BWYDLEN

Beth yw'r app Triller?

Triller yw'r app diweddaraf sy'n ennill llawer o sylw nid yn unig ymhlith plant. Gyda dros 120 miliwn o lawrlwythiadau hyd yma, mae sylfaen defnyddwyr Triller yn fwy na hanner poblogaeth y DU! Felly, fel rhiant, mae'n bwysig deall y tu mewn a'r tu allan i'r ap diweddaraf.

Logo app Triller

Beth yw'r app Triller?

Mae Triller yn ap cymdeithasol fideo sy'n cystadlu â'i gilydd Reels Instagram ac TikTok. Gyda Triller, gall defnyddwyr ffilmio sawl llun ohonyn nhw eu hunain yn canu a / neu ddawnsio i gerddoriaeth ac yna defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) yr ap i dynnu’r gorau o’r clipiau hynny yn awtomatig i wneud fideos cerddoriaeth sy’n edrych yn broffesiynol a’u rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

A yw fel TikTok?

Un o'r gwahaniaethau mwyaf rhwng Triller a TikTok yw y gallwch chi'r defnyddiwr ei olygu ar TikTok tra bod Triller yn golygu fideos ar gyfer y defnyddiwr. Mae hyn yn newid lefel yr ymglymiad sydd gan bob defnyddiwr â'r fideos maen nhw'n eu postio ar yr apiau.
Dyluniwyd Triller yn wreiddiol i fod yn ap fideo cerddoriaeth tra cafodd TikTok ei greu fel ap tebyg i Musical.ly.

A yw'n ddiogel i blant?

Mae'r app Triller wedi cael sgôr ap 12+ ar yr Apple App Store a sgôr 'Teen' ar Google Play Store felly nid yw'n addas ar gyfer oedrannau iau.

Mae canllawiau Triller yn cynghori bod cynnwys niweidiol yn cael ei wahardd ar y platfform. Maent yn tynnu sylw penodol at noethni, cynnwys graffig, ecsbloetio plant dan oed, bwlio, aflonyddu, casineb casineb, dynwared, sbamio a rhannu anawdurdodedig fel pwyntiau y byddant yn gweithredu arnynt os cânt eu torri. Mae cynnwys yn cael ei fonitro ac maent yn cadw'r hawl i wahardd cyfrifon, tynnu cynnwys ac adrodd ar ddeunydd i orfodi'r gyfraith os oes angen. Sicrhewch bob amser, os yw plant ifanc yn defnyddio'r ap, eu bod yn ymwybodol o'r risgiau posibl sy'n gysylltiedig â chynnwys cyfryngau cymdeithasol.

Edrychwch ar ein sefydlu rhestr wirio ddiogel ac canolbwynt cyngor cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth.

Ble alla i lawrlwytho'r app?

Mae'r ap yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho o'r Siop App Apple a Google Chwarae Store.

Canllaw i apiau bwlb golau

Mae'r canllaw hwn yn mapio rhai o'r apiau mwyaf cyffredin sydd ar gael ac yn tynnu sylw at y rhai a allai greu sefyllfaoedd peryglus i blant, megis datgelu gwybodaeth bersonol yn anfwriadol, perygl dieithriaid a chynhyrchu biliau mawr trwy brynu mewn-app.
Canllaw i ddelwedd apiau merch ar ffôn

Gweld y canllaw

swyddi diweddar