BWYDLEN

Beth yw gêm Wordle?

Mae gêm Wordle wedi codi'n gyflym i boblogrwydd ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc. Er bod ei gysyniad yn ddigon diniwed, mae rhai pethau y dylai rhieni fod yn ymwybodol ohonynt.

Beth yw gêm Wordle?

Pos geiriau dyddiol yw gêm Wordle a grëwyd yn y DU lle mae'n rhaid i ddefnyddwyr ddyfalu gair 5 llythyren mewn chwe dyfaliad neu lai. Pan fydd chwaraewr yn dyfalu'r llythyren gywir yn y lle cywir, mae'r sgwâr yn troi'n wyrdd. Os ydyn nhw'n dyfalu'r llythyren gywir yn y lle anghywir, mae'n troi'n felyn. Gall chwaraewyr rannu eu canlyniadau ar gyfryngau cymdeithasol i ddangos faint o geisiau a gymerodd iddynt gael y gair.

Pam mae Wordle yn boblogaidd?

Mae'r swyn yn ei symlrwydd. Dim ond unwaith y dydd y gall defnyddwyr chwarae, sy'n gorfodi cymedroli. I'r rhai sy'n agored i sgrolio diddiwedd neu or-chwarae gemau o'r fath, mae Wordle yn ddewis da i hyrwyddo lles digidol.

Mae gêm Wordle ar y we ac nid oes angen ei lawrlwytho. Mae ganddo leoliadau lleiaf posibl: modd caled, modd tywyll a modd dall lliw. Heb unrhyw hysbysebion, nid yw'n annog chwaraewyr i ganolbwyntio ar unrhyw beth heblaw'r gêm.

Beth yw manteision Wordle?

  • Yn hyrwyddo adalw geiriau ac adeiladu geirfa
  • Mae yna ddiwylliant iach o gwmpas y gêm gyda phwyslais trwm ar beidio â difetha gair y dydd i neb arall
  • Mae cymuned cyfryngau cymdeithasol gweithgar yn bodoli oherwydd y swyddogaeth rhannu unwaith y bydd gair yn cael ei ddyfalu'n gywir
  • Mae'n gorfodi defnyddwyr i feddwl yn feirniadol am yr holl bosibiliadau. Mae dyfalu gair pum llythyren yn anoddach nag y mae'n ymddangos!

Pethau i wylio amdanynt

Er bod y Wordle gwreiddiol yn rhydd o hysbysebion ac yn seiliedig ar y we ar hyn o bryd, mae yna lawer o efelychwyr nad ydyn nhw. Mae'r copïau hyn yn cael eu tynnu'n rheolaidd o siopau app ond mae mwy yn parhau i ymddangos. Tra eu bod yn edrych ac yn gweithio fel Wordle, maent yn tueddu i gasglu data a gwybodaeth mewn ffordd nad yw'r gwreiddiol yn ei wneud.

Mae Wordle yn arbed cynnydd gêm defnyddwyr trwy gwcis. Unwaith y caiff cwcis eu dileu, bydd yr holl gynnydd yn cael ei golli. Fodd bynnag, mae llawer o glonau'r gêm yn casglu ac yn cadw data yn enwedig ar gyfer hysbysebion wedi'u targedu. Os yw plentyn yn chwarae un o'r copicats, mae perygl iddo rannu gwybodaeth ddiangen neu glicio ar hysbysebion ar gyfer cynnwys trydydd parti. Nid oes gan yr apiau hyn reolaethau rhieni ar waith i gyfyngu ar y mathau o hysbysebion y gallent eu gweld.

Mae mwy o ddeilliannau oedolion o gêm Wordle hefyd yn bodoli, sy'n cynnwys geirfa sy'n anaddas i rai dan 18 oed.

Er mwyn sicrhau bod eich plentyn yn mwynhau Wordle ac yn aros yn ddiogel, gwnewch yn siŵr ei fod yn defnyddio'r gêm wreiddiol ar y we.

Diweddariadau diweddaraf

Chwefror 2022

  • + Prynwyd y gêm gan y New York Times. Er eu bod yn mynnu y bydd yn parhau i fod am ddim, mae rhai defnyddwyr yn poeni na fydd hyn yn wir bob amser. Cadwch lygad am ddiweddariadau perthnasol a allai ychwanegu cost neu hysbysebion at y gêm.
  • + Mae'r cyfeiriad gwe gwreiddiol bellach yn ailgyfeirio i dudalen New York Times lle mae'n rhaid i ddefnyddwyr dderbyn neu wrthod data traciwr. Mae'r dudalen bellach yn cysylltu â gemau eraill yn y New York Times hefyd, felly mae'n bwysig deall beth mae pob gêm yn ei olygu ar gyfer dolenni uniongyrchol.

swyddi diweddar