Canllawiau ac Adnoddau

Rydym wedi creu canolfan adnoddau siop un stop sy'n cynnwys ein tywyswyr rhieni, yr adnoddau a argymhellir ar gyfer rhieni ac athrawon a mwy. Defnyddiwch yr hidlydd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gweld beth sy'n newydd

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

P'un a ydych chi'n chwilio am ganllaw diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran neu apiau ac offer i helpu plant i gael y dechnoleg orau, defnyddiwch ein hidlydd i ddidoli trwy'r adnoddau a'r canllawiau argymelledig i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Defnyddiwch y botwm 'tebyg' i roi eich adborth i ni ar yr adnoddau.

Adnoddau Hidlo
Canllawiau
newydd
ScreenTime0-5-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 0-5
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig buddion allweddol i blant i'w helpu i ddysgu, archwilio a rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas.
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig ...
Canllawiau
ScreenTimeCampaign
Cydbwyso Amser Sgrin a diet digidol
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu arferion iach ar-lein a diet digidol da i'w helpu i ffynnu ar ac oddi ar-lein.
Dewch o hyd i awgrymiadau syml i helpu plant i ddatblygu ...
Canllawiau
newydd
ScreenTimeKeystage1-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 5-7
Wrth i sgriniau ddod yn rhan fwy o fywydau plant ifanc gartref ac yn yr ysgol, mae'n bwysig rhoi cydbwysedd a phwrpas y tu ôl i amser sgrin i'w helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ac elwa o'u defnydd o'r sgrin. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Wrth i sgriniau ddod yn rhan fwy o ...
Canllawiau
GamingGuide1200x630Thumbnail
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Bydd chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall sut i ddefnyddio rheolyddion diogelwch ar apiau a chonsolau gemau yn eu helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da ond, does dim byd mor bwerus â'u cyflwyno i ystod eang o weithgareddau ar-lein.
Chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall ...
Canllawiau
GamingAdvicePreSchool1200x630
Canllaw hapchwarae ar gyfer plant cyn oed ysgol
Defnyddiwch ein cynghorion hapchwarae ymarferol i helpu plant ifanc sy'n dechrau gêm ar-lein i gael y gorau o'u profiad ac aros yn ddiogel.
Defnyddiwch ein cynghorion hapchwarae ymarferol i helpu ...
Adnoddau gwersi
NAHT-logo
NAHT a Chanolfan Anna Freud ar gefnogi lles disgyblion
Mae NAHT a Chanolfan Anna Freud wedi darparu nodau arweiniad i helpu arweinwyr ysgolion a'u staff, ym mhob cyfnod o addysg, cefnogi plant a phobl ifanc gyda'u hiechyd meddwl a'u lles yng ngoleuni effaith y pandemig coronafirws,
Mae NAHT a Chanolfan Anna Freud wedi ...
Adnoddau gwersi
adferiad-cwricwlwm
Barry Carpenter ar y 'Cwricwlwm Adferiad'
Mae Barry a Matthew Carpenter wedi adeiladu lluniad 'Cwricwlwm Adferiad', sy'n galluogi ysgolion i ystyried y prosesau y bydd angen iddynt eu rhoi ar waith i drosglwyddo plant yn ôl i'r ysgol yn llwyddiannus. Edrychwch ar eu blog am ragor o wybodaeth.
Mae Barry a Matthew Carpenter wedi adeiladu'r ...
Canllawiau
Logo NPCC
NPCC - Plismona sy'n canolbwyntio ar y plentyn
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi cynhyrchu canllawiau 'Pryd i alw'r heddlu' pan fydd myfyriwr o bosibl wedi cyflawni trosedd yn yr ysgol neu'r coleg.
Mae Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu (NPCC) wedi ...
Adnoddau
lgfl-digisafe
LGfL - DigiSafe: Adnodd heb ei ddadwisgo
Mae LGfL- DigiSafe wedi creu'r adnodd 'Undressed' ar gyfer plant ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol ynghylch mater secstio ac anfon noethlymunau.
Mae LGfL- DigiSafe wedi creu'r adnodd 'Undressed' ...
Adnoddau
logo tŷ arglwyddi
Tŷ'r Arglwyddi - Technoleg Ddigidol ac Atgyfodi Ymddiriedaeth
Cymerwch gip ar yr adroddiad a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Democratiaeth a Thechnolegau Digidol.
Cymerwch gip ar yr adroddiad a gyhoeddwyd ...
Adnoddau
ITU
Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein
Darllenwch fwy am bedair set Canllawiau Amddiffyn Plant Ar-lein (COP) 2020, dewch o hyd i wybodaeth ychwanegol berthnasol sy'n targedu plant, rhieni ac addysgwyr, llunwyr diwydiant a pholisi a phori trwy adnoddau pellach.
Darllenwch fwy am y pedair set o ...
Apiau ac Offer
Anghytgord-1200x630
Discord - Canllaw i rieni
Cael y isel ar yr app sgwrsio poblogaidd ar gyfer gamers - Discord, y ffordd hawsaf o gyfathrebu dros lais, fideo a thestun.
Cael y isel ar y poblogaidd ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 377
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny