Canllawiau ac Adnoddau

Rydym wedi creu canolfan adnoddau siop un stop sy'n cynnwys ein tywyswyr rhieni, yr adnoddau a argymhellir ar gyfer rhieni ac athrawon a mwy. Defnyddiwch yr hidlydd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gweld beth sy'n newydd

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

P'un a ydych chi'n chwilio am ganllaw diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran neu apiau ac offer i helpu plant i gael y dechnoleg orau, defnyddiwch ein hidlydd i ddidoli trwy'r adnoddau a'r canllawiau argymelledig i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Defnyddiwch y botwm 'tebyg' i roi eich adborth i ni ar yr adnoddau.

Adnoddau Hidlo
Canllawiau
newydd
ScreenTimeCampaign
Cydbwyso Amser Sgrin a diet digidol
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu ...
Apiau ac Offer
IMapp_Digiduck.png
Ap Digiduck
Ap stori addysgiadol, e-ddiogelwch ar gyfer blynyddoedd 3-7. Fel y llyfr, mae'r ap stori yn dilyn Digiduck a'i ffrindiau mewn stori o gyfeillgarwch a chyfrifoldeb ar-lein.
Ap stori addysgiadol, e-ddiogelwch ar gyfer 3-7 ...
Apiau ac Offer
InternetMatters_Splash.png
Ap Materion Rhyngrwyd
'Internet Matters' yw ein ap sydd wedi'i gynllunio i helpu rhieni i siarad am faterion e-ddiogelwch gyda'u plant, ac i sicrhau eu bod yn gwneud dewisiadau craff i aros yn ddiogel ar-lein.
'Internet Matters' yw ein ap sydd wedi'i gynllunio i ...
fideo
Google_Online_Safety_Roadshow
Sioe Deithiol Diogelwch Ar-lein Google
Fideo addysgol i helpu pobl ifanc i ddysgu pum awgrym craidd ar sut i gadw'n ddiogel ac yn llwyddiannus ar-lein
Fideo addysgol i helpu pobl ifanc i ...
fideo
Google-image-1
Awgrymiadau gan rieni yn Google
Gweld sut mae'r rhieni hyn yn rheoli bywyd digidol eu plant gan ddefnyddio offer diogelwch ar-lein Google
Gweld sut mae'r rhieni hyn yn rheoli eu plant ...
Canllawiau
AnonAppsGuide-1200x630
Canllaw Apps Dienw
Mae apiau dienw ac apiau gonestrwydd wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd ymhlith pobl ifanc ond gallant ddod â phobl ifanc i ymbincio a materion seiberfwlio. Dewch o hyd i gyngor ar beth ydyn nhw ac awgrymiadau ymarferol i gefnogi'ch plentyn yn y canllaw hwn.
Mae apiau dienw ac apiau gonestrwydd wedi dod yn ...
Polisi ac arweiniad
UKCIS_Black (2)
Cylch Gorchwyl Grŵp Defnyddwyr Bregus UKCIS
Polisi ac arweiniad
shutterstock_1481795831 (1)
Templed archwilio adnoddau bregus
Canllawiau
newydd
ScreenTime0-5-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 0-5
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig buddion allweddol i blant i'w helpu i ddysgu, archwilio a rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas.
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig ...
Canllawiau
newydd
ScreenTimeKeystage1-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 5-7
Wrth i sgriniau ddod yn rhan fwy o fywydau plant ifanc gartref ac yn yr ysgol, mae'n bwysig rhoi cydbwysedd a phwrpas y tu ôl i amser sgrin i'w helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ac elwa o'u defnydd o'r sgrin. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Wrth i sgriniau ddod yn rhan fwy o ...
Canllawiau
newydd
ScreenTimeKeystage2-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 7-11
Yn nodweddiadol yn yr oedran hwn bydd plant yn dechrau bod yn fwy egnïol ar-lein felly mae'n bwysig eu harfogi â'r offer i sicrhau cydbwysedd iach rhwng yr amser maen nhw'n ei dreulio ar ac oddi ar-lein, yn enwedig wrth iddyn nhw ddechrau cael eu dyfeisiau eu hunain. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Yn nodweddiadol yn yr oedran hwn bydd plant yn dechrau ...
Canllawiau
newydd
ScreenTimeKeystage3-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 11-14
Wrth i blant ddechrau ysgol hŷn neu uwchradd a manteisio ar eu hannibyniaeth, mae'n debygol y byddant yn treulio llawer mwy o amser ar eu dyfeisiau. Mae hwn yn amser hanfodol i siarad â nhw am sut i reoli eu hamser sgrin a rhoi strategaethau iddynt ddod o hyd i gydbwysedd iach rhwng eu bywyd ar ac oddi ar-lein. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Wrth i blant ddechrau ysgol hŷn neu uwchradd ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 300
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny