BWYDLEN

Rheolaethau a gosodiadau rhieni Disney Plus - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Logo Disney Plus

Wedi'i lansio yn y DU ym mis Mawrth 2020, mae gan Disney+ dros 100 miliwn o danysgrifwyr. Gyda digon o gynnwys sy'n addas i blant, mae wedi dod yn wasanaeth ffrydio dewisol i lawer o deuluoedd.

Beth sydd ar y dudalen hon

Beth yw Disney Plus?

Mae Disney Plus yn wasanaeth ffrydio ar sail tanysgrifiad a lansiwyd yn y DU ac Iwerddon ym mis Mawrth 2020 ac mae wedi bod yn boblogaidd gyda theuluoedd. Mae wedi'i gynllunio i ffrydio cynnwys fideo o Disney ac mae'n cynnwys teledu a ffilm o Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Star.

Er y gall defnyddwyr ddod o hyd i glasuron Disney fel The Little Mermaid a Frozen, mae Disney Plus yn rhyddhau ffilmiau a chyfresi newydd yn rheolaidd hefyd. Mae rhywfaint o gynnwys yn addas ar gyfer pob oed ond nid yw'r cyfan yn addas ar gyfer plant. O ganlyniad, mae Disney wedi ychwanegu rheolaethau rhieni y gallwch eu defnyddio i gadw'ch plentyn yn ddiogel.

Sut mae'n gweithio

Gall defnyddwyr gofrestru ar gyfer cyfrif am £7.99 y mis neu £79.90 y flwyddyn a gallant greu hyd at 7 proffil gwahanol. Gall rhieni sefydlu proffiliau plant ar gyfer eu plant fel mai dim ond cynnwys sy'n addas ar gyfer pob oedran sydd ganddyn nhw, neu gallant osod lefelau cynnwys ar gyfer plant hŷn.

Mae gan Disney Plus adrannau gwahanol i'r ap:

 • Hafan: cynnwys a awgrymir yn seiliedig ar wylio blaenorol neu gynnwys poblogaidd a newydd
 • Disney: cynnwys o Disney Animation Studios, gan gynnwys ffilmiau poblogaidd fel Encanto a Frozen ynghyd â chlasuron
 • Pixar: cyfresi a ffilmiau wedi eu creu gyda Pixar fel Finding Nemo a Toy Story
 • Marvel: yn cynnwys gweithredu byw a chynnwys animeiddiedig a grëwyd gan gomics Marvel. Gall rhywfaint o’r cynnwys hwn fod yn amhriodol ar gyfer plant dan 18 oed.
 • Star Wars: cyfresi a ffilmiau poblogaidd o'r fasnachfraint Star Wars
 • National Geographic: cyfresi, ffilmiau a rhaglenni dogfen am amrywiaeth o bynciau. Gellir awgrymu arweiniad rhieni ar gyfer peth o'r cynnwys.
 • seren: ffilmiau a chyfresi wedi'u bwriadu'n gyffredinol ar gyfer cynulleidfaoedd hŷn

Mae GroupWatch yn caniatáu i danysgrifwyr wylio'r un peth ar yr un pryd hyd yn oed os nad ydyn nhw yn yr un lle.

Rheolaethau rhieni Disney Plus

Pan ddaeth gwasanaeth ffrydio Disney allan gyntaf, roedd yr holl gynnwys yn gyffredinol ddiogel i blant. Fodd bynnag, nawr eu bod wedi ehangu eu harlwy cynnwys, mae Disney Plus wedi datblygu rheolaethau rhieni i gyfyngu ar yr hyn y gall eich plentyn ei wylio.

Gellir gwneud hyn trwy greu proffil plentyn, gosod cyfyngiadau oedran fesul proffil a thrwy osod pin ar broffiliau. Gellir cyrchu'r gosodiadau hyn ar dudalen cychwyn y proffil naill ai wrth greu proffil newydd neu drwy ddewis 'Golygu Proffiliau'. Gweler ein canllaw cam wrth gam manwl am ragor o wybodaeth.

Manteision Disney Plus

 • Digon o gynnwys cyfeillgar i blant a theuluoedd
 • Rheolaethau rhieni sy'n gadael i chi osod cyfyngiadau oedran gwahanol ar gyfer gwahanol blant
 • Proffiliau plant ar gyfer rhyngwyneb defnyddiwr haws i blant iau ei ddefnyddio
 • Amrywiaeth o gyfresi a ffilmiau y tu hwnt i Disney
 • Cynnwys newydd yn rheolaidd yn ogystal â hen ffefrynnau

Beth i wylio amdano

Er bod y rheolaethau rhieni ar Disney Plus yn berffaith ar gyfer cyfyngu ar y math o gynnwys y gall eich plentyn ei weld, nid oes unrhyw reolaethau rhieni pellach. Gall fod yn bwysig monitro faint o amser y maent yn ei dreulio yn gwylio cynnwys annog diet digidol cytbwys.

Os nad oes gan blant reolaethau rhieni wedi'u gosod, efallai y byddant yn meddwl bod cynnwys mwy aeddfed hefyd yn gyfeillgar i blant oherwydd ei fod yn gysylltiedig â Disney. Mae'n bwysig i cael sgyrsiau am yr hyn y mae eich plentyn yn ei weld ar-lein a pham efallai nad yw'n briodol.

Canllaw rheolaethau rhieni Disney+ dogfen

swyddi diweddar