Iechyd meddwl a'r oes ddigidol - pôl | Materion Rhyngrwyd

Iechyd meddwl a'r oes ddigidol - canlyniadau pleidleisio

Iechyd meddwl &
yr oes ddigidol: Yr hyn y mae'r arbenigwyr yn ei ddweud canlyniadau'r arolwg

Mawrth 21ain - 4ydd Ebrill Canlyniadau'r bleidlais

Gofynasom ichi pa gwestiwn yr oeddech am ei ofyn i'n harbenigwyr. Mae'r canlyniadau isod.

  • Sut alla i amddiffyn fy mhlentyn rhag eithafiaeth ar-lein?
  • Y we dywyll - beth yw'r risgiau i'm plentyn?
  • Sut gall seiberfwlio effeithio ar iechyd meddwl fy mhlentyn?

Y cwestiwn buddugol

Gofynasom pa gwestiwn yr oeddech am ei ofyn i'n harbenigwyr a dewisoch chi 'Sut gall seiberfwlio effeithio ar iechyd meddwl fy mhlentyn?'

Sgroliwch i Fyny