BWYDLEN

Rhowch gynnig ar gystadleuaeth calendr yr Wythnos Gwrth-fwlio

Fel cefnogwyr balch Wythnos Gwrth-fwlio 2016 eleni, hoffem annog rhieni ac athrawon i gael plant dan 16 oed i gymryd rhan yn y gystadleuaeth calendr gwaith celf hon.

Roedd Cynghrair Gwrth-fwlio (ABA) sy'n cydlynu Wythnos Gwrth-fwlio, wedi ymuno â 'A Place To Hang Your Cape' (AP2HYC) i ddod â rhai archarwyr newydd sbon i chi ar gyfer calendr 2017.

Mwy am gystadleuaeth Power For Good Calendar

Thema'r calendr yw “Pwer Er Da”, Yr un thema ag Wythnos Gwrth-fwlio. Ei nod yw helpu a chefnogi plant, rhieni ac athrawon i ddefnyddio eu 'Pŵer er Da' i atal bwlio.

AP2HYC yn cynnal cystadleuaeth agored fel y gall plant ledled y byd gyflwyno eu gwaith celf i gael cyfle i gael sylw yn y calendr. Mae unrhyw un sy'n oed 16 neu'n iau yn gymwys i gystadlu. Dewisir enillwyr 12 i gael eu lluniau i'w gweld yn y calendr “Power for Good”.

Rhowch gynnig ar y Gystadleuaeth

Gwobr

Bydd enillydd 1 ″ Dewis Pobl Ifanc ”a fydd yn cael ei ddewis gan Fwrdd Pobl Ifanc yr ABA. Bydd yr enillwyr 11 sy'n weddill yn cael eu dewis gan arbenigwyr archarwyr AP2HYC ei hun. Mae gan ABA artistiaid proffesiynol 12 a fydd yn ail-ddehongli'r lluniadau gwreiddiol, gan anadlu bywyd newydd i gymeriadau'r plant. Bydd y ddwy ddelwedd yn ymddangos ochr yn ochr yn y calendr. Mae'r gystadleuaeth yn cau ar 16th Medi.

swyddi diweddar