Canllawiau ac Adnoddau

Rydym wedi creu canolfan adnoddau siop un stop sy'n cynnwys ein tywyswyr rhieni, yr adnoddau a argymhellir ar gyfer rhieni ac athrawon a mwy. Defnyddiwch yr hidlydd i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

Gweld beth sy'n newydd

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

P'un a ydych chi'n chwilio am ganllaw diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran neu apiau ac offer i helpu plant i gael y dechnoleg orau, defnyddiwch ein hidlydd i ddidoli trwy'r adnoddau a'r canllawiau argymelledig i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Defnyddiwch y botwm 'tebyg' i roi eich adborth i ni ar yr adnoddau.

Adnoddau Hidlo
canllaw
newydd
ScreenTime0-5-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 0-5
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig buddion allweddol i blant i'w helpu i ddysgu, archwilio a rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas.
Gall defnydd cytbwys o sgrin gynnig ...
canllaw
newydd
ScreenTimeKeystage1-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 5-7
Wrth i sgriniau ddod yn rhan fwy o fywydau plant ifanc gartref ac yn yr ysgol, mae'n bwysig rhoi cydbwysedd a phwrpas y tu ôl i amser sgrin i'w helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ac elwa o'u defnydd o'r sgrin. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Wrth i sgriniau ddod yn rhan fwy o ...
canllaw
newydd
ScreenTimeKeystage2-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 7-11
Yn nodweddiadol yn yr oedran hwn bydd plant yn dechrau bod yn fwy egnïol ar-lein felly mae'n bwysig eu harfogi â'r offer i sicrhau cydbwysedd iach rhwng yr amser maen nhw'n ei dreulio ar ac oddi ar-lein, yn enwedig wrth iddyn nhw ddechrau cael eu dyfeisiau eu hunain. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Yn nodweddiadol yn yr oedran hwn bydd plant yn dechrau ...
canllaw
newydd
ScreenTimeKeystage3-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi plant 11-14
Wrth i blant ddechrau ysgol hŷn neu uwchradd a manteisio ar eu hannibyniaeth, mae'n debygol y byddant yn treulio llawer mwy o amser ar eu dyfeisiau. Mae hwn yn amser hanfodol i siarad â nhw am sut i reoli eu hamser sgrin a rhoi strategaethau iddynt ddod o hyd i gydbwysedd iach rhwng eu bywyd ar ac oddi ar-lein. Dewch o hyd i awgrymiadau a chyngor i'w helpu i wneud yn union hynny.
Wrth i blant ddechrau ysgol hŷn neu uwchradd ...
canllaw
newydd
ScreenTimeKeystage4-1200x630
Awgrymiadau amser sgrin i gefnogi pobl ifanc
Mae ffonau clyfar yn ganolog i drefn ddyddiol pobl ifanc yn eu harddegau, os nad yn rhan annatod ohono. P'un a yw'n anfon rhywbeth ar Snapchat i gadw streak i fynd cyn gynted ag y byddant yn deffro, yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am newyddion ar Twitter neu'n ffrydio meddyliau am eu diwrnod ar gyfryngau cymdeithasol, gall fod yn anodd cadw pobl ifanc i ffwrdd o'r sgriniau.
Mae ffonau clyfar yn ganolog i drefn ddyddiol pobl ifanc yn eu harddegau, ...
canllaw
Pecyn Gweithgaredd Band Eang
Pecyn Gweithgaredd Band Eang
Mae Sky Broadband yn ymuno â Sky Broadband Buddy ac yn creu pecyn gweithgaredd i deuluoedd.
Mae Sky Broadband yn ymuno â Sky ...
canllaw
GamingGuide1200x630Thumbnail
Canllaw gemau anhygoel i deuluoedd
Bydd chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall sut i ddefnyddio rheolyddion diogelwch ar apiau a chonsolau gemau yn eu helpu i ddatblygu arferion hapchwarae da ond, does dim byd mor bwerus â'u cyflwyno i ystod eang o weithgareddau ar-lein.
Chwarae gemau gyda'ch plentyn a deall ...
canllaw
newydd
PEGI_ratings-image
Esbonio graddfeydd oedran gemau
Er mwyn eich helpu i ddewis gemau sy'n briodol i'w hoedran i blant, bydd y mwyafrif o lwyfannau yn cynnwys sgôr oedran ar y gêm. Oherwydd y ffordd y mae rhai platfformau yn categoreiddio gemau yn ôl eu cynnwys, ar brydiau efallai na fydd y sgôr oedran ar gyfer un gêm yr un peth ar draws pob platfform. Felly, gall fod yn ddryslyd wrth gymryd galwad a yw gêm yn briodol i'w hoedran.
I'ch helpu i ddewis gemau sy'n briodol i'w hoedran ar gyfer ...
canllaw
Delwedd SWYM (1)
Dramâu Plusnet ar y Rhyngrwyd: Dywedwch Beth rydych chi'n ei olygu, a golygu'r hyn rydych chi'n ei ddweud
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema enw da ar-lein ac wedi'i theilwra ar gyfer pobl ifanc 14 +. Defnyddiwch y sgript i helpu plant i ddysgu am y mater hwn a chadw'n ddiogel ar-lein.
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema ar-lein ...
canllaw
SWYM-image-1
Dramâu Plusnet ar y Rhyngrwyd: Ghost of the Internet
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema Seiberfwlio ac wedi'i theilwra ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 -14. Defnyddiwch y sgript i helpu plant i ddysgu am y mater hwn a chadw'n ddiogel ar-lein.
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema Seiberfwlio ...
canllaw
ar-lein-ymbincio-chwarae-ar-y-rhyngrwyd (1)
Dramâu Plusnet ar y Rhyngrwyd: Peidiwch byth ag Ymddiried yn Estron
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema Gwastrodi Ar-lein ac wedi'i theilwra ar gyfer plant rhwng 8 - 11. Defnyddiwch y sgript i helpu plant i ddysgu am y mater hwn a chadw'n ddiogel ar-lein.
Mae'r ddrama hon yn mynd i'r afael â thema Ar-lein ...
canllaw
delwedd stop-speak-support-image
Cod Stop, Siarad Cymorth - cyngor rhieni
Mae Siarad, Stopio, Cefnogi yn offeryn gwych i helpu'ch plentyn i wneud dewisiadau craff ar-lein. Gallwch ei ddefnyddio fel pwynt siarad i ddeall yn well sut maen nhw'n rhyngweithio yn eu byd digidol.
Mae Siarad, Stopio, Cefnogi yn offeryn gwych ...
Yn dangos canlyniadau 12 o 282
Llwytho mwy o
Sgroliwch i Fyny