo
Canllawiau
SYGNO-eicon
Felly fe aethoch chi'n noeth ar-lein (fersiwn SEND)
Mae'r fersiwn hon o 'Felly cawsoch noeth ar-lein ...' yn adnodd sy'n helpu ac yn cynghori pobl ifanc a allai gael eu hunain mewn sefyllfa lle maen nhw (neu ffrind) wedi rhoi delwedd neu fideo secstio ar-lein ac wedi colli rheolaeth dros y cynnwys hwnnw gyda phwy y mae'n cael ei rannu.
Mae'r fersiwn hon o 'Felly aethoch chi'n noeth ...
Canllawiau
newydd
LGBTQ-Pori-1200x630
Cefnogi LGBTQ + CYP - Pori'n ddiogel ar-lein
Dylai pob person ifanc, gan gynnwys y rhai sy'n LGBTQ + a'r rhai nad ydynt, gael eu cefnogi i bori'r rhyngrwyd yn ddiogel - mae risgiau cynhenid ​​i bob person ifanc, ac i bobl ifanc LGBTQ gall y rhain gynnwys dod i gysylltiad â chynnwys amhriodol neu gyngor gwael ynghylch archwilio eu cyfeiriadedd rhywiol a'u hunaniaeth.
Pob person ifanc, gan gynnwys y rhai sy'n ...
Canllawiau
newydd
LGBTQ-Gaming-1200x630
Cefnogi LGBTQ + CYP - Aros yn ddiogel wrth hapchwarae
Mae gemau ar-lein yn hynod boblogaidd ymysg plant a phobl ifanc. Boed hynny trwy ffonau a dyfeisiau symudol, cyfrifiaduron personol, neu gonsolau gemau, bydd gan y mwyafrif o blant a phobl ifanc brofiad mewn hapchwarae ar-lein.
Mae gemau ar-lein yn hynod boblogaidd ymysg plant ...
Canllawiau
newydd
LGBTQ-Cysylltu-1200x630
Cefnogi LGBTQ + CYP - Cysylltu a rhannu
I blant a phobl ifanc LGBTQ +, gall cysylltu a rhannu ar-lein fod yn ffordd hanfodol o ryngweithio â chyfoedion, addysgu eu hunain, a dod o hyd i atebion i faterion nad yw ffrindiau neu deulu efallai yn eu deall. Fodd bynnag, mae yna feysydd risg hefyd i bobl ifanc yn y gymuned LGBTQ + wrth ryngweithio ar-lein.
Ar gyfer plant a phobl ifanc LGBTQ +, mae cysylltu ...
Canllawiau
newydd
CYP-Care-Connecting-1200x630 (2)
Cefnogi PPhI gyda phrofiad gofal - Cysylltu a rhannu
Mae plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal yn defnyddio'r rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol yn rhannu'r un risgiau a buddion ag unrhyw berson ifanc sy'n tyfu i fyny heddiw. Fodd bynnag, mae eu profiadau byw blaenorol, eu lleoliad yn symud, a newidiadau yn y rhai sy'n rhoi gofal yn eu rhoi dan anfantais mewn ffyrdd a all eu gwneud yn fwy agored i'r risgiau hynny.
Plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal ...
Canllawiau
newydd
Pori CYP-Care-1200x630
Cefnogi PPhI gyda phrofiad gofal - Pori'n ddiogel ar-lein
Er mwyn helpu plant a phobl ifanc sydd â phrofiad gofal i gadw'n ddiogel wrth bori ar-lein, rydym wedi darparu mewnwelediad a chyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud fel rhiant neu ofalwr i'w cefnogi.
I helpu plant a phobl ifanc gyda ...
Canllawiau
newydd
CYP-Care-Gaming-1200x630
Cefnogi PPhI gyda phrofiad gofal - Cadw'n ddiogel wrth hapchwarae
Mae hapchwarae yn rhan fawr o fywydau plant a phobl ifanc heddiw ac nid yw'r rhai sydd â phrofiad o fyw mewn gofal yn eithriad. Maent yn darparu adloniant, meithrin perthnasoedd, dysgu a chyfleoedd datblygu i blant a phobl ifanc. Fodd bynnag, mae yna risgiau i'w diogelwch, iechyd meddwl a chorfforol i'w hystyried hefyd.
Mae hapchwarae yn rhan fawr o blant ...
Canllawiau
newydd
ANFON-Hapchwarae-1200x630
Cefnogi plant gyda SEND - Aros yn ddiogel wrth hapchwarae
Er mwyn annog plant a phobl ifanc sydd ag ANFON, cael y gorau o'u gameplay a lleihau risgiau posibl, defnyddiwch y cyngor hwn ar strategaethau y gallwch eu defnyddio i sicrhau ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar eu lles.
Annog plant a phobl ifanc gyda ...
Canllawiau
newydd
ANFON-Pori-1200x630
Cefnogi plant gyda SEND - Pori'n ddiogel ar-lein
Er mwyn helpu CYP ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau (SEND) i bori'n ddiogel ar-lein, rydym wedi darparu ystod o bethau ymarferol y gallwch eu gwneud i'w harfogi i'w wneud yn ddiogel.
Helpu CYP ag anghenion addysgol arbennig ...
Canllawiau
newydd
ANFON-Cysylltu-1200x630
Cefnogi plant gyda SEND - Cysylltu a rhannu
Er mwyn helpu plant a phobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau (SEND) i gysylltu a rhannu'n ddiogel ag eraill ar-lein, rydym wedi darparu mewnwelediad a chyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud fel rhiant neu ofalwr i'w cefnogi.
I helpu plant a phobl ifanc gyda ...
Canllawiau
newydd
Pennawd-A
Mynegai Niwed Ar-lein
Wedi'i ysgrifennu gan arbenigwyr, mae'r Mynegai Niwed yn tynnu sylw at y dangosyddion a'r ymddygiadau a allai fod yn destun pryder ac yn cynnig ymyrraeth a gwaethygiadau a awgrymir.
Wedi'i ysgrifennu gan arbenigwyr, mae'r Mynegai Niwed ...
Canllawiau
newydd
ScreenTime0-5-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 0-5
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig buddion allweddol i blant i'w helpu i ddysgu, archwilio a rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas.
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 483
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny