BWYDLEN

Adnoddau

Rydym wedi creu canolfan adnoddau siop un stop sy'n cynnwys ein tywyswyr rhieni, yr adnoddau a argymhellir ar gyfer rhieni ac athrawon a mwy. Defnyddiwch yr hidlydd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gweld beth sy'n newydd

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

P'un a ydych chi'n chwilio am ganllaw diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran neu apiau ac offer i helpu plant i gael y dechnoleg orau, defnyddiwch ein hidlydd i ddidoli trwy'r adnoddau a'r canllawiau argymelledig i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Defnyddiwch y botwm 'tebyg' i roi eich adborth i ni ar yr adnoddau.

Adnoddau Hidlo
Ymchwil
Newydd
ofcom
Plant a rhieni: adroddiad defnydd o’r cyfryngau ac agweddau 2022
Mae’r adroddiad hwn gan Ofcom yn edrych ar ddefnydd o’r cyfryngau, agweddau a dealltwriaeth ymhlith plant a phobl ifanc 3-17 oed er mwyn llywio eu diogelwch ar-lein yn well.
Mae'r adroddiad hwn gan Ofcom yn edrych ar gyfryngau ...
Adnoddau gwersi
Newydd
DM logo gwyn bg
Llwyfan dysgu Materion Digidol
Wedi’i greu gyda chefnogaeth gan ESET, Digital Matters yw ein platfform dysgu newydd i helpu ysgolion i newid y ffordd y maent yn addysgu diogelwch ar-lein. Gyda gweithgareddau rhyngweithiol, trafodaeth a senarios trochi, bydd plant yn cyffroi am ddiogelwch digidol.
Wedi'i greu gyda chefnogaeth ESET, Digital Matters ...
Adnoddau gwersi
Adnodd IBSHA
Deall a Brwydro yn erbyn Profiadau Ieuenctid o Aflonyddu a Cham-drin Rhywiol ar Sail Delwedd
Mae’r adnoddau hyn gan Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) yn dilyn eu hymchwil i aflonyddu a cham-drin rhywiol ar sail delweddau. Nod y gweithdai hyn ar y mater yw helpu athrawon i hysbysu ac addysgu myfyrwyr.
Mae'r adnoddau hyn gan Gymdeithas Ysgolion ...
Ymchwil
cc2
Adroddiad Newid Sgyrsiau
Mae Newid sgyrsiau yn archwilio’r ymagwedd bresennol at risgiau ar-lein y mae plant agored i niwed yn eu hwynebu a sut y gall rheolyddion, gweithwyr proffesiynol a rhieni/gofalwyr newid yr arferion hyn i gefnogi’r plant hyn yn well.
Mae newid sgyrsiau yn archwilio'r dull presennol o ...
Canllawiau
egwyddorion ar gyfer gwaith cymdeithasol
Egwyddorion ar gyfer gwaith cymdeithasol ym maes gofal cymdeithasol plant
Cefnogi diogelwch a phrofiadau pobl ifanc ar-lein: naw egwyddor i helpu gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol proffesiynol eraill i gefnogi gofalwyr maeth a phlant sydd â phrofiad o ofal i ddeall sut i elwa'n ddiogel o fod ar-lein.
Cefnogi diogelwch a phrofiadau pobl ifanc ar-lein: ...
Ymchwil
mynegai lles
Lles Plant mewn Byd Digidol - Adroddiad Mynegai 2022
Mae’r adroddiad yn benllanw prosiect blwyddyn o hyd a ddatblygwyd gyda Phrifysgol Caerlŷr a Revealing Reality ar effaith defnydd digidol ar blant a phobl ifanc yn y DU.
Mae'r adroddiad yn benllanw ar...
Adnoddau
Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
Gwasanaeth Cefnogi Ymddygiad Rhywiol Niweidiol
Mae’r gwasanaeth cymorth hwn ar gael i unrhyw un yn Lloegr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc fel arweinwyr diogelu dynodedig o fewn ysgolion cynradd ac uwchradd a darpariaeth amgen.
Mae'r gwasanaeth cymorth hwn ar gael i unrhyw un...
Canllawiau
cco_siarad_i_eich_plentyn_am_ar-lein_cyfeiriad_aflonyddu_rhywiol_we_banner-1024x576
Cyngor pobl ifanc ar siarad â'ch plentyn am aflonyddu rhywiol ar-lein
Mae canllaw newydd gan Gomisiynydd Plant Lloegr yn helpu rhieni i gael sgyrsiau ynghylch aflonyddu rhywiol ar-lein y mae pobl ifanc yn eu hwynebu.
Canllaw newydd gan y Comisiynydd Plant ...
Ymchwil
tiktok
Ymatebion addysg atal effeithiol: adroddiad
Mae adroddiad newydd a gomisiynwyd gan TikTok yn amlinellu argymhellion ar gyfer addysg atal effeithiol mewn ymateb i ymddygiadau peryglus fel heriau peryglus ar-lein.
Mae adroddiad newydd a gomisiynwyd gan TikTok yn amlinellu ...
Ymchwil
Ffos-y-label
Heb ei ddarganfod: Araith Casineb Ar-lein yn y Cyfnod Covid
Mae adroddiad newydd Ditch the Label yn ymchwilio i gyffredinrwydd lleferydd casineb rhwng 2019 a 2021, gan gynnwys hiliaeth gwrth-Asiaidd, a gynyddodd 1662% yn 2020 o’i gymharu â 2019.
Mae adroddiad newydd Ditch the Label yn ymchwilio i ...
Ymchwil
llinell cloeon
The Cybersurvey: Wedi'i Gloi i Lawr ac Ar-lein (2020-21)
Mae Cybersurvey eleni yn edrych ar les pobl ifanc yn eu harddegau a bywydau ar-lein yn y broses o gloi gaeaf COVID-19 yn 2020-21. Parhaodd y casglu data rhwng Tachwedd 2020 a Chwefror 2021.
Mae Cybersurvey eleni yn edrych ar les pobl ifanc yn eu harddegau ...
Adnoddau
posteri abw
Posteri i helpu Herio Cam-drin Cymheiriaid
Mae London Grid for Learning wedi creu 2 boster newydd ar gyfer yr Wythnos Gwrth-fwlio i ddechrau'r trafodaethau pwysig hynny a chreu diwylliant lle mae bwlio yn annerbyniol. Efallai y bydd codi pethau a all ymddangos fel dim yn eu hatal rhag gwaethygu i rywbeth llawer mwy difrifol:
Mae London Grid for Learning wedi creu 2 ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 536
Llwytho mwy o